© F.E.S.
 © F.E.S.
Range of Light stock Dune Primrose
Dune Primrose - Oenothera deltoides - Teunisbloem fam.
P: verbinding met een koesterende moederlijke aanwe-zigheid in de spirituele wereld; de herinnering van de ziel aan de spirituele uitstraling van het geboren worden; bewustzijn van en dankbaarheid voor de we-zens die je hebben begeleid bij de incarnatie van je ziel op aarde.
O: vervreemding van de moederziel van de wereld; je in de steek gelaten voelen door de spirituele wereld; geboortetrauma, door zwangerschap tijdens moeilijke sociale omstandig-heden zoals armoede of geweld.
€ 11,50