Yana Hollandse Bloesemremedies Kinderremedies
Yana set 1 kinderremedies, 12 x 10 ml. Yana Kinderremedies set 1, bestaande uit 12 stockflesjes 10 ml. inclusief boekje. De set bevat de volgende remedies: Concentratie, Erbij Horen, Faalangst, Gepest Worden, Gevoelig, Goede Nacht, Ontspannen, Pesten, Scheiding, Schoolvrees, Uiten, Verhuizing.
Bekijk in de webshop
Yana set 2 kinderremedies, 12 x 10 ml. Yana Kinderremedies set 2, bestaande uit 12 stockflesjes 10 ml. inclusief boekje. De set bevat de volgende remedies: Bij Agressie, Bescherming, Buiten Spelen, Druk Druk, Grenzen, Heimwee, Ik Kan Het, Bij Jaloezie, Loslaten, Naar Openheid, Ondersteuning, Structuur.
Bekijk in de webshop
Yana stock Bescherming Bescherming is een goede remedie voor kinderen die zich kwetsbaar en onbeschermd voelen. Voor kinderen die negatieve emoties of -energieën overnemen van anderen of van hun omgeving. Deze remedie beschermt hen tegen invloeden van buiten af. Het geeft a.h.w. een beschermende mantel, waardoor het kind zich veilig en zekerder voelt. Deze remedie kan heel goed ingezet worden bij kinderen die heel gevoelig zijn voor hun omgeving, veel "signalen" van anderen oppikken of die bang zijn in bepaalde situaties: b.v. bang in het donker, bang om te gaan slapen, bang om een nieuwe situatie aan te gaan.
Bekijk in de webshop
Yana stock Bij Agressie Deze remedie is voor die kinderen die niet goed weten hoe zij met hun agressie om kunnen gaan. Agressie is iets, wat ieder mens in zich heeft en kan nodig zijn om jezelf te handhaven of om te overleven. Destructief agressief gedrag ontstaat als kinderen hun frustratie, woede of angsten niet onder controle kunnen houden. Er is geen respect voor de ander. Het kind gaat over de grens van de ander heen, met de bedoeling te kwetsen. Dat kan zowel fysiek als verbaal zijn. Het is echter mogelijk voor kinderen om te leren dat zij zich op een andere manier kunnen uiten en dat zij woede anders leren richten. Hoe eerder een kind leert om met woede en agressie om te gaan, hoe beter.
Bekijk in de webshop
Yana stock Bij Jaloezie Jaloezie is een sterke emotie, waar kinderen flink last van kunnen hebben. Wanneer een kind een broertje of een zusje krijgt, kan het gevoel ontstaan, dat alle aandacht naar het nieuwe kindje gaat. Hij/zij kan daardoor jaloers worden en met dat jaloerse gevoel moet een kind leren omgaan. Het kan voor een kind ook heel moeilijk zijn, wanneer er twee gezinnen samengevoegd worden. Wanneer er teveel aandacht naar de nieuwe partner gaat, of voor de nieuwe situatie is, kan een kind zich ongelukkig voelen. Jaloezie zal dan snel de kop op steken. Jaloezie kan ook ontstaan, wanneer het kind bezitterig is en de vriendschap met een vriendje of vriendinnetje niet kan delen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Buiten Spelen Buiten spelen is niet alleen heerlijk voor kinderen, maar ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Helaas is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen lekker buiten spelen, in een tijd waarin (spel)computers, tablets, mobieltjes en televisie een steeds grotere rol spelen. Zelfs zo'n grote rol, dat er al kinderen zijn met een tekort aan vitamine D. Bij het buiten spelen maken kinderen weer contact met elkaar en met de natuur om hen heen. Buiten gebeurt het allemaal. Zij kunnen heerlijk bewegen en hun fantasie en creativiteit worden geprikkeld en ontwikkeld. Door lekker buiten in en met de aarde bezig te zijn, kunnen emoties op een natuurlijke manier verwerkt worden en een plek krijgen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Concentratie Deze combinatie is voor kinderen die moeite hebben om zich concentreren, of het moeilijk vinden om zich ergens op te focussen. Op school is concentratie belangrijk. Kinderen kunnen "dromertjes" zijn, die lekker in hun eigen wereldje wegdromen. Bij sommigen is de koek snel op en verdwijnt de concentratie snel. Sommigen missen structuur, zijn te ongedurig of te weinig geaard.Deze combinatie remedie helpt het kind mentale helderheid te geven en om het concentreren gemakkelijker te maken. Madeliefje geeft structuur en mentale helderheid. Ze helpt met het integreren van nieuwe informatie. Niet voor niets maken kinderen met deze meizoentjes vaak kransen om het hoofd. Witte Dovenetel geeft structuur en overzicht. Ze helpt kinderen beter te aarden en geeft plezier en vertrouwen aan het kind. Pinksterbloem verbetert de integratie tussen de twee hersenhelften, waardoor het leren makkelijker gaat en de informatie beter verwerkt wordt.
Bekijk in de webshop
Yana stock Druk Druk In elke klas zit wel een aantal kinderen, die drukker zijn dan het gemiddelde kind. Zij vallen op door hun drukke, aanwezige gedrag. Sommige kinderen zijn naast hun drukke gedrag ook lichamelijk erg onrustig. Liefdevolle aandacht, duidelijkheid en zo weinig mogelijk uiterlijke prikkels geven vaak houvast. Het gebeurt echter vaak, dat er negatief op drukke kinderen gereageerd wordt. Het kind kan daardoor een negatief zelfbeeld krijgen, waardoor het nog drukker of onzekerder wordt. Deze kinderremedie helpt kinderen om beter bij zichzelf te blijven, om een beter gevoel te krijgen over zichzelf en innerlijk meer tot rust te komen, zodat ze in alle eigenheid hun plek in kunnen nemen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Erbij horen Erbij horen is belangrijk voor kinderen. Wanneer een kind het gevoel heeft, dat het er niet bij hoort of dat het niet opgenomen wordt in de groep, kan het zich buitengesloten voelen en eenzaamheid ervaren. Het kind voelt zich vaak niet goed genoeg en heeft het gevoel dat anderen het niet zien staan. Het voelt zich niet begrepen en erkend. Het kind wil aardig gevonden worden en zich gewaardeerd voelen en doet daarom soms grote concessies aan zichzelf. Meestal heeft het kind het gevoel dat het de enige is die buitengesloten wordt. Dat maakt een kind kwetsbaar. Het kan in een slachtofferrol terechtkomen. Het kind heeft het gevoel dat er toch niets tegen te doen is, dat het niet kan veranderen. Eenzaamheid en onzekerheid worden daardoor versterkt. Deze remedie is ook voor kinderen, die zich niet thuis voelen op deze aarde en die moeite hebben om hun eigen plek in te nemen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Faalangst Faalangst kan grote gevolgen hebben op het functioneren van een kind. Het (school)werk kan een enorme opgave worden. Het kind ervaart dat het werk nooit goed genoeg is. De lat, die het kind zichzelf oplegt, kan heel hoog zijn. Het kind is dan erg streng voor zichzelf. Er zijn ook kinderen, die weinig tot niets uit hun handen krijgen. Ze kunnen het wel, maar het gevoel dat het toch niet goed genoeg is, overheerst. Het gevoel van durf is verdwenen. Ze hebben de neiging zich onzichtbaar te maken. Deze kenmerken komen terug in het sociale gedrag bijv. door kritisch of teruggetrokken gedrag naar anderen. Deze combinatie van remedies geeft het kind meer vertrouwen. Het verhoogt de eigen liefde en versterkt de eigen waarde.
Bekijk in de webshop
Yana stock Gepest worden Wanneer een kind gepest wordt, kan dit grote psychische gevolgen hebben en zelfs tot beschadigingen leiden. Een kind kan hier op verschillende manieren mee omgaan. Sommigen berusten en passen hun gedrag zoveel mogelijk aan om zo min mogelijk gepest te worden. Uit angst om gepest te worden, laten ze zich zo min mogelijk zien/ horen. De gaven die zo'n kind heeft, worden vaak uit angst niet benut. Je hoofd boven het maaiveld uitsteken wordt immers als heel gevaarlijk ervaren. Het kind heeft geleerd dat gevoelens niet worden gerespecteerd en dat er vaak over zijn/haar grenzen heen gegaan wordt. Dat voelt onveilig, dus jezelf onzichtbaar maken wordt een overlevingstactiek. Sommige kinderen gaan het gevecht aan. Dat kost enorm veel kracht en levert veel stress op. Ook hier moet het kind steeds op z'n hoede zijn, zichzelf pantseren. Het kan niet onbekommerd en vrij handelen en zichzelf laten zien. Deze remedie helpt kinderen zichzelf weer te waarderen en geeft ze de kracht te laten zien, wie ze in wezen zijn. Hoe meer het kind in z'n eigen kracht komt te staan, hoe minder het last zal hebben van pesten.
Bekijk in de webshop
Yana stock Gevoelig Kinderen die heel gevoelig zijn, hebben vaak moeite zich staande te houden in de buitenwereld. Ze voelen zich snel gekwetst en onbegrepen. Wanneer dit vaak gebeurt, wordt het kind ongelukkig en trekt het zich terug, of het wordt juist opvallend in zijn/haar gedrag. In beide gevallen voelt het kind zich niet veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen en durft het niet zichzelf te zijn. Het kind durft zich niet te laten zien zoals hij/zij is, uit angst om gekwetst te worden. Een combinatie van remedies helpt het (hoog) gevoelige kind sterker te maken en vertrouwen te hebben in zichzelf.
Bekijk in de webshop
Yana stock Goede nacht Als een kind 's avonds niet wil (kan) slapen of elke nacht wakker wordt, kan dat komen, omdat het kind bang is. Het ziet spoken en beren. Het is bang om alleen te zijn en is bang voor het donker. Angstige momenten, die overdag gebeuren, worden ?s nachts verwerkt. Het naar school gaan, of dingen die in de klas gebeuren, kunnen heel ingrijpend zijn. Dit kan 's nachts vanuit het onderbewustzijn naar boven komen. Ook kan de oorzaak aan de thuissituatie liggen (b.v. nieuw broertje of zusje, ruzie, spanningen). Soms is het moeilijk te achterhalen wat de oorzaak van hun bang zijn is. Bij sommige kinderen resulteert dit in bedplassen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Grenzen Kinderen hebben tijdens de ontwikkelingsfasen in hun eerste levensjaren een duidelijke begrenzing nodig. Begrenzing geeft het kind vrijheid, ruimte en veiligheid om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer de begrenzing te strak is of wanneer er bijna geen begrenzing plaatsvindt, kan er een belemmering optreden in de ontwikkeling van het jonge kind. Het kan zich dan niet in vrijheid ontwikkelen. Wanneer er te strakke grenzen gesteld worden, levert dat een vrijheidsbeperking op. Wanneer er weinig begrenzing plaats vindt, kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Dit kan zich uiten op verschillende manieren. Het kind kan zich in sterke mate afsluiten voor zijn omgeving, het heeft zich teruggetrokken in zichzelf, in zijn binnenwereld. Het kan ook zo zijn, dat het kind teveel uitvloeit. Dit kind kan zich juist te weinig afsluiten voor zijn omgeving. Hierdoor is het gevoelig of zelfs overgevoelig voor zijn omgeving.
Bekijk in de webshop
Yana stock Heimwee Heimwee kan een echte spelbreker zijn, zowel voor kinderen als volwassenen. Kinderen met een sterk gevoel van heimwee kunnen niet nar een slaapfeestje van andere kinderen in de klas. Ze worden vaak in de loop van de avond of 's nachts opgehaald, ook al proberen ze te blijven. Ook logeerpartijtjes bij familie lopen ze mis vanwege heimwee. Meerdaagse schoolreisjes of schoolkampen kunnen de oorzaak zijn van veel stress. Ik heb de remedie een paar keer ingezet voor en tijdens een meerdaags schoolreisje, uiteraard in overleg met de ouders. Wonderlijk was, dat de kinderen niet alleen wilden blijven, maar dat ze ook durfden te gaan slapen. Ze genoten, hadden een sterk gevoel van "bevrijding".
Bekijk in de webshop
Yana stock Ik Kan Het Er zijn kinderen die angstig kunnen reageren op een nieuwe situatie. Zij bedenken dan veel bezwaren, waardoor ze niet gemakkelijk instappen in een gebeuren. Vaak ontbreekt het hen aan (zelf) vertrouwen. Als ze vertrouwen hebben, zal dat hen de moed geven om iets aan te gaan. Vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in het leven, vertrouwen dat alles wel goed komt, helpt kinderen om zekerder in het leven te staan. Dat heeft een sterk effect op hun denken en handelen, Zij krijgen dan ruimte om zich te ontplooien.
Bekijk in de webshop
Yana stock Loslaten De remedie helpt kinderen gemakkelijker los te laten, zoals: het loslaten van angsten, van verdriet, van verlies, van vastzittende gedachten. Er zijn kinderen, die kunnen blijven hangen in iets. Je kunt soms ook gewoon je schouders ergens over ophalen en iets bij de ander laten. De remedie zorgt voor meer ruimte en lucht. Ook kan Loslaten helpen in situaties van het overlijden van een dierbaar iemand of een geliefd huisdier. De remedie Loslaten kan helpen angsten of nare gedachten los te laten. Deze remedie is heel goed te gebruiken in combinatie met andere remedies. De remedie is dus heel breed inzetbaar.
Bekijk in de webshop
Yana stock Naar Openheid Sommige kinderen durven hun gevoelens niet te uiten of durven zich niet te laten zien. Zij schermen zich af, zijn gesloten. Zelfs als ze hard vallen of zich pijn hebben gedaan, verbijten zij hun pijn en knipperen hun tranen weg. Het zijn vaak gevoelige kinderen, die de omgeving sterk waarnemen. Pas wanneer zij zich heel veilig weten en gezien voelen, ontdooien zij stapje voor stapje en laten zij hun scherm zakken: het Licht kan binnen stromen. Zij komen hierdoor in hun kracht te staan. Ze ervaren dan dat zij zich niet af hoeven te sluiten, omdat zij zich beschermd voelen. Daardoor kunnen zij zich langzaam maar zeker steeds meer openen, totdat zij zich in alle openheid kunnen uiten en zich durven te laten zien.
Bekijk in de webshop
Yana stock Ondersteuning Deze remedie is in eerste instantie gemaakt voor kinderen die een moeilijke start in het leven hebben gehad. Daar zijn later de gevolgen van te merken. Denk aan kinderen die geadopteerd zijn vanuit een ander land en vaak ook een andere culturele achtergrond hebben. In hun vroegste jeugd hebben zij te weinig te eten, aandacht of veiligheid gehad. Leven werd overleven. Aan hun vroegste basisbehoeften werd niet voldaan, waardoor er een belemmering in hun ontwikkeling is ontstaan. Kinderen kunnen hechtingsproblemen of fixaties ontwikkelen. Bij hechtingsproblemen hebben kinderen moeite om zich aan mensen te binden of zich te verbinden met situaties en/of regels. Of er kan een verlatingsangst zijn ontstaan. Dan hebben zij moeite om mensen los te laten. Er is dan weinig vertrouwen ontwikkeld en het voelt "veilig" om zelf de situatie zoveel mogelijk onder controle te houden. Maar deze remedie is niet alleen voor kinderen die een moeilijke start hebben gehad. Het kan ook zo zijn, dat een kind in een bepaalde periode extra ondersteuning kan gebruiken of een steuntje in de rug.
Bekijk in de webshop
Yana stock Ontspannen Het komt voor, dat kinderen onder druk staan en daardoor veel spanning opbouwen. Fysiek is dat te zien aan de "strakke koppies", de gespannen handen, de onrust. Gespannen kinderen kunnen: - enorm druk worden ( "speedy" ) - alles in de gaten willen houden ("over alert" zijn ), - een te kort lontje hebben. Het is moeilijk voor ze om te ontspannen en dingen los te laten of dingen "te laten gaan". Deze remedie helpt kinderen de spanning los te laten en op een meer ontspannen manier in het leven te staan. -- Go with the Flow --
Bekijk in de webshop
Yana stock Pesten Het komt veelvuldig voor dat kinderen pesten. Vaak handelen kinderen die pesten uit een bepaald onvermogen. Kinderen pesten niet "zomaar". Er is meestal een oorzaak te vinden waarom ze gaan pesten. Kinderen die pesten zijn vaak kwetsbare en gevoelige kinderen. Deze remedie helpt kinderen die pesten weer goed bij zichzelf te komen en zich sterk en gelukkig te voelen. Het stelt ze in staat om positief met anderen om te gaan en compassie voor een ander te hebben. Ze hebben pestgedrag niet meer nodig om zich te manifesteren, waardoor de behoefte om te pesten verdwijnt.
Bekijk in de webshop
Yana stock Scheiding Wanneer ouders gaan scheiden, is dit een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Haar/zijn hele vertrouwde wereld staat op z'n kop. Dit kan als bedreigend en beangstigend worden ervaren. Deze combinatie remedie biedt het kind ondersteuning tijdens dit proces.
Bekijk in de webshop
Yana stock Schoolvrees Soms kunnen kleine kinderen hun ouders niet loslaten wanneer ze naar de peuter- of kleuterschool gaan. Ze kunnen zich dan (huilend) vastklampen aan de ouder. Redenen waarom een kind het in de eerste periode eng vindt om naar (nieuwe)school te gaan, kunnen zijn: - bang voor het onbekende, - bang om op eigen benen te staan en de veiligheid en zekerheid van de ouder los te laten, - verlegenheid, - bang voor de groep, - te hoge verwachtingen, Het kind gaat de eerste dagen of weken met buikpijn of vage buikklachten naar school. Of het wil helemaal niet meer naar school. Deze klachten hebben geen duidelijk fysieke oorzaak. Dit kan ook gelden voor oudere kinderen, die voor het eerst naar de middelbare school gaan.
Bekijk in de webshop
Yana stock Structuur De remedie Structuur werkt voornamelijk op het in balans brengen van de innerlijke structuur. Wanneer de innerlijke structuur in balans is, heeft een kind een beter overzicht. Hierdoor worden prikkels en informatie gemakkelijker verwerkt, omdat het deze gelijk een plek kan geven. Een innerlijke structuur zorgt namelijk voor een innerlijke duidelijkheid. Wanneer een kind overzicht heeft, sterkt dat ook het zelfvertrouwen. Wanneer het kind de zaakjes innerlijk op orde heeft, is het in staat om zelfdiscipline te ontwikkelen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Uiten Het is belangrijk dat kinderen zich goed leren uiten, dat ze hun gedachten en gevoelens naar buiten kunnen en durven brengen. Sommige kinderen hebben een rijke gedachte- en/of gevoelswereld, maar houden hun woorden liever binnen. Na veel vragen geven zij summier informatie. Het kan zijn dat kinderen bang zijn, - dat hun gedachten of gevoelens niet belangrijk genoeg zijn, - dat ze uitgelachen worden, - wat andere kinderen over ze denken, - dat ze toch niet begrepen worden, - omdat zij zich erg onzeker voelen in de groep, - om zich kwetsbaar op te stellen. Soms kan een kind zelfs gaan hakkelen of stotteren.
Bekijk in de webshop
Yana stock Verhuizen Wanneer een kind gaat verhuizen, kan dit een enorme impact hebben. Het kind moet de vertrouwde wereld loslaten en zich leren manifesteren in een nieuwe wereld. Dit betreft niet alleen de woonplek, maar ook de school. Voor het ene kind verloopt deze overgang soepeler dan voor het andere kind. Deze remedie helpt het kind bij deze verandering en ondersteunt het in dit proces.
Bekijk in de webshop