Bioprotect

In het tijdperk van mobiele telefoons, draadloze telefoons en WLAN is elektrosmog een alomtegenwoordig en steeds toenemend probleem. Bij het ontwikkelen van BioProtect is een innovatieve en verbazingwekkend eenvoudige manier gevonden om met dit probleem om te gaan, gebaseerd op de bevindingen van Nikola Tesla.

De cel is niet alleen een chemische stof, maar ook een elektrisch systeem en daarom gevoelig voor elektromagnetische velden.

Elektrosmog is een alomtegenwoordig en steeds toenemend probleem in onze omgeving. Elk elektrisch apparaat zendt, al dan niet opzettelijk, verschillende soorten elektromagnetische velden uit. De veelheid aan elektromagnetische frequenties in onze omgeving zijn tot een miljoen keer sterker dan de natuurlijke velden vóór elektrificatie. Elke levende cel genereert ook elektrische velden (EKG, EEG) en kan op zijn beurt worden beïnvloed door externe elektrische velden. De wetenschap worstelt met deze vraag sinds de ontdekking van elektriciteit. In de geneeskunde wordt al heel lang elektriciteit gebruikt voor diagnose en therapie en we zijn ons ook bewust van de schadelijke effecten van bepaalde velden en frequenties.

Er is inmiddels een groot aantal serieuze wetenschappelijke onderzoeken die de negatieve biologische effecten van elektromagnetische golven aantoont, vooral van mobiele communicatie. Het ionentransport op het celmembraan wordt bijvoorbeeld verstoord en er worden meer zuurstofradicalen gegenereerd, die de celcomponenten en het genetisch materiaal beschadigen en vele ziekten kunnen veroorzaken, waaronder kanker. Slaapstoornissen, hoofdpijn, concentratiestoornissen, hartritmestoornissen en oorsuizen, om er maar een paar te noemen, zijn waargenomen als gevolg van cellulaire communicatie. Een ophoping van kanker in de buurt van mobiele radiozenders werd herhaaldelijk gedocumenteerd. De eerste waarnemingen van een elektrische ziekte gaan terug tot 1932 (Schliephake).

BIOPROTECT 

BioProtect Card
Deze kaart ter grootte van een creditcard is geschikt voor:

  • De passieve bescherming tegen elektrosmog. Op het lichaam gedragen neutraliseert de BioProtect Card de negatieve effecten van elektromagnetische golven, bijvoorbeeld een ingeschakelde mobiele telefoon, een computerbeeldscherm of andere in het dagelijkse leven gebruikte elektrische apparaten.
  • De actieve bescherming tegen elektrosmog. Op elektrische apparaten aangebracht, bijvoorbeeld op een pc, de kabel van het beeldscherm of een tv, op een magnetron of het metalen gedeelte van de meterkast, neutraliseert Bioprotect Card ook de elektrosmog.
  • BioProtect Card ontstoort ook de invloed van wateraders en breuken.

BioProtect Handy
Deze ongeveer 1,5 x 2,5 cm zelfklevende card is speciaal geschikt voor de ontstoring van mobiele telefoons of draadloze telefoons en ook WLAN installaties. Ze worden er eenvoudig op de buitenkant opgeplakt of in het batterij vak gedaan en bij de wifi installatie op de antenne geplakt.

Bioprotect 400 - voor het huis
De BioProtect 400 is het resultaat van een verdere ontwikkeling van de technologie gebruikt in de kleinere versies. 

Gebruiksaanwijzing

Op het lichaam gedragen neutraliseert Bioprotect Card alle elektrosmog uit de omgeving, zoals van de mobiele telefoon, de computer of van de normale elektriciteit in huis. Daarvoor doe je de kaart eenvoudig in het zakje van je overhemd, je heuptasje of je broekzak. Je kunt ze ook in een buideltje om de hals dragen, of in een schoen stoppen. De kaart moet daarbij niet verder als 2 cm van het lichaam verwijderd zijn. Samen in de portemonnee met bijvoorbeeld bankpasjes wordt de werking afgezwakt.

De elektrosmog van de leidingen en alle apparaten in huis kan door een Bioprotect Card op het metalen gedeelte van de meterkast ontstoord worden. Nog werkzamer is het, als de Bioprotect Card, indien mogelijk, aan de hoofdkabel wordt bevestigd. Het basisstation van een draadloze telefoon en het handapparaat moeten allebei apart ontstoord worden.

Omdat de elektrosmog veroorzakende skalargolven zich heel goed via elektrische leidingen verspreiden, kunnen individuele apparaten apart ontstoord worden door een Bioprotect Card aan de stroomkabel van het apparaat te bevestigen. De werking over de kabel reikt minstens 50 meter ver en zou daarom ook een voor het huis staand transformatiestation ontstoren. 
De van buiten instralende mobiele telefoniegolven kunnen in een omtrek van 15 meter geneutraliseerd worden, als men de Bioprotect Card plat op een niet-metalen ondergrond legt. Voor het frequentiebereik van de netstroom is het bereik duidelijk minder. Daarom wordt voor de netstroom het aanbrengen op het metalen gedeelte van de meterkast aanbevolen. 

Als de Bioprotect Card niet verder als 2 cm verwijderd van het lichaam gedragen wordt, heeft ze van zichzelf een energetisch harmoniserende werking op het lichaam, die te vergelijken is met de werking van edelstenen. Soms ervaren heel gevoelige mensen deze invloed als te sterk. Dan is het mogelijk om de Bioprotect Card om te beginnen slechts korte tijd op het lichaam te dragen en de tijd stap voor stap te verlengen.

Voor mobiele telefoons en draadloze telefoons is er de 1,5x 2,5cm grote Bioprotect Handy, dat er aan de buitenkant opgeplakt kan worden of nog beter, in het batterijvak gestopt kan worden. Bij draadloze telefoons moet ook het basisstation door een plakker op de stroomkabel ontstoord worden. Ook de gewone telefoon, analoog of ISDN, wekt elektrosmog op, alleen minder intensief. Ook hier is de kleine plakker op de telefoonkabel aan te raden. Een WLAN router kunt u ontstoren door een Bioprotect Handy op de antenne te plakken. 

Als men geopatisch verstorende zones, zogenaamde wateraders en breuken, in de woning heeft en precies weet waar deze zones liggen, kan men deze over een afstand van minstens 15 meter neutraliseren. Daarvoor moet u de Bioprotect Card precies op deze zone leggen. Als u deze zones niet precies kent, kunt u de Bioprotect Card beter op het lichaam dragen. Voor het zogenaamde Hartmann rooster en Curry rooster is de werkzaamheid van Bioprotect niet met zekerheid vast te stellen, omdat hun meetbare invloed te gering is. 

Bioprotect Card is waterdicht. De werking neemt niet af door het gebruik. Met magneten, hoogfrequente straling of röntgenstraling kan men de werking niet teniet doen.

Wetenschappelijke verslagen

De elektrosmog ontstorende werking van BioProtect Handy werd door het Internationalen Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung, Dr. Medinger, Graz, bewezen. Bovendien is de werking van Bioprotect door een verslag van de Internationalen Gesellschaft für Elektrosmogforschung (IGEF) onderbouwd. Het complete verslag kunt u op internet inzien. Een door de IGEF gemaakte Donkerveldmikroskopie opname vindt u in de onderstaande beelden.

Tarwekiem experiment
De schadelijke werking van elektrosmog en de herstellende werking van Bioprotect werd door kiemexperimenten met tarwe bewezen. Het volgende beeld is opgenomen na een kiemexperiment met drie proeven van tarwekorrels. Ze werden een uur lang bij 60 graden Celsius voor behandeld, om hun kiemkracht te reduceren. Het bijzondere bij dit experiment is het feit, dat de tarwekiemen niet werden blootgesteld aan de straling van mobiele telefonie, maar alleen aan de in het gietwater opgeslagen informatie. Meer over de tarwekiem experimenten vindt u in het verslag.