Spirit in Nature Remedies
Spirit-in-Nature Spray Pear Pear blossom – peer: Vreedzaamheid, voor noodgevallen. Zou je graag de vrede om je heen willen voelen, die je zacht omgeeft, verkoelt en verfrist, als een gewichtloze waterval? De Pear remedie geeft ondersteuning om in noodsituaties en tijdens de dag door te kunnen gaan. Kwaliteit: een rustige geest; een gevoel van ritme en verhoudingen; volledig in het huidige moment aanwezig zijn; met een crisis om kunnen gaan; stabiel blijven tijdens grote veranderingen. Deze spray kan rechtstreeks in de mond, water of op het lichaam. De Spirit-in-Nature essences hebben als basis de filosofie van Yogananda, een Indiase leraar met een voorliefde voor de natuur. De remedies zijn gemaakt van de bloesems van de fruitbomen door Lila Devi.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Almond Almond blossom – amandel: Zelfbeheersing, morele kracht. Zou je zo sterk willen zijn, dat je krachtig herstelt van elke tegenslag in het leven? De Almond kan je de kracht geven om vanuit je centrum te leven. Kwaliteit: een kalme geest; een goede afstemming tussen lichaam, ziel en geest; een goed en ordelijk leven; om te vermijden dat “de kaars aan twee einden brandt”; evenwicht; gematigdheid; gezonde seksualiteit; een gevoelige partner in een relatie zijn.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Avocado Avocado blossom – avocado: Een goed geheugen. Zou je graag een goed geheugen willen hebben? Een sterk geheugen is belangrijk als je succes wilt hebben. Avocado remedie helpt om je geheugen te ontwikkelen en je volledig te concentreren op alles wat je doet. Kwaliteit: mentale focus; details herinneren; er plezier in hebben om je geest uit te dagen; examen doen; puzzels en woordspelletjes maken; nieuwe projecten; groter bewustzijn; “nu snap ik het”; leren van fouten.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Banana Banana blossom – banaan: Bescheidenheid samen met kalmte. Zou je de moed willen hebben om je energie naar buiten te projecteren, weg van jezelf, in plaats van de energie van andere mensen naar binnen te halen? Bescheidenheid is eerlijk zijn naar jezelf; het is zorgeloos zijn over jezelf; het is de grote werkelijkheden van het leven onder ogen zien, die buiten je eigen kleine wereld liggen. Kwaliteit: kalmte; een stap terug kunnen zetten en observeren; niet direct reageren; positief reageren op je omgeving; oorzaak en gevolg begrijpen; een gezonde afstand hebben tot mensen en omstandigheden; objectiviteit.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Blackberry Blackberry blossom – braam: Zuivere gedachten. Zou je graag een zuivere geest willen hebben, als een kelk vol helder, sprankelend water, dat je verfrist en vitaliseert? Om jezelf te bevrijden van alle gedachten die vreemd zijn voor je hogere natuur, neem de Blackberry remedie en visualiseer mentale helderheid. Kwaliteit: optimisme; de goedheid in jezelf en anderen zien; inspiratie; doortastend en direct zijn, maar zacht met woorden; bewustzijn van de omgeving; zuivering; het oude afschudden.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Cherry Cherry blossom – kers: Vrolijkheid. Zou je graag een meer opgewekte, minder zware houding ten opzichte van het leven hebben? De Cherry remedie zal in alle gevallen je leven opvrolijken. Kwaliteit: opgewektheid; hoop; inspiratiebron voor anderen zijn; het goede in alles zien; optimistisch zijn; positief blijven; moeilijkheden lichter kunnen maken; echte evenwichtigheid.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Coconut Coconut blossom – kokosnoot: Verhoogd spiritueel bewustzijn. Voel je de behoefte aan een meer heldere, meer spirituele richting in je leven? De Coconut remedie zal je de energie te geven om bij elke proef vol te houden of om er boven te staan. Kwaliteit: bovenbewustzijn, uithoudingsvermogen; doorzettingsver-mogen; een taak af kunnen maken; gebruik maken van je hoogste potentieel; sterke, regelmatige energie; open staan voor uitdagingen; oplossinggericht zijn; bereid zijn de volgende stap te zetten; vastberadenheid ondanks tegenslagen.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Corn Corn blossom – maïs: Mentale levendigheid. Zou je graag altijd “wakker en klaar voor actie” willen zijn? Zo ja, dan zou deze remedie ideaal voor jou kunnen zijn. Kwaliteit: energie; bij projecten het initiatief nemen; enthousiasme; volledig in het heden leven; “ja” zeggen tegen de uitdagingen van het leven; geestdriftige bereidheid om nieuwe dingen te beginnen.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Date Date blossom – dadel: Zachte vriendelijkheid. Ben je in staat om zelfs vreemden met zachte vriendelijkheid te bezien? De zorgen van andere mensen lijken erg veel op die van jezelf. Deze houding zal zich op een natuurlijke manier ontwikkelen als je aan anderen denkt als je vrienden. Kwaliteit: afstemming op de gevoelens van anderen; onderscheidingsvermogen; ontvankelijkheid; een open geest; gemakkelijk om mee te praten; een uitnodigende aanwezigheid; een aantrekkelijk karakter; vriendelijk omgaan met het publiek; jezelf verzorgen.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Grape Grape blossom – druif: Liefde, toewijding. Leef je een bevredigend leven? Om dit te kunnen doen, moeten de gevoelens van het hart wakker gemaakt worden (kijk hoe saai het leven wordt zonder liefde). Wacht niet af in de hoop dat anderen van je zullen houden. Hou spontaan van hen, ongeacht wat hun gevoelens voor jou zijn. De Grape remedie helpt met het ontwikkelen van onbaatzuchtige liefde voor iedereen. En het voornaamste, ze helpt om liefde te ontwikkelen voor alle ware en hogere eigenschappen. Kwaliteit: realisatie van de innerlijke bron van liefde; zuiverheid; liefde zonder voorwaarden, claims of verwachtingen; geduld met de tekortkomingen van anderen; mee stromen met de langer durende ritmes in relaties; boven jezelf uitstijgen.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Lettuce Lettuce blossom – sla: Kalmte. Zou je graag meer kalmte en innerlijke kracht willen hebben wanneer je problemen in je leven ontmoet? Zo ja, dan bevelen we de Lettuce remedie aan. Kwaliteit: innerlijke gemoedsrust; heldere communicatie vaardigheden; ongehinderde creatieve uitdrukking; succes bij de dingen die je onderneemt; besluitvaardigheid; voor je waarheid kunnen opkomen; concentratie.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Orange Orange blossom – sinaasappel: Enthousiasme, plezier. Maken gevoelens van hulpeloosheid je melancholiek? Zou je web van moeilijkheden wel willen doordringen met grotere mentale energie? Zou je oplossinggericht willen worden in plaats van probleemgericht? In alle gevallen zal de Orange remedie je de kracht geven om door de obstakels heen te breken. Kwaliteit: energie; verdrijft melancholie; een innerlijke glimlach ontwikkelen; oplossen van conflicten; lichtheid; integreren van emoties; licht aan het eind van de tunnel; hoop; hernieuwde interesse in het leven; de kracht om moeilijkheden te doorstaan.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Peach Peach blossom – perzik: Onbaatzuchtigheid. Zou je graag je gevoel van vervulling willen ontwikkelen om iedereen in je geluk te laten delen? Deze remedie kan je helpen anderen in je edelmoedigheid te laten delen. Kwaliteit: zorg om het welzijn van anderen; empathie; volwassenheid; koestering; rekening houden met; mededogen; gevoelig zijn voor de behoeften van anderen; geven vanuit heelheid.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Pear Pear blossom – peer: Vreedzaamheid, voor noodgevallen. Zou je graag de vrede om je heen willen voelen, die je zacht omgeeft, verkoelt en verfrist, als een gewichtloze waterval? De Pear remedie geeft ondersteuning om in noodsituaties en tijdens de dag door te kunnen gaan. Kwaliteit: een rustige geest; een gevoel van ritme en verhoudingen; volledig in het huidige moment aanwezig zijn; met een crisis om kunnen gaan; stabiel blijven tijdens grote veranderingen.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Pineapple Pineapple blossom – ananas: Zelfverzekerd zijn. Heb je te weinig zelfvertrouwen? Maakt de kritiek van anderen je onrustig of onzeker? Zo ja, dat kan dit een goede remedie voor je zijn. Kwaliteit: tevreden zijn met jezelf; een bevredigende carrière; vertrouwen; kracht; een sterk gevoel van identiteit; wijsheid; overvloed aantrekken; helderheid in geldzaken.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Raspberry Raspberry blossom – framboos: Vriendelijkheid, mededogen. Zie je jezelf als een vriendelijk iemand? Alle wezens delen hetzelfde leven, dezelfde werkelijkheid. Door vriendelijk te zijn tegen anderen, nodig je de vriendelijkheid van het leven weer uit en kun je jezelf ook je eigen tekortkomingen vergeven. Jezelf vergeven zal de hoop in je doen ontstaan dat, met genoeg tijd en de juiste inspanningen, je alle zwakheden in je karakter kunt overwinnen. Kwaliteit: vriendelijkheid, mededogen, verantwoordelijkheid nemen voor je daden; sympathie; welwillendheid; edelmoedigheid; oude wonden genezen; de wens om anderen te helpen; vergeving.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Spinach Spinach blossom – spinazie: Eenvoud, onschuld. Ben je moe van de “wereldse wijsheid”: anderen verdenken van zelfzuchtige motieven? Bedenk: elk menselijk wezen streeft, ieder op zijn eigen manier, naar het uiteindelijke doel van het leven, het perfecte geluk. Zelfs mensen die, uit onwetendheid, dit geluk op de verkeerde manier zoeken, willen op z’n minst gelukkig zijn. En geluk is de opening naar een hoger geluk. Kwaliteit: kinderlijk plezier; vertrouwen; een gevoel van verwondering; speelsheid; vrijheid; avontuurlijkheid; een zorgeloos karakter; vrij zijn van stress; jezelf kunnen vermaken.
Bekijk in de webshop
Spirit-in-Nature Stock Strawberry Strawberry – aardbei: Waardigheid. Ben je op zoek naar de echte waardigheid, die ontstaat doordat je kalm en in je eigen centrum bent? Wanneer je vanuit dat innerlijke centrum leeft, zullen anderen op een natuurlijke manier respect voor je voelen en aandacht hebben voor wat je te zeggen hebt. Kwaliteit: kracht; een rustig gevoel van eigenwaarde; gegrond zijn; betrouwbaarheid; een verstoorde kindertijd in het verleden loslaten; evenwicht; gratie; volledig aanwezig zijn en op je gemak in en over je lichaam.
Bekijk in de webshop