Gebruik

Het beste kun je een bloesemremedie 3 tot 4 keer per dag innemen, met 4 druppels per keer vanuit een doseerflesje.

Om een doseerflesje met een bloesemremedie te maken ga je als volgt te werk: Neem een schoon flesje met pipet van 30 ml., doe hierin ongeveer 1 cm. alcohol (bijv. cognac, graanjenever, plantaardige glycerine of appel­azijn) voor de conservering en vul het restant aan met bronwater. Wanneer je het doseerflesje voor jezelf maakt, kun je ook volstaan met alleen bronwater. 

Je kunt verschillende bloesemremedies vanuit het stockflesje bij elkaar in een doseerflesje doen. Neem de uitgekozen stockflesjes en doe vanuit deze flesjes 2 druppels in het gevulde doseerflesje. Het beste is om niet meer dan vier verschillende bloesemremedies bij elkaar te doen. Het werkt ook beter wanneer je de remedies uitkiest op een thema. Schrijf de namen van de gekozen bloesemremedies op een etiketje en plak dit op het flesje. Voor het innemen altijd goed schudden. Het doseerfles­je is nu klaar voor gebruik.

Neem nu 4 druppels van deze verdunning met het pipetje uit het doseerflesje en druppel deze onder de tong. Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid. Het is belangrijk dat je de bloesemremedies meerdere keren per dag inneemt, bijv. ‘s morgens bij het opstaan, voor de maaltijden en ‘s avonds voor het slapen gaan. Iedere keer een klein beetje doet meer dan  een grote slok in een keer.

Wanneer er een bewustzijnscrisis ontstaat, waar­neembaar als verergering van de emotionele klach­ten, kun je het beste het flesje vasthouden. Word je rustiger, neem dan meer in. Je kunt bijvoorbeeld 12 x per dag 4 druppels inne­men en zonodig om de 10 minuten. Word je onrustiger wanneer je het flesje vasthoudt, verminder dan de hoeveelheid naar 2 x 2 druppels per dag. Wanneer dit nog steeds niet het gewenste resultaat geeft, ga dan direct vanuit het stockflesje gebruiken. Neem dan vanuit het stockflesje minimaal 2 tot 4 x daags 2 druppels direct onder de tong. 

In geval van nood kun je ook een “eerste hulp remedie” zoals de Terra ge­bruiken. Je kunt daarvan het beste 4 druppels in een doseerflesje doen wanneer je deze vanuit de verdunning gebruikt. Je kunt ook een sprayflesje maken. Dit doe je door in verhouding 2 druppels op 30 ml. in een sprayflesje te doen.