Over Yana Hollandse Bloesem Remedies

Yana Hollandse Bloesem Remedies zijn ontwikkeld door Carla Baas-Stahlie

Steun en hulp bieden
Door middel van consulten, het werken met Bloesem Remedies en het geven van verschillende soorten massages, wil ik mensen helpen en ondersteunen zich bewust te worden van hun situatie en van het “probleem” waar ze mee komen. Om van daar uit te kunnen helen.
Ieder mens heeft immers zijn of haar eigen ontwikkelingsweg te gaan en ik ervaar het als een voorrecht om iemand daarin te mogen ondersteunen.

Gevoel voor natuur
Van jongs af aan werd ik sterk aangetrokken door plant en dier. Verwondering en liefde voor de natuur inspireerden mij.
Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie heb ik een aantal jaar lesgegeven. De kinderen in de klas en later ook mijn eigen kinderen versterkten mijn gevoel voor de natuur. De wereld van de bloemen sprak mij in het bijzonder aan.

Elke bloem heeft haar eigen: kleur, vorm, karakter, helende kwaliteit

Op het moment dat ik wezenlijk kennis maakte met de unieke kwaliteit van de bloem, merkte ik dat ik mij steeds meer ontwikkelde in het “lezen” van bloemen.

Invloed Boeddhisme
Het Tibetaanse Boeddhisme heeft een grote invloed op mijn denkwijze en ondersteunt mij in het waarnemen en de verdieping. Op eigen kracht, vanuit mijn diepste wezen begon ik Bloesem Remedies te prepareren.

Holistische benadering
In mijn behandelingen werk ik vanuit een holistische benadering en refereer ik aan de zelfhelende krachten van het lichaam.
Met holistische benadering bedoel ik dat ik naar het gehele individu kijk en niet alleen naar de ziekte en/of symptomen. Dit betekent dat in de praktijk 2 cliënten met min of meer dezelfde klachten toch verschillende remedies voorgeschreven kunnen krijgen. Toegespitst op die ene persoon.

Praktijk en opleidingen
Naast bloesemremedies heb ik een massage opleiding gevolgd en daardoor ook medische basiskennis opgedaan. Na het behalen van mijn diploma ben ik een praktijk gestart in Bloesem Remedies, Massage en Bewustzijnsontwikkeling. Vervolgens heb ik meerdere opleidingen gedaan om mij te verdiepen en efficiënter gebruik te maken van de geweldige werking van bloesem remedies.
Tevens helpen deze opleidingen mij om beter om te gaan met de behoeften van mensen die in de praktijk komen en kan ik mensen beter begeleiden in het zich bewust worden van (oude) patronen en hun ontwikkelingsweg.

Overzicht opleidingen en cursussen

Pedagogische Academie
Touch for Health
Klassieke massage opleiding
Voetreflexzone massage opleiding
Stoelmassage
Hot Stone massage
Opleiding tot Bloesem Remedie Therapeut
Opleiding tot leraar Bloesem Remedies
Julian Bernard (Healing Herbs)
Ian White (Australian Bush Flowers)
Steve Johnson (Alaskan Flower Essences)
Aromatherapie workshops Anusati Thumm
Schüssler celzouten (GBA)

Bouman Academie Amsterdam
ATS massageopleiding Hoorn
Leffelaar Amsterdam
Leffelaar Amsterdam
Leffelaar Amsterdam
John Keet
B.R.N. Horst
B.R.N. Horst
B.R.N. Horst
B.R.N. Horst
B.R.N. Horst
Primavera, B.R.N. Horst
B.R.N. Horst

YANA Hollandse Bloesem Remedies zijn ontwikkeld door Carla Baas-Stahlie.
Zij zijn ontwikkeld vanuit de visie dat, hoewel veel remedies uit het buitenland komen, er ook heel veel mooie en krachtige bloemen in onze directe omgeving groeien en bloeien.

 

 

 

Effect bloemen op mensen
Mijn kinderen speelden veel buiten tussen de bloemen en kwamen regelmatig met bloemetjes thuis. Het effect dat de bloemen hadden, op mijn kinderen en mij, bleef niet onopgemerkt.
Ik ga ervan uit dat er, tussen  bloemen en mensen die in dezelfde omgeving groeien en leven, een energetische wisselwerking moet zijn. Ons lichaam “herkent” de energie van de in onze omgeving bloeiende bloemen en veel mensen (her)kennen de bloemen, waar de remedies van gemaakt zijn.

Krachtige werking
De werking van deze bloesem remedies zijn daardoor heel krachtig en effectief.Door de jaren heen werden er door mij steeds meer omgevingsremedies gemaakt (o.a. Sneeuwklokje, Boterbloem, Pinksterbloem, Klein Hoefbladen, Zwanebloem). Ik begon ermee te werken. Ook een aantal bevriende therapeuten werkten er mee.De remedies bleken krachtig en goed te werken en gingen heel direct op een probleem in.

De remedies gingen de wereld in als de Hollandse Bloesem Remedies.
Later werd er YANA aan toegevoegd.

YANA is afgeleid uit het Boeddhisme en betekent voertuig.
Water is het voertuig dat de bloem gebruikt om haar helende kwaliteiten in over te dragen.
Ons lichaam is het voertuig, waarin ons bewustzijn zetelt en zich manifesteert.

WAT ZIJN HET

Helende energieën
Bloesem remedies zijn zachte, helende energieën. Zij herstellen de balans van emoties of gemoedstoestanden, die uit evenwicht zijn geraakt. Zij worden gemaakt van de levensenergie van plant, struik, boom of paddenstoel, waarvan de bloem haar meest ultieme verschijningsvorm is.

Overdracht helende energie
Iedere bloem heeft een eigen kwaliteit. Je kunt dat ook zien. Elke bloem ziet er anders uit. Bloemen hebben het vermogen om hun helende kwaliteiten over te dragen aan water.
Wanneer de bloem haar kwaliteiten over heeft gedragen aan water, wordt dit gepotentiëerde water gefixeerd d.m.v. biologische cognac (50-50).
Dat is de moeder tinctuur.
Van een verdunning van de tinctuur worden de stockflesjes gemaakt.
Dat zijn de remedie flesjes die je kunt kopen.
Vanuit de stockflesjes worden doseerflesjes of gebruikersflesjes gemaakt.

Werking
Bloesem Remedies kunnen ingenomen worden bij klachten, waar vaak emotionele problemen aan ten grondslag liggen. Sommige van deze problemen zetten zich in het lichaam vast, waardoor er lichamelijke klachten en uiteindelijk ziektes  kunnen ontstaan.

Voorbeeld
Een kind kan b.v. klagen over buikpijn. Bij navraag blijkt het kind niet naar school te willen, omdat het bang is, of geplaagd wordt of tegen het leren opziet. Door het kind bloesem remedies te geven, die het zelfvertrouwen versterken en de angst wegnemen, verdwijnt ook de buikpijn. Het kind gaat met plezier en vertrouwen naar school.

Er zijn veel verschillende bloesem remedies met elk een specifieke werking.

Voor wie
Bloesem Remedies kunnen gebruikt worden door kinderen, volwassenen en dieren.
Ik zoek intuïtief uit welke remedies iemand nodig heeft. Dat is voor iedereen anders.

Bloesem Remedies helpen bij het oplossen van:
- gedragsproblemen
- leerproblemen
- (oude) trauma's
- fysieke klachten
- emotionele problemen
- spanningen
- angsten
- verslavingen (b.v. roken)
- jaloezie

Ze ondersteunen en geven inzicht bij bewustzijnsontwikkeling.

BEREIDING

Het maken van een bloesem remedie
Wanneer ik een bloesem remedie ga maken van een bepaalde bloem, heb ik daar al een hele tijd contact mee gehad. De bloem kwam sterk in mijn bewustzijn door “ineens” op te vallen of doordat de werking ervan aan mij duidelijk werd gemaakt.
Door de bloem steeds te observeren en er steeds meer contact mee te maken, wordt de bloem op een gegeven moment een vertrouwd wezen.
Op een gegeven moment is de tijd daar en wordt de remedie geboren. Deze “zwangerschap” duurt echter vaak langer en kan soms wel jaren duren.
Er zijn twee manieren om een remedie te maken:
- Zonmethode
- Buigmethode

De zonmethode
Wanneer de remedie gemaakt wil worden, ontstaat er vooraf al een bepaalde onrust (nesteldrang?). Ik zorg dat ik alles in huis heb aan spullen.
Wanneer het moment eindelijk daar is, ga ik aan de slag.
Ik maak contact met de bloemen en vraag aan hen toestemming en medewerking.
Heel voorzichtig pluk ik, in meditatieve stemming, de bloemen en leg ze in een glazen schaal, gevuld met zuiver water.
Deze schaal blijft een aantal uren in de zon (of maan) staan. De bloem draagt haar levensenergie over aan het water.
Daarna haal ik volgens een vast ritueel de bloemen uit het water en giet deze volgens een vast ritueel in een, voor de helft met biologische cognac gevulde, fles.
De moedertinctuur is geboren.

De buigmethode
Wanneer het enigszins mogelijk is, heeft deze methode mijn voorkeur.
Het proces is hetzelfde als met de zonmethode, alleen pluk ik nu geen bloemen af, maar buig ze heel voorzichtig naar een glazen bakje, gevuld met zuiver water.
Ik gebruik meestal meerdere bakjes. Nu stroomt de energie rechtstreeks van de bloem in het water.
Wanneer dit met volle aandacht en respect gebeurt is het opvallend en ontroerend hoeveel bloemen willen buigen!
Deze manier van remedies maken heeft mij een enorme extra dimensie en verdieping gegeven, waarvoor ik Bram Zaalberg, die dit inzicht gekregen heeft en het aan mij heeft doorgegeven, zeer dankbaar ben.

HOE IK WERK

Eerste gesprek
Wanneer iemand voor het eerst komt, volgt er een gesprek over de klachten die de persoon heeft. Samen proberen we erachter te komen waar die klachten vandaan komen, zodat duidelijk wordt waar het “probleem” ligt.

Verleden, opvoeding, omgeving, ouders en vorige levens
Ieder mens is immers een product van zijn/haar verleden, van de opvoeding, de omgeving, de ouders of zelfs vorige levens.
Dat verleden nemen we mee en dit bepaalt vaak het handelen en de emoties van nu. Sommige negatieve zaken worden echter als ballast ervaren.
De ballast van het verleden kan als een rugzak gezien worden.

Door inzicht en bewustzijn te verkrijgen en oude (negatieve) zaken op te ruimen, wordt de rugzak leger en lichter. Daardoor ontstaat er meer licht, ruimte en energie om ons op een positieve manier in het hier en nu te ontwikkelen.

Begeleiding en ondersteuning
Ik begeleid en ondersteun en samen met de bloesem remedies die ik uitzoek verkrijgt de persoon inzicht en bewustzijn in zijn/haar eigen proces.
Het consult vindt om de 3 weken plaats, al naar gelang de behoefte.
Dan bespreken we hoe de afgelopen weken zijn gegaan en kies ik opnieuw welke bloesem remedies er nodig zijn.

Wanneer er ”laag” of pakket uit de rugzak is opgeruimd, blijkt er vaak nog een “pakket” onder te zitten.
Daarom is het belangrijk om tijdens het hele proces steeds goed te kijken en te luisteren (ook naar jezelf), zodat de juiste bloesem remedies meegegeven kunnen worden.

Ik werk veel met:
- de YANA Hollandse Bloesem Remedies
- Bloesem Remedies Nederland
- Deva Elixirs
- Australian Bush Flower Essences

YANA KINDER REMEDIES

WAAROM

Effectief voor kinderen
Bij het behandelen van kinderen in mijn praktijk valt het mij op, hoe snel kinderen reageren op de werking van bloesem remedies en hoe effectief de behandeling is.
In mijn praktijk zoek ik remedies uit waar het kind op dat moment het meeste baat bij heeft. Tijdens het lesgeven aan kinderen ben ik me steeds meer bezig gaan houden met de gedachte dat sommige kinderen veel baat kunnen hebben bij bloesem remedies.
Bij onzekere, faalangstige, sensitieve of gespannen kinderen, kijk ik welke bloesem remedies geschikt kunnen zijn. Vaak kom ik op combinaties uit, die het kind kunnen ondersteunen en helen.
Kinderen, waarvan de ouders gaan scheiden, kunnen veel hulp en ondersteuning gebruiken. De kinderen gaan dan een moeilijke tijd door.
Ook bij verhuizing, van school veranderen, bij twee ouders gaan wonen, kunnen bloesem remedies het kind ondersteunen.

Kinderset
Zo ben ik op het idee gekomen om een kinderset te maken. Deze is ook eenvoudig te gebruiken voor ouders, verzorgers of mensen, die veel met kinderen werken.

Praktijkvoorbeeld
Zorg om een kind.
Een moeder kwam bij mij in de praktijk. Haar zoontje van 4 was moeilijk om mee om te gaan. Hij wilde niet slapen, kneep zichzelf om wakker te blijven, kwam vaak zijn bed uit 's nachts, was moeilijk met eten en was niet altijd even lief tegen zijn baby zusje.
Na een aantal consulten kwam ter sprake, dat hij als baby van 6 weken acuut was opgenomen en geopereerd. Ze had hem amper gedag kunnen zeggen.
De bloesem remedie therapie die de maanden daarop volgde, leidde het jongetje terug naar het moment van de operatie. Hij beleefde in de nacht zijn operatie opnieuw.
Al zijn pijn en angst kwamen naar boven. Maar nu was zijn moeder er om hem te troosten en hem vertrouwen te geven en zijn vertrouwen te herstellen.
Er kon een nieuw beeld gezet worden op de traumatische ervaring.
Vanaf dat moment was het een ander kind. Het werd een vrolijk, ondernemend jongetje, dat na een tijdje zelf naar bed ging en de hele nacht doorsliep!

VOOR WELK KIND

Door mijn vele jaren in het onderwijs, heb ik waargenomen, dat er bepaalde gemeenschappelijke factoren zijn, die ik vaker bij kinderen terugzie. B.v. kinderen:
- die heel verlegen zijn
- die heel gespannen of druk zijn
- die “opvallend” zijn in hun gedrag
- met faalangst
- die verdrietig en bang zijn wanneer hun ouders gaan scheiden
- die veel moeite mee hebben met het overlijden van een geliefd iemand
- die buitengewoon sensitief zijn en niet goed weten hoe ze met deze gevoeligheid om moeten gaan

Voor deze kinderen heb ik vanuit de YANA Hollandse Bloesem Remedies een speciale set kinderremedies ontwikkeld, die specifiek op bepaalde emoties werken.
Zodat:
- kinderen zich sterker en minder kwetsbaar voelen, 
- ze in hun kracht kunnen gaan staan en hun angst kunnen laten varen,
- ze weer lekker kind kunnen zijn en mogen zijn, wie ze in wezen zijn.

Uiteraard zijn deze remedies ook heel geschikt om het innerlijke kind in ons te helen.

HOE IK WERK

Gesprek ouder(s)
Meestal krijg ik van de ouders (vaak de moeder) de hulpvraag.
Wanneer het jonge kinderen betreft, laat ik de ouders vertellen over hun kind. 
Wanneer ik het kind niet ken, vraag ik ze foto’s van hun kind mee te nemen.
Naar aanleiding daarvan zoek ik bloesem remedies uit voor het kind.
De ouders krijgen als “huiswerk” hun kind de komende tijd goed of nog beter te observeren en evt. veranderingen, hoe klein ook, op te schrijven.

Vervolgconsult
Na 3 weken komt de ouder terug en volgt er een nieuw consult.
Meestal zijn er meerdere consulten (en bloesem remedies) nodig.
Vaak merk ik, dat de ouder ook voor zichzelf bloesem remedies wil. Prima.

YANA CHAKRA REMEDIES

Wat zijn Chakra's
Het woord Chakra is afkomstig uit het Sanskriet en betekent “wiel”.

Energiecentra in ons lichaam
Chakra’s zijn energie centra in ons lichaam en ze zijn voortdurend in beweging. Er zijn heel veel energiecentra, maar met de remedies ga ik uit van de 7 hoofdchakra’s.
Deze Chakra’s liggen voor de wervelkolom en staan in verbinding met het energiekanaal dat vlak langs de wervelkolom loopt. Ze stralen uit naar voren, als een bloem in volle bloei.

Unieke trilling, kleur en werking
Elk Chakra heeft een eigen energietrilling, kleur en werking, maar heeft ook een onderlinge wisselwerking met de andere chakra’s; ze zijn van invloed op elkaar.
Ze corresponderen met zowel verschillende bewustzijnsniveau’s als met fysieke eigenschappen. Ook zijn ze verbonden met de endocrine klieren.
Een verstoorde of geblokkeerde werking heeft directe gevolgen voor ons voelen, denken en handelen.
Deze Chakra remedies zijn speciaal ontwikkeld om de werking van de 7 belangrijkste chakra’s zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Elke Chakra remedie bestaat uit een combinatie van 5 bloesem remedies, de Zonnevlecht remedie heeft echter een combinatie van 4.
Voor de doorstroming tussen de 7 chakra’s is er verder ook een Verbinding remedie.
De 8 remedies kunnen gebruikt worden als de energie van een chakra te open, te gesloten of geblokkeerd is.

WAAROM

Verstoring van energie
Tijdens de consulten en/of massages merkte ik, dat, naast hele specifieke problemen, mensen regelmatig een verstoring van de energie of een energieblokkade hadden in één van hun chakra ’s.
Door massage werd de energie wel tijdelijk hersteld, maar de verstoring kwam vaak weer terug. Dat bracht mij op het idee om vanuit mijn eigen Hollandse Bloesem Remedies verschillende combinaties te maken, die speciaal op de desbetreffende Chakra’s zouden werken.
Ik ontwikkelde een Chakra set voor de 7 hoofd chakra’s en 1 Verbinding. De Verbinding helpt om de chakra’s onderling goed met elkaar te verbinden en het energiekanaal open te houden om de energie goed te laten doorstromen.
De meeste chakra remedies zijn een combinatie van 5 remedies.

GEBRUIK

Toepassing
Deze Chakra Remedies druppel ik tijdens een massage op het desbetreffende Chakra. Ik geef wat druppels puur onder de tong en/of ik geef de remedie mee in een flesje om in te nemen. Zo wordt de balans vaak grondig hersteld.

Dosering
Ik doe 5 druppels van de desbetreffende chakra remedie in een 30 ml. flesje met pipet. Dat 30 ml. flesje is gevuld met een klein beetje alcohol en afgevuld met bronwater (b.v. Spa blauw, Evian). Daar worden dan 4 keer per dag 5 druppels van ingenomen.
De remedies kunnen ook ingenomen worden, wanneer men duidelijk voelt dat een chakra uit balans is of men zich in één van de klachten herkent.