Perelandra Rose Essences
Perelandra Rose set I - 8 x 14,8 ml. Rose set I: 14,8 ml. Gruss an Aachen, Peace, Eclipse, Orange Ruffles, Ambassador, Nymphenburg, White Lightnin', Royal Highness THE ROSE ESSENCES (SET 1) are a set of eight Essences that function with one another to address the electric circuits that support us as we proceed through our normal evolutionary process. As we move forward and address new situations, learning curves, challenges and ideas, there are mechanisms within us that are set in motion to facilitate our periods of growth. The Perelandra Rose Essences balance and stabilize the circuits that support us and our process mechanisms.
Bekijk in de webshop
Perelandra Rose set II - 8 x 14,8 ml. Rose set II - Blaze Improved, Maybelle Stearns, Mr. Lincoln, Sonia, Chicago Peace, Betty Prior, Tiffany, Oregold. THE ROSE ESSENCES II are eight Essences that address the electric system’s support during a deep expansion experience. Here, one is not simply processing ordinary, everyday changes and challenges. When faced with this kind of expansion, we are required to function in new ways, and with patterns and rhythms yet to be experienced. The Rose Essences II set addresses that phenomenon by balancing and stabilizing the electric system and its circuits that support all deep-expansion activity.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Ambassador Ambassador: (zacht-oranje-rood) Patroon. Ambassador heeft te maken met relatie tussen het deel en het geheel; hoe een beweging voorwaarts in het geheel van iemands leven past, in het geheel van de situatie en/of in de omgeving rondom hem, en tenslotte in het geheel van de planeet en het universum. Deze remedie heeft ook te maken met de dynamiek van doelgerichtheid, want als iemand klaar is om bewust voorwaarts te bewegen, komen zijn impuls en verlangen vaak voort uit een gevoel van doelgerichtheid. Een beweging voorwaarts kan echter zulk een uitdaging voor iemand creëren dat zijn reactie uiteindelijk zijn vermogen blokkeert om zijn kans waar te nemen, wat kan resulteren in het verlies van de energie die nodig is om hem te ondersteunen als hij door een bepaald proces heengaat. Door hem te stabiliseren op alle FEMS niveaus helpt Ambassador hem door de blokkades te verplaatsen naar een positie van evenwicht, zo stelt ze het individu in staat om een doelstelling te verkrijgen en te zien hoe het patroon van zijn beweging past in de grotere patronen van het geheel. Samengevat staat Ambassador in verband met patroon, doelstelling en vitaliteit op alle niveaus.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Betty Prior Betty Prior: (diep roze) Zoals vermeld in de omschrijving van de Chicago Peace roos remedie zetten de schedelbeenderen uit en trekken samen in relatie tot de beweging van het heiligbeen en de hersenvloeistof. Maar de beweging van de schedelbeenderen zelf is ook gecoördineerd. Het kan aanvoelen alsof ze uitzetten en samentrekken als een geheel, terwijl ze in feite uitzetten en samentrekken in een delicaat ritme. De Betty Prior roos remedie stabiliseert dat delicate ritme van uitzetting en samentrekking van de schedelbeenderen en brengt het in evenwicht.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Blaze Improved Blaze Improved: (scharlakenrode klimroos) Als iemand geconfronteerd wordt met een uitbreidingservaring kan zijn centrale zenuwstelsel geblokkeerd raken in een mate dat hij of zij zich aangevallen en overweldigd voelt. Dit wordt veroorzaakt door impulsen en informatie van de uitbreidingservaring naar het centrale zenuwstelsel, dit heeft er moeite mee ze verder door te sturen vanuit het contactpunt. Deze situatie is vergelijkbaar met een sorteermachine die plotseling op hol slaat. Vanaf het moment van de inslag wordt er een druk gelegd op het centrale zenuwstelsel. Vaak reageert het lichaam hierop door te verstrakken en door te proberen de impulsen af te sluiten. De Blaze Improved roos remedie verzacht en ontspant eerst het centrale zenuwstelsel en dan het lichaam als geheel, waardoor ze het mogelijk maakt dat de input van de uitbreidingservaring passend gesorteerd, doorgestuurd en geïntegreerd wordt in het lichaam.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Chicago Peace Chicago Peace: (roze bloemen, overdekt met kanariegeel) De schedelbeenderen bewegen zich in relatie tot de beweging van de hersenvloeistof en het heiligbeen. Wanneer iemand inademt kantelt het punt van het heiligbeen, dat als een pomp werkt, zich lichtelijk naar het midden van het lichaam. Tegelijkertijd verandert de hersenvloeistof zijn patroon of beweging langs de wervelkolom en de schedelbeenderen zetten uit. Als iemand uitademt kantelt het punt van het heiligbeen lichtelijk naar buiten, het patroon van de hersenvloeistof verandert weer en de schedelbeenderen trekken samen. De Chicago Peace roos remedie stabiliseert de beweging van en de interactie tussen deze drie elementen tijdens een uitbreidingservaring. Als de coördinatie van deze elementen in gevaar gebracht wordt - wat vaak voorkomt tijdens uitbreiding - kunnen de impulsen van de uitbreiding niet met succes integreren in het fysieke lichaam en de uitbreiding zelf zal niet goed gegrond worden. Het belang van een fysiek goed gegronde uitbreiding is dat de ervaring waarover het gaat een nuttig element in iemands leven wordt. Een niet compleet gegronde uitbreiding kan een bron van constante frustratie zijn. Zonder uitbreiding zal het lichaam niet in staat zijn het verlangen van de ziel om op een nieuwe manier te functioneren op een goede manier te geleiden.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Eclipse Eclipse: (goud) Aanvaarding en inzicht. Eclips laat het beeld van verandering en groei voller worden. Ze draagt de dynamiek van aanvaarding, van jezelf niet langer in de weg zitten, van zachte berusting, alsook van waardering van je innerlijk weten. Hiermee in verband staat de dynamiek van inzicht; omdat het lichaam en de ziel functioneren als een eenheid kun je niet meer doorgaan met voorwaarts te bewegen in een staat van blinde aanvaarding en berusting. Het functioneren van het lichaam en de ziel als een bewust samenwerkende eenheid stelt de geest in staat de inzichten van de ziel te ontvangen, en je evolutionaire pad wordt sterker, helderder, directer en gegrond. Eclipse ondersteunt het mechanisme tussen het lichaam en de ziel, waardoor het lichaam de inbreng en het inzicht van de ziel ontvangt. De hiermee samengaande remedies wijzen op emotionele dynamieken die op kunnen komen om deze speciale lichaam/ziel verbinding te verstoren, te verstoppen of gecompliceerd maken. Dus Eclipse kan nodig zijn tijdens de laatste fasen van het evolutionaire proces als het waarschijnlijker is dat het lichaam/ziel inzicht mechanisme functioneert, Eclipse zal dan niet om of over de individuele timing heen gaan. Je zult niet plotseling geconfronteerd worden met een inzicht waarvoor je niet klaar bent om mee om te gaan. Eclipse versterkt een individueel begrip van je eigen timing en proces.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Gruss an Aachen Gruss an Aachen: (zalmkleurig-iets roze). Gruss an Aachen stabiliseert het lichaam en de ziel op alle FEMS niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) terwijl het individu voorwaarts beweegt in het evolutionaire proces. Gruss an Aachen houdt de lichaam/ziel eenheid vast en ondersteunt ze terwijl iemand een evolutionair stadium binnengaat en er doorheen beweegt, wat intense uitdagingen en angsten kan veroorzaken. Na het testen (kinesiologie), als Gruss an Aachen uitgekozen wordt, betekend dit niet dat iemand een bedreiging in de lichaam/ziel situatie ervaart, maar eerder een beweging langs zijn evolutionaire pad die niet vertrouwd voelt. Deze onbekende richting brengt gevoelens van angst, shock en trauma naar voren op een of op alle FEMS niveaus. Gruss an Aachen kalmeert deze gevoelens en stabiliseert het lichaam en de ziel als eenheid, en schenkt iemand vertrouwen en ondersteuning als hij voorwaarts beweegt. Omdat het mogelijk is dat Gruss an Aachen toegediend moet worden tijdens een groot gedeelte (of zelfs tijdens het hele) veranderingsproces, moet je niet verbaasd zijn als haar gebruik voorgeschreven wordt voor enkele weken of maanden. De belangrijkste karakteristiek is hier de bewuste voorwaartse beweging van de ziel waarop het lichaam onbewust reageert. Een tijd lang zal elk individu door een periode van leren moeten gaan, om daardoor vertrouwd te raken met en het zich aan te passen aan deze nieuwe dynamiek van de ziel en het lichaam die zich bewust voortbewegen als een eenheid. In de praktijk zal Gruss an Aachen vaak worden gecombineerd met een andere Roos- of Tuin-remedie. De eerste functioneert als de ondersteuner en de ander reageert op de specifieke dynamieken van deze individuele voorwaartse beweging. De behoefte aan Gruss an Aachen zal vooral duidelijk zijn tijdens de belangrijke overgangen zoals geboorte en dood.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Maybelle Stearns Maybelle Stearns: (perzikkleurige bloem met een roze met zalmkleurig centrum) De succesvolle integratie van een uitbreidingservaring hangt af van het goed functioneren en de interactie van het heiligbeen, het centrale zenuwstelsel, de schedelbeenderen en de hersenvloeistof. Deze vier elementen en de manier waarop ze op elkaar reageren is de sleutel om door een uitbreiding te gaan. In het gewone, alledaagse leven functioneren de vier elementen in een patroon en een ritme dat bekend en welomschreven is. Maar tijdens een uitbreidingservaring wordt hun functioneren op de proef gesteld door nieuwe input, die nieuwe patronen en ritmes vereist. De Maybelle Stearns roos remedie stabiliseert en ondersteunt het heiligbeen. Het heiligbeen is een driehoekig bot aan de basis van de ruggengraat, het wordt gevormd door vijf samengegroeide ruggenwervels en functioneert als een pomp voor de hersenvloeistof. Tijdens een uitbreidingservaring kan het heiligbeen op de proef gesteld worden in een mate dat het letterlijk uit zijn voegen geslagen wordt of zelfs klem raakt. Als het eenmaal gebeurt worden de op en neer gaande beweging van de hersenvloeistof rondom het ruggenmerg en de uitbreiding en samentrekking van de schedelbeenderen in gevaar gebracht. De integratie van de uitbreidingsimpulsen wordt in ernstige mate afgeremd en in extreme gevallen stop gezet. Maybelle Stearns roos remedie stabiliseert en ondersteunt het heiligbeen als het door de noodzakelijke veranderingen gaat om zich aan te passen aan de nieuwe impulsen en input.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Mr. Lincoln Mr. Lincoln: (rood) De hersenvloeistof heeft een puls die afgelezen kan worden door speciale gebieden van het hoofd vast te houden. Impulsen van de uitbreidingservaring beïnvloeden de puls van de hersenvloeistof en veranderen zijn ritme. Dit moet gebeuren om de uitbreiding te integreren. Soms wordt de puls tijdens het verloop van de verandering echter onregelmatig. De Mr. Lincoln roos remedie brengt de puls van de hersenvloeistof weer in evenwicht en stabiliseert hem terwijl hij zijn ritme en patroon verandert om zich aan de uitbreiding aan te passen. Merk op dat de Mr. Lincoln roos remedie focust op die tijdsperiode wanneer de puls van de hersenvloeistof verschuift naar zijn nieuwe ritme en patroon. Oregold: (geel) De Oregold roos remedie stabiliseert en geeft evenwicht aan schedelbeenderen, centrale zenuwstelsel, hersenvloeistof en heiligbeen nadat een uitbreidingservaring afgerond is. Net als de Royal Highness roos remedie (Perelandra Roos set I) werkt de Oregold roos remedies in die periode als iemand kwetsbaar is na een intense verandering - in dit geval, na een intense uitbreiding. Ofschoon sommigen deze remedie maar enkele dagen of een week nodig hebben, kan dit voor anderen weken zijn, zelfs maanden, om het fysieke systeem stabiliteit te geven en tijd om de uitbreidingservaring volledig te integreren.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Nymphenburg Nymphenburg: (abrikoos kleurige knoppen met zalmroze bloemen, geleidelijk overgaand in oranje, roze en geel). Kracht. Nymphenburg versterkt de kracht die ontstaan is door een evenwichtig samensmelten van het lichaam en de ziel. Als het lichaam de ziel volledig in zijn eigen vorm ontvangt wordt er een energie geschapen die het beste omschreven kan worden als een energie van kracht. Nymphenburg vergemakkelijkt die samensmelting van lichaam en ziel en brengt ze in evenwicht. Als we de hersenen gebruiken om dit fenomeen te symboliseren, kunnen we stellen dat de linker hersenhelft het lichaam vertegenwoordigt, de rechter hersenhelft vertegenwoordigt de ziel, en de hersenen in het midden bevatten in zichzelf de energie die de twee verbindt. Het evenwicht tussen de twee helften schept zelfs een nog sterkere energie in het middengedeelte, die op haar beurt het evenwicht verder stabiliseert. Om naar het individu terug te keren; als iemand een evolutionaire stap maakt kan de uitdaging van die beweging het evenwicht tussen lichaam en ziel bedreigen of verstoren, en daardoor de kracht van de energie verminderen die het evenwicht stabiliseert. Nymphenburg ondersteunt die kracht en houdt ze vast, wat iemands vermogen bevordert om het evenwicht van zijn lichaam/ziel fusie te herstellen. In bewuste evolutionaire processen is het handhaven van dit evenwicht essentieel.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Orange Ruffles Orange Ruffles: (oranje, geleidelijk overgaand van helder oranje tot saffraangeel). Ontvankelijkheid. Een individu dat voorwaarts beweegt als een bewuste lichaam/ziel eenheid zal ontvankelijkheid op een nieuwe manier ervaren. Deze remedie stabiliseert iemand op alle FEMS niveaus als de inblazing van de ziel (het zetelen van de ziel in het lichaam) de uitbreiding aanmoedigt van de parameters van je zintuiglijke systeem. Orange Ruffles helpt om iemand te stabiliseren als zijn zintuiglijke systeem uitbreidt zodat hij met nieuwe gevoeligheid kan functioneren naar elk van de vijf fysieke zintuigen. Deze remedie zal de uitbreiding van iemands zintuiglijk systeem niet veroorzaken. Ze zal je echter stabiliseren als je je door de overgang beweegt van het ene niveau van het zintuiglijk functioneren naar het andere. Een dergelijke overgang kan het doel zelf zijn van een evolutionaire stap, of ze kan samengaan met een uitbreiding die van je verlangt om ontvankelijker te worden om een groter proces volledig waar te nemen.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Oregold Oregold: (geel) De Oregold roos remedie stabiliseert en geeft evenwicht aan schedelbeenderen, centrale zenuwstelsel, hersenvloeistof en heiligbeen nadat een uitbreidingservaring afgerond is. Net als de Royal Highness roos remedie (Perelandra Roos set I) werkt de Oregold roos remedies in die periode als iemand kwetsbaar is na een intense verandering - in dit geval, na een intense uitbreiding. Ofschoon sommigen deze remedie maar enkele dagen of een week nodig hebben, kan dit voor anderen weken zijn, zelfs maanden, om het fysieke systeem stabiliteit te geven en tijd om de uitbreidingservaring volledig te integreren.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Peace Peace: (geel met roze omrandingen) Moed. Laat haar naam je niet in verwarring brengen, want deze remedie werkt direct op de dynamiek van moed, niet vrede! Terwijl Gruss an Aachen de lichaam/ziel eenheid tijdens de verandering en groei stabiliseert en ondersteunt, opent Peace die innerlijke moed, die we allen bezitten op het hoogste en helderste zielenniveau. Deze dynamiek van moed is in alle individuen aanwezig en er wordt voordurend uit geput op een onbewust niveau. Als het lichaam en de ziel eenmaal samen beginnen te functioneren als een bewuste eenheid moet iemand er misschien van tijd tot tijd aan herinnerd worden dat er om deze innerlijke moed, verbonden met universele moed, gevraagd kan worden en dat er uit geput kan worden. Peace brengt het individu op een lijn met zijn eigen impuls om voorwaarts te bewegen, maar het is de moed die aansluit bij de grotere universele dynamiek en die diep uit elke ziel komt die de impuls aan de ziel geeft en het universum voorwaarts beweegt.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Royal Highness Royal Highness: (pastelkleurig roze) Uiteindelijke stabilisering. Royal Highness staat in verband met de volledige stabilisering die iemand moet ervaren als een evolutionaire stap of beweging afgerond is. Grof gesteld kun je zeggen dat dit de afhandelremedie is. Als een bewust proces eenmaal afgerond is, heeft iemand alle aspecten en niveaus van zichzelf verplaatst naar een positie van nieuw perspectief, nieuw evenwicht en nieuw bewustzijn. Dan volgt een periode van bijstelling, waarin iemand het integratie proces afrondt en vertrouwd raakt met de resultaten van de verandering. Royal Highness helpt om de persoon en de verandering af te schermen, te beschermen en te stabiliseren tijdens deze periode, wanneer beide kwetsbaar zijn.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Sonia Sonia: (roze, bedekt met koraalrood en geel) De Sonia roos remedie stabiliseert en ondersteunt de puls van de hersenvloeistof nadat het de verschuiving om zich aan de uitbreiding aan te passen afgerond heeft. Omdat de Mr. Lincoln roos remedie alleen gebruikt wordt tijdens de periode wanneer de puls werkelijk zijn ritme en patroon verandert, zul je ontdekken dat ze vergelijkenderwijs veel korter gebruikt wordt dan de Sonia roos remedie. De stabilisering en ondersteuning van Sonia kan zich heel goed uitbreiden door het hele uitbreidingsproces heen en verder.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Tiffany Tiffany: (zacht lichtroze en goud) De nauwkeurige positie van de schedelbeenderen als ze uitzetten en samentrekken wordt beïnvloed door de ervaringsgegevens die het menselijke lichaam verder geeft. Tijdens een uitbreiding zijn de ervaringsgegevens verschillend van alles wat het centrale zenuwstelsel en de schedelbeenderen voordien hebben ervaren. Dit verlangt vaak van de schedelbeenderen dat ze hun samenvoeging veranderen om zich aan de nieuwe gegevens aan te passen. Tijdens een uitbreiding kunnen sommige van de schedelbeenderen die hun samenvoeging moeten veranderen op hol slaan. Als dit gebeurd kan zo iemand hevige hoofdpijn krijgen en/of een onvermogen om zijn aandacht zelfs op de meest eenvoudige dingen te richten. Tiffany stabiliseert de schedelbeenderen als ze op een juiste manier veranderen om zich te voegen naar de gegevens en de impulsen van de uitbreiding.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock White Lightnin White Lightnin: (wit met soms een zwakke roze blos) Gesynchroniseerde beweging. White Lightnin staat in verband met het fenomeen van synchrone beweging, wat in bewuste evolutionaire vooruitgang ervaren wordt in de diepte en de breedte van alle FEMS niveau's. Ideaal gezien bewegen verschuivingen die corresponderen met een specifieke vooruitgang in harmonie met elkaar, en de beweging op individuele FEMS niveau's ondersteunt de beweging van het geheel, d.w.z. de verschuiving en groei van de persoon op alle FEMS niveau's. Daarom is het handhaven van de timing en verandering op al deze niveau's essentieel voor de stabiliteit van de verandering als een geheel. Als een van de FEMS niveau's om welke reden dan ook beperkt wordt, gaat de verandering zelf onevenwichtig aanvoelen en kunnen er diepe gevoelens van angst ontstaan. White Lightnin helpt bij het stabiliseren van de beweging tussen deze vier FEMS niveau's als hun beweging uit het ritme is of uit evenwicht. Ze stabiliseert de veelgelaagde synchronisering van de beweging in elk individu en versterkt de lichaam/ziel fusie, en maakt zo de innerlijke timing van verandering en beweging mogelijk zodat ze opnieuw volledig gereflecteerd kan worden op alle FEMS niveau's
Bekijk in de webshop