Perelandra Garden Essences
Perelandra Garden Essence set 18 x 14,8 ml. Garden essence set; Broccoli, Cauliflower, Celery, Chives, Comfrey, Corn, Cucumber, Dill, Nasturtium, Okra, Salvia, Snap Pea, Summer Squash, Sweet Bell Pepper, Tomato, Yellow Yarrow, Zinnia en Zucchini.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Broccoli Broccoli: Kracht. Verschillende van de Perelandra tuinremedies hebben te maken met de eigenschap kracht. Het is momenteel een van de meest gezochte eigenschappen en misschien wel de minst begrepen. Dus gaan mensen die afstand doen van hun persoonlijke onbeperkte kracht zich bezig houden met de uiterlijke schijn van oppervlakkige eindige kracht in hun misleide pogingen om hun onbeperkte kracht weer te ontdekken en er weer mee in verbinding te komen. Onbeperkte kracht is een complex gegeven omdat het evenwicht op alle niveaus op elke mogelijke manier inhoudt. Daarom zul je op het gebied van bloesemremedies die bloemen op de voorgrond zien treden, die zich richten op verschillende aspecten van kracht. Het evenwicht brengende patroon dat broccoli bevat focust op het evenwicht in kracht dat gehandhaafd moet worden als iemand ontdekt dat hij geblokkeerd is op een of op alle vier de FEMS niveaus. De oorzaak van die blokkade wordt eerder als iets uitwendigs dan als iets innerlijks ervaren. De kans bestaat hier op een sterke reactie van zelfbescherming. In een poging om het niveau waar de bedreiging vandaan schijnt te komen te isoleren en te beheersen is er een plotseling afsluiten en afstand nemen van een of van alle vier de niveaus. Dit maakt iemand krachteloos, want hij heeft zichzelf naar de vier windstreken verstrooid. De remedie van broccoli stabiliseert de eenheid van lichaam en ziel gedurende deze intense tijd, en maakt zo de confrontatie mogelijk met de waargenomen bedreigingen in een toestand van volledig functioneren en evenwicht van de lichaam/ziel eenheid. Broccoli remedie zal vooral goed zijn voor hen die door diepe emotionele pijn gaan, zoals scheiding of afzondering, voor hen die lijden aan hallucinaties of geestesziekten die hallucinaties veroorzaken als deel van hun patroon, en voor hen die ervaringen hebben die worden ervaren als beangstigende paranormale incidenten, ervaringen of uitbreidingen.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Cauliflower Cauliflower: (bloemkool) In de toekomst zal de Cauliflower remedie bekend worden als de "geboorteremedie". Terwijl de Perelandra roos remedies vooral werken met overgang en transformatie op alle niveaus tijdens iemands levens- en stervensprocessen, bevat de Cauliflower remedie vooral de stabiliserende patronen voor de geboorte ervaring. Veel van de ontregelde patronen die iemand door zijn hele levenscyclus heen kan ervaren worden in het lichaam en de ziel ingeprent tijdens het geboorteproces. Deze patronen zijn een gevolg van het feit dat het lichaam/ziel evenwicht uit zijn centrum raakt als gevolg van de weigering van het kind om helder bewustzijn te handhaven tijdens de geboorte. De Cauliflower remedie ondersteunt en stabiliseert zowel het bewustzijn van de hogere, uitgebreide ziel als de bewuste kinderziel, als deze zich beide door de geboorte heen bewegen. Omdat deze twee niveaus gestabiliseerd zijn in het proces, handhaaft de lichaam/ziel eenheid van het kind zijn evenwicht, en elimineert zo ogenblikken van onevenwichtigheid die in het lichaam van het kind kristalliseren als ontregelde patronen. Cauliflower remedie zal het kind niet behoeden voor de ervaring van de soort geboorte die in het evolutionaire patroon van zijn zielenniveau is geprogrammeerd. Ze zal echter zijn vermogen ondersteunen om volledig bewustzijn te handhaven en te focussen op zijn doel als het zich door de geboorte heen beweegt.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Celery Celery: (selderie) Herstelt het evenwicht van het immuunsysteem in tijden als het systeem zich overwerkt of gestresst is. Deze remedie is vooral behulpzaam tijdens langdurige ziektes, die veroorzaakt worden door virale of bacteriële infecties die het immuunsysteem kunnen overweldigen of zelfs geheel af kunnen breken. De Celery remedie handhaaft het evenwicht brengende ondersteuning voor het immuunsysteem in zulke tijden.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Chives Chives: (bieslook) Kracht. Chives remedie herstelt de kracht die iemand heeft als de innerlijke man/vrouw dynamieken in evenwicht zijn en als het individu functioneert in een staat van bewustzijn in dat evenwicht. Ofschoon de kruidenremedie van bieslook schijnt te wijzen op een hang naar de mannelijke dynamiek, bevat de bloesemremedie het patroon voor evenwicht tussen de twee, onverschillig welke op een gegeven moment overheerst.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Comfrey Comfrey: (smeerwortel) De Comfrey remedie herstelt beschadigingen aan de ziel op hogere trillingsgebieden die het resultaat kunnen zijn van dit of een ander leven. Ze zal soms in combinatie gebruikt worden met andere bloesemremedies die zich meer direct richten op de oorzaak(en) van de beschadiging.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Corn Corn: (maïs) Traditioneel is maïs gebruikt voor het versterken van de spiritualiteit van zowel de Aarde als de mensheid. De Corn remedie stabiliseert de lichaam/ziel eenheid van iemand vooral in tijden van spirituele of universele groei. Corn remedie brengt iemand in evenwicht op die ogenblikken als zijn bewuste wezen (dat volledig van de Aarde is, reagerend op een innerlijke hunkering) omhoog en naar buiten reikt in die onmetelijke universele expansie. Vaak reageert iemand op deze hunkering door zichzelf los te maken van zijn fysieke realiteit en zichzelf in het universum te slingeren. Dit beperkt de bruikbaarheid van de ervaring in zijn dagelijkse fysieke realiteit enorm. Corn remedie helpt iemand om die eenheid van lichaam en ziel vast te houden en stelt hem zo in staat de universele ervaring te vertalen in bruikbaar, relevant begrip en actie.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Cucumber Cucumber: (komkommer) De Cucumber remedie kan gebruikt worden om iemand weer in evenwicht te brengen in tijden van depressie. Hiermee bedoelen we die tijden waarin iemand zich compleet afgescheiden voelt van zijn leven en zijn leven waarneemt als een film die voor hem wordt afgedraaid, maar waar hij niet bij betrokken is. Hij heeft weinig of geen verlangen om weer in de film te stappen. Cucumber remedie versterkt de psyche, dit stelt iemand in staat om van een toestand van depressie zich weer op een vitale, positieve manier met zijn leven te verbinden.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Dill Dill: ( Dille) Kracht. Dill remedie is heel goed voor hen die hun kracht aan anderen hebben afgegeven en als gevolg daarvan in een dagelijkse sleur leven en daarbij een slachtofferrol hebben aangenomen. Ze helpt iemand om evenwicht terug te krijgen op het gebied van persoonlijke kracht, wat weer resulteert in een verandering van de relatie met degenen om hem heen.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Nasturtium Nasturtium: (Oost-Indische kers) Vitale levensenergie op het fysieke vlak. Als iemand voornamelijk vanuit zijn hoofd werkt zal zijn fysieke lichaam niet alleen wegkwijnen binnen de spierstructuur, maar ook op het gebied van de vitale levensenergie. Deze energie is als stuwkracht direct verbonden met de spierstructuur. Nasturtium remedie helpt bij het in stand houden van die verbinding en bij het nieuwe kracht geven aan de energie zelf, indien nodig. Ze heeft een grondend effect doordat ze de levensenergie op het lichamelijke vlak handhaaft, vooral in tijden als de aandacht en de kracht op het mentale niveau die energie naar de mentale processen trekken.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Okra Okra: Je hebt mensen, en we verwijzen naar een vrij grote groep, die er op staan hun werkelijkheid te zien of te vertalen op de slechts mogelijke manier. Ze zijn niet depressief, want ze drukken sterke energie uit, ze zijn ook niet alleen maar kwaad, dit zijn mensen die het vermogen verloren hebben om schoonheid en vreugde op alle niveaus waar te nemen. Okra remedie herstelt dit vermogen. Dit lijkt zo een "frivole" remedie, een die je aan je humeurige oom geeft, maar deze mensen leven in zulk een alles omvattende atmosfeer van mistroostigheid en ondergang dat hun houdingen hun fysieke gezondheid en welbevinden op de proef stellen. Ze scheppen ook een zulk sterk negatieve omgeving dat ze ook andere negativiteiten die net buiten hun onmiddellijke omgeving bestaat naar zich toe te trekken. het gelijke trekt het gelijke aan. Uiteindelijk scheppen ze eilanden van sterke negatieve krachten die het oppervlak van de Aarde bespikkelen. Ofschoon ze niet slecht zijn, hebben deze mensen het vermogen verloren om het positieve te zien.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Salvia Salvia: (salie) Emotionele stabiliteit in tijden van extreme stress. Salvia remedie is heel werkzaam als iemand plotseling terecht komt in een extreme, intense noodsituatie, zowel voor hem zelf of voor iemand in zijn omgeving, zoals plotselinge verwonding, een verkeersongeluk, een nucleaire dreiging of ongeluk, of de diagnose van een ernstige ziekte, die tijden wanneer iemand emotioneel de volle laag krijgt en voelt dat er geen ontkomen mogelijk is. Deze remedie herstelt emotionele stabiliteit, wat op zijn beurt iemand weer in staat stelt om evenwichtig te denken en te functioneren als hij door de meest extreme periodes gaat.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Snap Pea Snap Pea: (Tuinerwt) De Snap Pea is een vrij recente ontwikkeling in de tuinerwtenfamilie, maar ze bevat het evenwichtige patroon dat een deel is van de overkoepelende familievibratie. We verwijzen naar de situatie van de vreesaanjagende, spanningopwekkende dromen - nachtmerries. Ze is vooral effectief bij kinderen en bij degenen met een kinderlijke geest, zoals de geestelijk en emotioneel gehandicapten. De remedie helpt het individu bij de vertaling van ervaring in positieve, begrijpelijke ontwikkeling. Als iemand vatbaar is voor angstige dromen komt dat omdat hij geen alternatief positief patroon ontwikkeld heeft om stress of angst om te zetten. Hij heeft alleen maar deze ene weg. We hebben het hier niet over de van tijd tot tijd voorkomende angstige droom die we allemaal soms hebben. We verwijzen hier echter naar een frequent patroon van nachtmerries. Snap Pea remedie ondersteunt en stelt in staat om alternatieve, minder angstaanjagende manieren te ontwikkelen om emotie en ervaring uit te drukken. Vanwege de ondersteunende dynamiek van deze remedie kan ze ook gegeven worden aan iemand die niet regelmatig nachtmerries heeft, maar die pas een bijzonder krachtige nachtmerrie ondergaan heeft en zich hier moeilijk aan kan onttrekken. Snap Pea remedie ondersteunt en versterkt het vermogen om zich te onttrekken aan angstaanjagende, innerlijke ervaringen.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Summer Squash Summer Squash: (geel/pompoen). Moed. Terwijl de Peace roos remedie betrekking heeft op de verbinding van het individu met de dynamiek van universele moed in tijden van overgang en verandering, stabiliseert de Summer Squash remedie de persoon die angst en weerstand ervaart bij het onder ogen zien van de dagelijkse routine. De stabiliteit die door deze remedie in zulke tijden geschonken wordt zal het gevoel van kalme moed herstellen dat nodig is om zich door de dag te kunnen bewegen. Ze is vooral behulpzaam voor hen die lijden aan schuchterheid of fobieën.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Sweet Bell Pepper Sweet Bell Pepper: (groen) paprika. Innerlijke vrede. Sweet Bell Pepper remedie herstelt innerlijk evenwicht bij hen die leven of werken in een spanningsvolle omgeving. Ze helpt je om door spanningsvolle situaties heen te gaan met helderheid en innerlijke kalmte. In de huidige maatschappij zou je kunnen zeggen: "Wie heeft er geen leven vol spanning"? Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek om wegen te vinden en te integreren die hen in staat stellen een hectische, snelle levensstijl te voeren waarbij ze gezond en in evenwicht blijven. Sweet Bell Pepper remedie zal dit proces sterk bevorderen, en een enkele druppel 's morgens kan net zo goed een deel van de dagelijkse routine zijn om stress los te laten als oefeningen en een gepast dieet. Deze remedie stabiliseert zowel het lichaam/ziel evenwicht in stressvolle situaties, en herstelt dat evenwicht als een situatie het zou verstoren. Samengevat kan deze remedie genomen worden als onderdeel van de dagelijkse routine, als opgemerkt wordt dat je een speciale spanning veroorzaakt, of als je na een gebeurtenis merkt dat je overrompeld werd.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Tomato Tomato: (tomaat) Reiniging. Tomato remedie is nuttig als infectie en ziekte zich in het lichaam gevestigd hebben. Ze is vooral nuttig als het endocriene systeem betrokken is. Deze remedie stabiliseert de gebieden van onevenwichtigheid en helpt het lichaam bij het vernietigen en verwijderen van datgene wat infectie of ziekte veroorzaakt. We gebruiken het woord "vernietigen" opzettelijk omdat de Tomato remedie inderdaad snel in het lichaam werkt en op een manier die vernietigend lijkt, of zelfs voelt. Als het immuunsysteem verzwakt is door de situatie moet Celery remedie misschien in combinatie met de Tomato remedie worden genomen. Zie deze remedie niet over het hoofd voor kleine (schaaf)wondjes, die zich zouden kunnen ontwikkelen tot een kleine infectie. Ze zal in zo'n geval ook nuttig zijn en ze kan beschouwd worden als net zo'n essentieel onderdeel van je EHBO-trommel als verband. Ze kan inwendig ingenomen worden of direct op een snee of schaafwond verneveld worden, met even goed resultaat.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Yellow Yarrow Yellow Yarrow: (gele duizendblad) Yarrow is als bloesem remedie gebruikt als beschermer op het emotionele niveau tijdens periodes van kwetsbaarheid, veroorzaakt door spirituele en psychologische groeiprocessen. De Yellow Yarrow is in het bijzonder nuttig in deze tijden omdat ze iemand niet alleen beschermd tegen uitwendige invloeden in periodes van emotionele kwetsbaarheid, maar ze ondersteunt het individu ook op zo'n wijze dat ze hem in staat stelt op alle niveaus zachter te worden zodat de integratie van zijn verandering gemakkelijke plaats kan vinden. De Yellow Yarrow beschermt en brengt iemand tegelijkertijd terug naar een staat van zachtheid, vriendelijkheid. Deze remedie is vooral effectief voor degenen die als antwoord op hun tijden van kwetsbaarheid een muur opbouwen - een muur die hun integratieproces belemmert.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Zinnia Zinnia: Herstelt het gevoel van speelsheid, lachen en vreugde. Zinnia remedie helpt bij het verkrijgen van een evenwichtig en gezond gevoel van prioriteit terwijl je jezelf toestaat die dingen los te laten die er niet zo veel toe doen. Ze herinnert je aan het evenwicht van het lachen en de vreugde van een kind, en helpt je om contact te maken met dit innerlijke kind voor het verkrijgen van evenwicht.
Bekijk in de webshop
Perelandra Stock Zucchini Zucchini: (Courgette) Fysieke kracht. De Zucchini remedie is vooral nuttig in tijden van herstel na geboorte, ziekte of een operatie, als het lichaam werkt aan het herstel van de fysieke vitaliteit. Ze kan ook tijdens een ziekte ingenomen worden, want de remedie zal iemand helpen om zo veel van zijn fysieke kracht te handhaven als mogelijk is terwijl hij door het ziekteproces heen gaat.
Bekijk in de webshop