© Perelandra
 © Perelandra
Perelandra Stock Cucumber
Cucumber: (komkommer) De Cucumber remedie kan gebruikt worden om iemand weer in evenwicht te brengen in tijden van depressie. Hiermee bedoelen we die tijden waarin iemand zich compleet afgescheiden voelt van zijn leven en zijn leven waarneemt als een film die voor hem wordt afgedraaid, maar waar hij niet bij betrokken is. Hij heeft weinig of geen verlangen om weer in de film te stappen. Cucumber remedie versterkt de psyche, dit stelt iemand in staat om van een toestand van depressie zich weer op een vitale, positieve manier met zijn leven te verbinden.
€ 23,05
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Documentatie