De kwaliteit van essentiële oliën

Kwaliteitskenmerken en controle

Er zijn verschillende factoren die informatie geven over de kwaliteit van een olie:

 • De teelt
  Elke plant groeit in haar eigen gebied, bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied voor lavendel en de citrusvruchten, de tropische gebieden voor de ylang ylang boom of de sandelhout boom, Sri Lanka voor de kaneel enz.
  De eigenschappen van de bodem en de klimaatfactoren zijn bepalend voor de geurontwikkeling van een plant. De bewerking van de bodem en de bemesting spelen een zeer belangrijke rol. Zo zijn biologisch organische of biologisch dynamische teelt (Demeter) belangrijke criteria voor de hoogste kwaliteit.
  Bij inzameling in het wild is het belangrijk dat er op het voortbestaan van de plantensoort gelet wordt. Men spreekt dan van gecontroleerde wildpluk.
  Om de kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat er uitgebreide controles zijn.
 • De oogst
  Bij essentiële oliën in een plant verandert in de loop van de jaargetijden de chemische samenstelling van hun geurmoleculen. Het gehalte aan essentiële olie verandert ook tijdens de dag. Het moment en het tijdstip van de oogst bepaalt dus de kwaliteit van de olie.
 • Het winnen van de olie
  Hoe de olie gewonnen wordt, hangt af van bepaalde criteria:
  - de fysiologie van de plant (waar bevindt zich de olie);
  - de kennis en de ervaring over de chemische bouwstenen van de essentiële olie.
 • De opslag
  Verse essentiële oliën bevatten vluchtige stoffen (aerosolen) zoals was en slijmstoffen, die de geur en de houdbaarheid kunnen beïnvloeden. Daarom worden ze, afhankelijk van de plant, tussen de 48 uur en 2 weken gelucht, d.w.z. in een open vat opgeslagen. Essentiële oliën moeten altijd indien mogelijk in niet lichtdoorlatend glas of aluminiumvaten met een beschermlaag worden bewaard.

De kwaliteit van de teelt

 • Gecontroleerde biologische teelt
  Bedrijven die biologisch produceren, houden rekening met de totale wisselwerking tussen bodem, plant, dier en mens en werken meestal met een gesloten kringloop. Veel boeren telen beproefde en resistente soorten, d.w.z. ze verbouwen bewust planten die misschien niet zo’n hoge opbrengst hebben, maar echter wel heel sterk zijn. De planten zijn kwalitatief beter omdat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
  Het gemeenschappelijke doel van de organisch biologische landbouw is:
  - Behouden van de natuurlijke grondslagen voor het leven: bodem, water en lucht.
  - Planten (levensmiddelen) telen met een hoge gezondheidswaarde.
  - Actieve natuur- en soortenbescherming praktiseren.
  - Belasting voor het milieu vermijden.
  - Een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldwijde energie- en grondstoffenprobleem.
  - Voorzien in de basis voor het behoud en de ontwikkeling van vrije landbouwstructuren, het behartigen van sociale belangen (Fair Trade handel).
  Niet toegelaten in de biologische teelt zijn:
  - Chemisch synthetische meststoffen.
  - Planten behandelingsmiddelen.
  - Beschermende middelen bij de opslag.
  - Middelen om het rijpingsproces te versnellen.
  - Hormonen/groeistoffen/genetische manipulatie.
 • Demeter teelt (ofwel biologisch dynamische teelt)
  In de Demeter teelt wordt de aarde gezien als een levend organisme, dat door biodynamische compost en mestpreparaten in evenwicht blijft en van energie wordt voorzien. De filosofie van de Demeter teelt onderscheidt zich principieel van de conventionele teeltmethoden. Of je met een machine over het land rijdt of als mens met de plant in contact komt, is een verschil dat zich in de kwaliteit van de plant uitdrukt. Biologisch dynamische landbouw biedt een constructieve bijdrage aan de opbouw van onze omgeving, wat betreft vernieuwing van de bodem, vruchtbaarheid op de lange duur en soortenrijkdom bij plant en dier.
  Voor de biologisch dynamische landbouw is de aarde niet alleen maar de som van haar onderdelen, maar een levend organisme, dat door de biodynamische compost, sproei- en mest preparaten in evenwicht wordt gehouden en vooral verlevendigd wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar zowel aardse als kosmische ritmes.
  Kenmerken Demeter teelt:
  - Er worden geen chemisch synthetische mest- en beschermingsmiddelen gebruikt.
  - Er vindt geen genetische manipulatie plaats.
  - Verbetering van de bodem door speciale compost en sproeipreparaten uit bijv. geneesplanten, rundermest en kwartsmeel.
  - Bij de teelt wordt rekening gehouden met kosmische ritmes.
 • Inzameling in het wild
  De planten groeien in het wild en worden door opgeleide en gecontroleerde plukkers geoogst. Bij de inzameling in het wild wordt gelet op het voortbestaan van de plantensoort: we spreken van gecontroleerde wilpluk. Essentiële oliën uit inzameling in het wild, bijvoorbeeld de lavendel extra, onderscheiden zich door een geurboeket met veel nuances en de allerbeste kwaliteit. 
 • Conventionele teelt
  Hierin kunnen zeer grote kwaliteitsverschillen voorkomen. Bloesem Remedies Nederland werkt uitsluitend met partners (zoals PRIMAVERA en TAOASIS) die voortdurend en bij elke oogst iedere aparte essentiële olie op geur en ingrediënten controleren. 

De kwaliteitskenmerken

Voor Bloesem Remedies Nederland staan kwaliteit en zuiverheid voorop. Wij werken uitsluitend samen met partners die de hoogste eisen stellen aan de kwaliteit en zuiverheid van alle ingrediënten, en tevens aan de duurzaamheid van teelt en productie. Voor onze partners Farfalla en TAOASIS staat 100% natuurzuiverheid en hoogwaardigheid van de essentiële oliën voorop. Beide bedrijven zijn transparant als het gaat om processen en kwaliteit, handelen in harmonie met mens en natuur, en consequent duurzaam, eerlijk en respectvol. 

Essentiële oliën moeten 100% natuurzuiver zijn. Wat betekent dit?
Sinds ca. 1870 kunnen essentiële oliën ook synthetisch geproduceerd worden, namelijk uit ruwe aardolieproducten. Sommige geuren zijn duidelijk synthetisch, omdat er tot nu toe geen proces voor het winnen van essentiële olie uit deze planten bekend is. Deze geuren zijn in de plant gebonden aan enzymen en zouden bij blootstelling aan de lucht onmiddellijk oxideren. Die geuren zijn op de markt alleen maar synthetisch verkrijgbaar en als zuivere geconcentreerde essentiële olie onmogelijk te winnen (bijvoorbeeld appelbloesem, kersenbloesem, sering, fresia). Ze worden dan ook niet door onze partners geproduceerd. 
Wij bieden alleen maar zuivere essentiële oliën aan.

Onderstaand de kwaliteitskenmerken van onze partners

kbA

Gecontroleerde biologische teelt
Bio* geeft aan dat producten en recepten zijn gemaakt met grondstoffen uit gecontroleerde biologische teelt. 
De biologische organisaties waarmee Farfalla samenwerkt, zijn lid van de overkoepelende wereldorganisatie IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). De biologische landbouw verbiedt bepaalde bestrijdingsmiddelen, meststoffen, groeibevorderaars en genetische manipulatie die in de conventionele landbouw worden gebruikt.

Biologisch-dynamische teelt
Een keurmerk voor producten uit de biologisch dynamische landbouw. (www.demeter.de)
Demeter houdt rekening met seizoensgebonden ritmes en versterkt de vruchtbaarheid van de bodem met speciale minerale en plantaardige preparaten. Bovendien voldoen de Demeter-boerderijen aan de biologische normen van de EU-biologische verordening. Farfalla heeft ongeveer 30 producten van Demeter-coöperaties op voorraad.

Natrue certificering
NaTrue hanteert de strengste eisen en garandeert de beste natuurlijke cosmetische kwaliteit. 
NaTrue certificeert op drie niveaus, afhankelijk van het biologische gehalte:
Niveau 1. natuurlijke cosmetica (komt overeen met de huidige BDIH-norm).
Niveau 2: Natuurlijke cosmetica met een biologisch gehalte (organisch gehalte van ten minste 70%).
Niveau 3. biologische cosmetica (organisch gehalte van ten minste 95%). Aangezien het watergehalte van de produkten niet wordt meegerekend, is dit niveau zeer moeilijk te bereiken.

Bio-controle
In Zwitserland worden alle producenten gecontroleerd door onafhankelijke biologische controle-instanties. De organisatie die verantwoordelijk is voor de inspectie en de certificering wordt op de producten vermeld. Farfalla wordt in Zwitserland gecontroleerd door bio Inspecta AG met betrekking tot de ingekochte/verkochte hoeveelheden biologische producten. Het controlenummer van Farfalla is: bi-31012.

CSE-label
Het CSE-label is het eerste duurzaamheidskeurmerk voor een gecertificeerd ondernemingsbestuur en geldt, in tegenstelling tot productcertificeringen, voor de hele onderneming. Het staat voor verantwoorde bedrijfsbeslissingen die in harmonie met alle bedrijfsomgevingen worden genomen.
De drie dimensies van duurzaamheid - ecologisch, sociaal en economisch - zijn gelijkwaardige kerncompetenties van een gecertificeerd bedrijf en worden voortdurend verbeterd. De Society for Applied Business Ethics en het CSE-label controleerden alle aspecten van Farfalla en certificeerden ze als "duurzaam". 

Grand Cru
Bij Farfalla is de Franse kwaliteitsaanduiding "grand cru" een blijk van waardering voor bijzondere essentiële oliën en de mensen die erachter staan. Een "Grand Cru" essentiële olie moet aan de volgende criteria voldoen:
1. Het teeltgebied is typisch/origineel.
2. Haar producenten zetten zich op gepassioneerde en overtuigende wijze in voor duurzame kwesties (ecologisch en sociaal) en dragen bij tot het behoud van de biodiversiteit.
3. De grondstoffen zijn aromatische planten die afkomstig zijn van gecontroleerde wildpluk (FairWild) of van gecontroleerde biologische of demeterteelt.
4. De destillatie ervan wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van een gecontroleerde biologische kwaliteit.

Dierproefvrij
Het konijn met de beschermende hand is het logo van het internationaal verbond tegen het gebruik van dierproeven bij cosmeticaproducten. (www.ihtn.de)

VEGAN
Er worden geen dierlijke grondstoffen gebruikt. De enige grondstof van dierlijke oorsprong is onbehandelde bijenwas en milde melkemulgator.

FairBio
"Biologisch" wil niet automatisch zeggen dat het product ook fairtrade is. Biologisch moet eerlijk zijn, voor de natuur, voor producenten en voor consumenten. De FairBio eV controleert de binnenlandse eerlijkheid en kent het toe aan bedrijven die bijzonder eerlijk en transparant werken, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en hun energie halen uit 100% hernieuwbare energiebronnen. (Kwaliteitskenmerk Taoasis.)

Belangrijke informatie en gevarenaanduidingen

Let altijd op belangrijke informatie, gevarentekens en/of gevarencodes die op een product kunnen staan en/of aan de binnenkant van een etiket.

Veel essentiële oliën bevatten gevarentekens en milieutekens en/of gevarencodes. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken. Deze zijn natuurzuiver en zoveel mogelijk biologisch, en kunnen op de daartoe bekende manieren worden gebruikt.
De gevarensymbolen zijn wettelijk verplicht omdat essentiële oliën gevaarlijk kúnnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze een laag brandpunt hebben, sterk geconcentreerd zijn, en giftig kunnen zijn. 
Daarnaast worden wij ook verplicht gesteld om aanvullende gevarensymbolen op de flesjes aan te brengen, omdat de Europese wetgeving c.q. Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geen verschil kan maken tussen synthetische stoffen en natuurlijke oliën. Van nature bevatten planten namelijk terpenen. Chemisch gezien zijn terpenen familie van de koolwaterstoffen zoals benzeen. Voor de Europese wetgeving c.q. NVWA is dan ook een essentiële olie van bijvoorbeeld citroen of eucalyptus een gevaar, omdat het in hun ogen hetzelfde is als benzeen. Wanneer er geen gevarentekens op het etiket zouden staan, dan wordt dat als een delict gezien. 
Internationaal is overeengekomen dat men uniforme symbolen hanteert die wereldwijd gelden. Onderstaand een overzicht van deze internationale etikettering.

Ontvlambaar

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Corrosief

Gevarencodes en voorzorgsmaatregelen

Naast de gevarentekens wordt er ook gebruik gemaakt van gevarencodes.
Dit is de lijst van etiketteninformatie (EUH-codes), gevarenaanduidingen (H-codes) en voorzorgsmaatregelen (P-codes) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) die in de Europese Unie gebruikt wordt.

Code Van toepassing op Begeleidende tekst
EUH208     - Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken
H317     Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318     Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1. Veroorzaakt ernstig oogletsel..
H412     Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3.  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P303+ P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+ P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501A - Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.