FES Range of Light remedies
Affirmatiekaarten Range of Light FES set 48 stuks. Engels Affirmatiekaarten Range of Light FES set 48 stuks. Engelse uitvoering.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Almond Almond - Prunus amygdalus - Zoete amandel P: geeft de mogelijkheid om een kern met structuur, dat bestaat uit levenschenkend licht, in het hart te verankeren; integratie van de fysieke incarnatie en de spirituele ontwikkeling; verbinding van de mentale "licht" kracht met de fysieke "levens" kracht; je eigen identiteit vinden door de integratie van fysieke en spirituele realiteiten (Leven en Licht). O: problemen m.b.t. een goede fysieke ontwikkeling, zoals groeistoornissen; aards voedsel niet op kunnen nemen als voeding voor lichaam en ziel; onevenwichtigheden of een gebrek aan integratie in de fysieke en de mentale aspecten van de ontwikkeling.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Alpine aster Alpine Aster - Aster alpigenus - Aster andersonii P: een los van het lichaam bestaand spiritueel bewustzijn; een onafhankelijk bewustzijn, dat verder gaat dan het lichaam kan realiseren; het ontwikkelen van niet zintuig gebonden niveaus van meditatie en dromen; het scheiden van het spirituele lichaam van het fysieke lichaam tijdens de overgang van de dood of tijdens andere spirituele ervaringen. O: angst voor de dood of voor spirituele bewustzijnstoestanden; een materialistische identificatie met de fysieke dimensie; de realiteit van spirituele dimensies van bestaan niet kunnen herkennen als gevolg van een te sterke identificatie met het fysieke niveau of het fysieke lichaam.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Blazing Star Blazing Star - Mentzelia laevicaulis - Mentzelia P: stralende en innerlijke vitale wilskracht; mannelijke zielskracht, die ontwikkeld is vanuit een innerlijk fundament van voedende levenskrachten; alchemistische vereniging van het vrouwelijke zielselement water en het mannelijke zielselement vuur. O: verheersing van het water element in het lichaam en de emoties, wat leidt tot verlamming van de wil; het vuur van de ziel niet kunnen laten ontbranden; het ontstaan van een tweedeling in de ziel: een sterke maar starre wil of een soepele wil maar zwakke gevoelstoestand.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock California Peony California Peony - Paeonia californica - Pioenroos P: het leven vieren; een gezond instinct voor plezier; het ontwikkelen van de magnetische en charismatische eigenschappen door de integratie van de vitale levenskracht in de onderste chakra's. O: overheersing van de passieve yin krachten, onderdrukte vitaliteit, sensualiteit of seksualiteit; problemen met geld en macht.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Californian Valerian California Valerian - Valeriana capitata - Valeriaan capitata P: rust en innerlijk evenwicht; vertrouwen in de toekomst, omdat de ziel eerdere ervaringen heeft begrepen; een vredig aanvaarden van de gebeurtenissen in het leven. O: oppervlakkig ademen als gevolg van angst voor de toekomst; nerveuze opwinding of slapeloosheid; zorgen en ongemak wanneer je toekomstige gebeurtenissen in het leven, die eigenlijk een uitdaging zijn, onder ogen moet zien; verslaving aan slaappillen of tranquillizers.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Cassiope Cassiope - Cassiope mertensiana - Heide P: warmte van de ziel die in het lichaam doorstraalt; waardering voor de hele schepping; de vreugde om het fysieke bestaan; warmte als de bron van welzijn. O: weinig waardering voor de spiritualiteit, die hoort bij de geschapen wereld en het fysieke lichaam; gereserveerd of afstandelijk ten opzichte van de levenskracht in de natuur of het menselijk lichaam; de neiging om de koude krachten van het intellect of de technologie te gebruiken ten koste van de warmte van het lichaam.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Cherry Cherry - Prunus avium - Zoete kers P: jeugdig plezier en uitbundigheid, gevoelens van onschuld en openheid; de overgang naar de volwassenheid vieren; het helen en integreren van pijnlijke ervaringen, die zijn ontstaan tijdens de jonge volwassenheid. O: gifstoffen in het bloed of de ermee samenhangende huidcondities zoals acne; verlies van onschuld, hoop of een jeugdige kijk op het leven; traumatische levenservaringen in de vroege volwassenheid waar het lichaam/de ziel nog steeds last van heeft.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Chocolate Lily Chocolate Lily - Fritillaria biflora - Chocoladeklokjes P: uiting en acceptatie van de belangrijke functies van de stofwisseling; vooral het voortplantings- en uitscheidingssys-teem van het lichaam. O: gebrek aan bewustzijn m.b.t. het functioneren van het stofwisseling systeem, een afkeer van de uitscheidingsfuncties van het lichaam; walgen van menstruatie, borstvoeding; problemen met uitscheiding, slechte darmfunctie of blokkades.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Columbine Columbine - Aquilegia formosa - Akelei P: een krachtige expressie van je unieke creativiteit en inspiratie; je onderscheiden als individu en hierdoor een bron van helderheid en lichtheid zijn voor anderen; geïnspireerd handelen en spreken in de wereld. O: aarzeling om je creativiteit en individualiteit te laten zien; geen sociale of creatieve risico's kunnen nemen; een midlife crisis die vraagt om de kracht van de ziel en de expressie van het leven met elkaar in overeenstemming te brengen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Corn Lily Corn Lily - Veratrum californicum - Veratrum californicum P: een positief beeld ontwikkelen van het verouderings-proces bij vrouwen; waardigheid en onafhankelijkheid; de aanvaarding en het eren van de wijsheid en waardigheid van het volwassen zijn; genieten van het volledig in je lichaam en je leven zijn. O: je oud en "opgedroogd" voelen; wanhoop bij het voor-bijgaan van jeugd en moederschap; bij een lichamelijk en geestelijk moeilijke hormonale overgang; kunstmatige pogingen om een jeugdige vorm of uiterlijk terug te krijgen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Desert Lily Desert Lily - Hesperocallis undulata - Hesperocallis undulata P: schoonheid, kunstzinnigheid en gratie uitstralen in een gemechaniseerde stedelijke omgeving; verjonging van jezelf en anderen door de vrouwelijke krachten schoonheid en gratie; het vrouwelijke waterelement als balsem voor de onevenwichtigheid van het vuur in de moderne technologie. O: het benauwd krijgen van de zich uitbreidende lelijkheid van de technologische stedelijke cultuur; gevoelig zijn voor verstoringen in je omgeving, vooral wanneer er te weinig schoonheid of harmonie is.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Downy Avens Downy Avens - Geum triflorum - Nagelkruid P: intelligentie die geïntegreerd is in hoofd en hart; blijvende wijsheid verkregen door een groeiende ont-wikkeling van zielenkrachten; een geduldige en toe-nemende ontwikkeling van de denkkracht en een compleet gevoel van identiteit. O: een vroege ontwikkeling van de intellectuele capaci-teiten met een achterblijvende emotionele ontwikkeling; snel verveeld of afgeleid zijn door een gebrek aan verbeeldingskracht en aandacht vanuit het hart; de neiging tot hyperactiviteit of ADD.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Dune Primrose Dune Primrose - Oenothera deltoides - Teunisbloem fam. P: verbinding met een koesterende moederlijke aanwe-zigheid in de spirituele wereld; de herinnering van de ziel aan de spirituele uitstraling van het geboren worden; bewustzijn van en dankbaarheid voor de we-zens die je hebben begeleid bij de incarnatie van je ziel op aarde. O: vervreemding van de moederziel van de wereld; je in de steek gelaten voelen door de spirituele wereld; geboortetrauma, door zwangerschap tijdens moeilijke sociale omstandig-heden zoals armoede of geweld.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Explorer's Gentian Explorer's Gentian - Gentiana calycosa - Parry's Gentiaan P: hernieuwde kracht om je levensdoel en spirituele bestemming te vervullen; crisis en verlies transformeren naar nieuwe mogelijkheden. O: het niet meer zien zitten tijdens de midlife crisis; verlies van de verbinding met je spirituele bestemming en levensdoel; een diepgaande gezondheidscrisis of een verlies die de krachten van de ziel uitputten.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Fiesta Flower Fiesta Flower - Pholistoma auritum - Pholistoma auritum P: kwetsbaarheid, openheid en ontvankelijkheid tijdens de spirituele zoektocht; soepele maar sterke structuur van de ziel voor wezenlijke spirituele overtuigingen. O: dogmatisme, starre spirituele overtuigingen die van anderen zijn overgenomen; autoritaire sociale of politieke standpunten.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Fireweed Fireweed - Epilobium angustifolium - Wilgenroosje P: herstel van levenskracht; feniksachtige krachten voor de ziel om weer nieuw leven op te bouwen en te scheppen; het in zich op kunnen nemen van het alchemistische vuur voor nieuwe levenskracht en verjonging. O: genezing van gebeurtenissen die met tegenstand en verstoring te maken hebben, "beproeving door vuur", verwonding of verstoring als gevolg van vuur, hitte of licht, die te maken hebben met technologie of militaire wapens.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Glassy Hyacinth Glassy Hyacinth - Triteleia lilacina - Hyacint P: verlossing van het lijden; transformatie van emotionele duisternis tot het licht van begrip; maakt de krachten vrij voor de opleving van de ziel. O: diep trauma, verdriet, emotionele pijn; het kwade, of de "schaduwkant" van de mensheid niet onder ogen kunnen zien; afdalen in de hel.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Green Bells of Ireland Green Bells of Ireland - Molucella laevis - Ierse klokjes P: bewust zijn van de elementale wereld in de natuur; kunnen werken met de elementale natuurkrachten door gebruik te maken van de structuur van je eigen lichaam; de wijsheid van de natuur verkrijgen door directe zintuiglijke waarneming. O: een te romantische of te mentale relatie met de natuur; te weinig fysieke verbinding en het te weinig kunnen opnemen van de primaire elementale natuurkrachten.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Green Cross Gentian Green Cross Gentian - Frasera speciosa (Swertia radiata) - Fraseria Zolang de voorraad strekt. Vanwege het verbod op de invoer van bepaalde plantensoorten, mogen wij de Green Cross Gentian niet meer invoeren. P: een krachtig verbond van de ziel met het levende wezen van de aarde; hoop en vastberadenheid voor het helpen en genezen van de wereld ondanks tegenslagen en uitdagingen. O: het gevoel overweldigd te worden, gevoelens van wanhoop en ontmoediging met betrekking tot de toestand van de aarde; aangeslagen en ontmoedigd wanneer de levende verbinding met de aarde verstoord is als gevolg van een natuurlijke of door mensen veroorzaakte ramp; in staat zijn het elementale “kruis” van de wereld te dragen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Green Nicotiana Green Nicotiana - Nicotiana alata - Siertabak P: bewustzijn van de hartslag van de aarde als een ondersteunende kracht voor de mensheid; verbinding met de ademende polsslag van de aarde in je eigen ziel (zoals het ritme van de seizoenen en de afwisseling van dag en nacht). O: geen zorg meer voelen voor het leven op aarde als gevolg van de verharding van je hart; materialistische, egoïstische of militaristische trekken als gevolg van vervreemdende technologieën en levensstijl.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Green Rose Green Rose - Rosa Chinensis viridiflora - Klimroos P: mededogen als een verbindingspoort met alle levende wezens; liefde als een vorm van transcendente omarming en vertrouwen. O: angst, wantrouwen, een verdedigende houding; bang om aangevallen of vernietigd te worden en daarom barrières naar andere levende wezens ontwikkelen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Hawthorn Hawthorn - Crataegus oxyacantha - Meidoorn P: sterke en vitale lichamelijke krachten die zorgen voor kracht, moed en dapperheid; positieve assertieve krachten. O: een te sterke wil die het evenwicht van het hart uitput; "Type A": de agressieve, vijandige persoonlijk-heid; gemakkelijk geagiteerd of gestrest raken wanneer je niet je zin krijgt.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Hyssop Hyssop - Hyssopus officinalis - Hyssop P: integratie van lichaam en ziel van pijn en lijden; het vermogen om te vergeven en vergeving te accepteren van anderen. O: gevoelens van schuld of schaamte m.b.t. het lichaam, je zelf lichamelijk, bewust of onbewust, straffen of verwonden; de herinnering van de ziel aan een oud misbruik of schaamte wat het beeld dat je hebt over je lichaam omlaag haalt.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Joshua Tree Joshua Tree - Yucca brevifolia - Palmlelie P: de ziel zelfstandig maken door de bewuste transformatie van familiepatronen en de ermee samenhangende culturele conditionering; versterkte vrijheid en begripvol inzicht in familie en cultuur of afkomst. O: familiekarma dat het potentieel van de ziel beperkt; niet met negatieve familie of culturele patronen kunnen breken, zoals alcoholisme, verslaving, depressie, geweld en erfelijke ziektes; verlies van individuele identiteit en vrijheid als gevolg van een gebrek aan inzicht in de invloed van familie en cultuur.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Lady's Mantle Lady's Mantle - Alchemilla vulgaris - Vrouwenmantel P: verbinding met de levende mantel van dauw (hydrosfeer) rond de aarde; magnetische "groene" krachten door handen en hart kunnen laten stromen; plantenbewustzijn als een stralende geneeskracht integreren in de menselijke ziel. O: opgedroogde of verwelkte krachten die afgescheiden zijn van de levende aardmantel; intellectuele of technische houding ten opzichte van genezing; voor het vrouwelijke voortplantingssysteem dat voeding en stabiliteit nodig heeft, omdat het onbewust verbonden is met het lijden van Moeder Aarde.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Lemon Lemon - Citrus limon - Citroen P: integratie van het uitbreiden en samentrekken m.b.t. de mentale krachten van de ziel; evenwicht tussen de mentale helderheid, het voorstellingsvermogen en de artistieke ver-mogens. O: mentale vermoeidheid of ermee samenhangende vergiftiging van het zenuwstelsel, dromerigheid; leerproblemen, waaronder ADHD.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Lilac Lilac - Syringa vulgaris - Sering P: diepe bronnen van herinnering die de ziel verjongen, neurologisch herstel door de stimulering van de specifieke krachten van het geheugen, die de ziel verbinden met vreugde en zingeving. O: geheugenverlies van de ziel - ervaringen van de ziel uit het verleden niet kunnen integreren of er niet door gevoed kunnen worden, vooral in de vroege jeugd; verdriet, depressie of een gevoel van zwaarte als gevolg van gevoelens van afgescheidenheid, vervreemding of verlatenheid; beperkte zintuiglijke ervaring als de voorbode van een ziekte of storing in de hersenen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Lungwort Lungwort - Mertensia ciliata -Blue Bells P: terugbrengen van het ziele licht in de diepste structuren van het lichaam; herstel van depressie of verslaving met nieuwe krachten van hoop en ondersteuning. O: depressie die in het lichaam gezien wordt als fysieke zwaarte; lusteloos, futloos of uitgeput - vaak zichtbaar in het ademhalingsstelsel; een gevoel van hopeloosheid of berusting met als gevolg uitputting van energie; depressie en gebrek aan energie die samengaat met ontwenning van drugs.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Lupine Lupine - Lupinus latifolius - Lupine P: een ontplooiend zelfbeeld dat aansluit bij de structuur van de grotere groep; persoonlijke behoeftes of verlangens kunnen opofferen of sublimeren voor een groter geheel. O: egoïsme, hebzucht; intense identificatie met onbetekenende zorgen of beperkte interesses waardoor het welzijn van de groep belemmerd wordt.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Madrone Madrone - Arbutus menziesii - Aardbeiboom P: volheid en overvloed voor het lichaam; voedsel goed opnemen en ervan kunnen genieten. O: streng diëten, je gewicht of omvang niet accepteren; mogelijk fysieke afkeer van je moeder in het verleden, ondervoeding of verstoorde borstvoeding; afwezigheid van fysieke warmte in de vroege jeugd.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Monkshood Monkshood - Aconitum columbianum - Monnikskap P: positief en moedig spiritueel leiderschap; sterke helderziende vermogens die goed geïntegreerd zijn met sociale en morele waarden. O: onderdrukking van spirituele capaciteiten als gevolg van angst voor psychische openheid, die vaak in verband staat met traumatische herinneringen, of bijna dood ervaringen of de ermee in verband staande ervaringen; verlamming van spirituele krachten als gevolg van eerder trauma of ritueel misbruik; verborgen ritueel of seksueel gedrag.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Mountain Forget me Not Mountain Forget-Me-Not - Hackelia micrantha - Berg Vergeet me Nietje P: een levendige en dynamische verbinding met spirituele leraren en gidsen; een duidelijke herinnering aan karmische patronen die je bestemming beïnvloeden; verbinding met het levensdoel door hogere begeleiding. O: levensangst en vervreemding; gevoelens van isolatie omdat er geen verbinding en begeleiding is vanuit de spirituele wereld; verwarring over het doel en de richting van het leven.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Pedicularis Pedicularis - Pedicularis groenlandica - Kartelblad P: diepe mystieke krachten van de ziel; diepgaande herinneringen in de ziel, die zorgen voor positief emotioneel inzicht en wijsheid; verbinding met oude bronnen van aardse- wijsheid en met de geschiedenis van de ziel. O: overdreven gevoeligheid of hypochondrie wat leidt tot uitsluiting of afscheiding; huilbuien of andere onevenwichtigheden van het water element; buitensporige emotionaliteit wat een dieper begrip van je ziele pijn, lijden of karma blokkeert.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Pussy Paws Pussy Paws - Calyptridium umbellatum - Pussy Paws P: fysiek contact als een bron van gratie en zachtheid voor de ziel; het vermogen om aan te raken en aangeraakt te worden met gevoeligheid en sensualiteit; maakt de ziel zachter, zodat je ontvankelijker wordt. O: bang om aangeraakt te worden; niet toe kunnen staan dat je zachtere kant herkend of ervaren wordt door anderen; seksueel misbruik of geweld, waardoor de begrenzing van de huid verhard is en je ongevoeliger bent geworden voor menselijke aanraking.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Red Larkspur Red Larkspur - Delphinium nudicaule - Rode Ridderspoor P: positief leiderschap uitstralen, omdat de energie goed door het lichaam stroomt; magnetische kracht die energie in anderen katalyseert en inspireert; positieve fysieke uitstraling. O: een gebrek aan uitstraling en aan energie in het lichaam; anderen niet kunnen bezielen en motiveren om gezamenlijke doelen na te streven; futloze energie die afkeer opwekt of de motivatie van de groep uitput.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Red Penstemon Red Penstemon - Penstemon rostiflorus - Rode Penstemon P: een gevoel van avontuur, risico?s durven nemen; positieve atletische kwaliteiten op elke leeftijd; vastberadenheid en uithoudingsvermogen bij fysieke uitdagingen. O: aarzelen om risico's te nemen; gebrek aan fysieke moed; fysieke uitdagingen niet kunnen accepteren of niet het nieuwe niveau van de fysieke mogelijkheden kunnen verhogen, ongeacht de lichamelijke beperkingen of uitdagingen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Redbud Redbud - Cercis occidentalis - Judasboom P: de natuurlijke cyclussen van ontwikkeling en ouder worden accepteren; herstel van lichaam en ziel gebaseerd op een positieve afstemming op de levenscyclussen van dood en geboorte. O: te materialistische benadering van het lichaam, het verlangen om de uiterlijke vorm van het lichaam vast te houden door plastische chirurgie, drugs, of extreme medische technologieën die voorbij gaan aan de echte cyclussen van leven en dood.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Redwood Redwood - Sequoia sempervirens - Sequoia P: status en majestueuze uitstraling in de fysieke incarnatie; de ziel omarmt de creatieve krachten voor groei en fysieke vitaliteit. O: gebrek aan fysieke kracht en/of aan houding; erfelijke of gezondheidsproblemen die de vitaliteit uitputten; onvolledige ontwikkeling van de fysieke krachten; verwondingen aan de ruggengraat of andere aandoeningen aan de ruggengraat of de botstructuur.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Rue Rue - Ruta graveolens - Wijnruit P: innerlijke samenhang en beheersing van de fysieke kracht; de juiste aspecten van het bewustzijn inzetten voor professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden. O: verstrooide of verwarde psychische krachten die het immuunsysteem en de beschermende grenzen verzwakken; de behoefte aan grotere helderheid en het vermogen om te kunnen oordelen wanneer de psychische krachten wakker worden.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Scarlet Fritillary Scarlet Fritillary - Fritillaria recurva - Rode Kievitsbloem P: de integratie van mannelijke vuurkrachten binnen de vrouwelijke structuur; seksuele vitaliteit en gezonde voortplanting. O: uitputting van de fysieke krachten inclusief de neiging tot bloedarmoede; verzwakking van de fysieke krachten tijdens de zwangerschap, geboorte, borstvoeding en de opvoeding van heel jonge kinderen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Shasta Lily Shasta Lily - Lilium washingtonianum - Shasta Lelie P: dynamische en creatieve expressie van de vrouwelijke zielenkrachten, individualiteit en innerlijke kracht in verbinding met de oorspronkelijke vrouwelijke waarden. O: een moeilijk evenwicht tussen vrouwelijke gratie en mannelijke kracht; overcompensatie van mannelijke karaktereigenschappen om sterk of bijzonder over te komen.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Sierra Primrose Sierra Primrose - Primula suffrutescens - Sleutelbloem P: dankbaarheid voor het geschenk van het leven ongeacht de uiterlijke conditie of de gezondheid; vreugde tot in de diepste kern van je ziel; fysieke vitaliteit als de basis van je ziel voor enthousiasme. O: gebrek aan dankbaarheid of respect voor het geschenk van het leven, waardoor vermoeidheid, verveling of depressie ontstaat; vreugdeloos leven, meestal afgestompt in het leven staan.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Splendid Mariposa Lily Splendid Mariposa Lily - Calochortus splendens - Prachtige Mariposa Lelie P: een verbinding van de ziel met de Moeder van de Wereld; kunnen herkennen dat alle leden van het menselijk ras dezelfde moeder hebben; de transcendente krachten van moederschap en mededogen voor de hele menselijke familie activeren. O: het gevoel te hebben een wees te zijn als basis van de mensheid, pijn in de ziel en gevoelens van verlaten zijn als gevolg van het wereldtrauma en oorlog; scheidslijnen binnen de menselijke familie als gevolg van ras, religie, naties, klassen, ecologische rampen of oorlog.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Spreading Phlox Spreading Phlox - Phlox diffusa - Vlambloem P: activeert de bestemming van de ziel door sociale impulsen en verbindingen; belangrijke relaties kunnen herkennen en manifesteren die het levensdoel en de bestemming ondersteunen. O: vastzitten in betekenisloze sociale kringen of in verkeerde sociale verwachtingen; je niet kunnen identificeren met nieuwe mogelijkheden en je niet kunnen verbinden met groepen die verbonden zijn met het ware doel van hun ziel.
Bekijk in de webshop
Range of Light stock Tall Mt. Larkspur Tall Mt. Larkspur - Delphinium glaucum - Ridderspoor P: leiderschap gebaseerd op spirituele verbinding; kunnen horen, zien en handelen met grote leiderschaps-kwaliteiten, groter dan de alledaagse persoonlijkheid. O: niet in staat zijn spirituele begeleiding te ontvangen of te vertrouwen; beperking van je ware spirituele gaven als gevolg van een gebrek aan een dynamische verbinding met hogere dimensies van inspiratie voor de ziel.
Bekijk in de webshop