© Perelandra
 © Perelandra
Perelandra Stock Broccoli
Broccoli: Kracht. Verschillende van de Perelandra tuinremedies hebben te maken met de eigenschap kracht. Het is momenteel een van de meest gezochte eigenschappen en misschien wel de minst begrepen. Dus gaan mensen die afstand doen van hun persoonlijke onbeperkte kracht zich bezig houden met de uiterlijke schijn van oppervlakkige eindige kracht in hun misleide pogingen om hun onbeperkte kracht weer te ontdekken en er weer mee in verbinding te komen. Onbeperkte kracht is een complex gegeven omdat het evenwicht op alle niveaus op elke mogelijke manier inhoudt. Daarom zul je op het gebied van bloesemremedies die bloemen op de voorgrond zien treden, die zich richten op verschillende aspecten van kracht.
Het evenwicht brengende patroon dat broccoli bevat focust op het evenwicht in kracht dat gehandhaafd moet worden als iemand ontdekt dat hij geblokkeerd is op een of op alle vier de FEMS niveaus. De oorzaak van die blokkade wordt eerder als iets uitwendigs dan als iets innerlijks ervaren. De kans bestaat hier op een sterke reactie van zelfbescherming. In een poging om het niveau waar de bedreiging vandaan schijnt te komen te isoleren en te beheersen is er een plotseling afsluiten en afstand nemen van een of van alle vier de niveaus. Dit maakt iemand krachteloos, want hij heeft zichzelf naar de vier windstreken verstrooid. De remedie van broccoli stabiliseert de eenheid van lichaam en ziel gedurende deze intense tijd, en maakt zo de confrontatie mogelijk met de waargenomen bedreigingen in een toestand van volledig functioneren en evenwicht van de lichaam/ziel eenheid. Broccoli remedie zal vooral goed zijn voor hen die door diepe emotionele pijn gaan, zoals scheiding of afzondering, voor hen die lijden aan hallucinaties of geestesziekten die hallucinaties veroorzaken als deel van hun patroon, en voor hen die ervaringen hebben die worden ervaren als beangstigende paranormale incidenten, ervaringen of uitbreidingen.
€ 17,30

Documentatie