Hawaiian Essences Remedies
Hawaiian essence BamBoo orchid BamBoo orchid: Voor het ontwikkelen van liefdevolle relaties, zowel persoonlijk, als universeel. Bevrijdt je seksuele en relationele leven van alle culturele conditionering en/of wonden uit het verleden. Zorgt dat je jezelf kunt laten zien, dat je gezien kunt worden en dat je jezelf gaat waarderen om wie je werkelijk bent.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Banyan Tree Banyan Tree: aard je tijdens je groei en uitbreiding en tijdens momenten van overgang en verandering. Maakt rustig wanneer je leven “op zijn kop staat”, wanneer je moe of gespannen bent of wordt overweldigd door alles wat er op je afkomt.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Caldera Caldera: helpt met het loslaten van jezelf blokkerende patronen zoals uitstel, gebrek aan concentratie of traagheid. Versterkt de kracht, die je bezit, om zelf je werkelijkheid te vormen en te veranderen.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Coconut Palm Coconut Palm: versterkt de kwaliteiten acceptatie, flexibiliteit en kracht, wanneer je te maken krijgt met veranderingen. Zorgt voor het ontwikkelen van je natuurlijke capaciteiten zoals vindingrijkheid, veerkracht, vernieuwing en interesse.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Coral Coral: maakt dat je gemakkelijk een structuur in je leven kunt aanbrengen, waardoor je ook in je drukke dagen voor plezier en ontspanning kunt zorgen, zodat stress kan verminderen en je het langer kunt volhouden. Helpt met het loslaten van de schuldgevoelens, die je krijgt wanneer je de tijd neemt voor jezelf en ze zorgt er bovendien voor dat je jezelf op de eerste plaats zet.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Cup of Gold Cup of Gold: herstelt het vertrouwen, dat het plezier de gids is op de weg die je gaat. Geeft je de steun om je kompas, je bron van vreugde, te kunnen volgen en helpt je om de juiste richting aan te houden wanneer diepe evolutionaire impulsen je leiden naar je levensdoel.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Dolphin Blessings Dolphin Blessings: verjongt door het gevoel van een diepe onderlinge verbondenheid, een herinnering dat je een deel van alles bent en hier toe behoort. Versterkt het gevoel, dat rust, spelen, liefde en plezier je lichaam een grotere gezondheid en een goed gevoel geven.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Dwarf Poinciana Dwarf Poinciana: voedt de innerlijke vlam, die zorgt dat je initiatieven kunt nemen, kunt mee creëren en het leven kunt vieren. Opent je voor het ervaren van een diep gevoel van vreugde.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Hibiscus Pollen Hibiscus Pollen: maakt alle kwaliteiten van alle aspecten van je leven in je wakker, zowel creatief, spiritueel, seksueel, als in je relaties. Helpt je om je dromen, visies en intenties om te zetten in concrete actie.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Lava Lava: brandt alle weerstand weg, die je hebt met betrekking tot het vervullen van je levensdoel. Voor het toestaan van de innerlijke passie en kracht, die je nodig hebt om de expressie van je unieke talenten en kwaliteiten te kunnen voeden.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Male Papaya Male Papaya: helpt je om met gratie en soepelheid te kunnen manifesteren, in plaats vanuit kracht. Zorgt voor de ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten en versterkt het zelfvertrouwen doordat je jezelf toestaat om je positieve bijdrage, hier op de aarde, te zien.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Monkeypod Tree Monkeypod Tree: voor het ontwikkelen van een gezonde, mannelijke en voedende energie, die je beschermt tegen invloeden van buitenaf die je kunnen verwarren en die zorgen, dat je oorspronkelijke manier van leven, leven vanuit een levensdoel, verstoord wordt. Geeft je het beschermende gevoel van een grote, veilige, zorgzame cocon, waardoor je kunt ontdekken wie je bent en waarom je hier bent.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Night Blooming Cereus Night Blooming Cereus: helpt je met het overwinnen van de angst voor de innerlijke duisternis van de ziel en de duisternis om je heen. Laat je contact maken met de ongelooflijk mooie schoonheid van je ziel in zijn universele en aardse eenheid en verbrijzelt het idee dat je niets waard bent en imperfect bent. Zorgt ervoor dat je aardig voor jezelf kunt zijn en jezelf kunt waarderen.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Noni Noni: versterkt je wil, de motivatie en de wens om gezond te zijn. Stimuleert de bewustwording en het inzicht in de onderliggende oorzaak van ziekte en disharmonie. Geeft de acceptatie van jezelf en de bezieling voor je helende reis.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Peace Beach Peace Beach: brengt je terug naar de plaats van je innerlijke rust en helpt met het loslaten van de gewoonte om voortdurend te moeten bezig zijn. Beter herkennen wanneer je uitgeput raakt. Bevordert het gevoel van veiligheid, zodat je het rustiger aan kunt doen en de rust krijgt die je nodig hebt en verdient.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Plumeria Plumeria: geeft je het inzicht dat plezier een wezenlijk, dagelijks bestanddeel is van de voeding in je leven. Ze helpt je om jezelf toe te staan om op een gezonde manier plezier te hebben, wat je voeding geeft en stimuleert. Een tegengif voor een te serieus leven, maakt het hart lichter en laat je op een speelse manier naar het leven kijken.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Pua Kenikeni Pua Kenikeni: moedigt je aan om je te ontspannen, waardoor je je weer kunt opladen. Leert je hoe je jezelf weer kunt opladen en geeft je tegelijk het inzicht hoe je de tijd en energie, die je aan anderen geeft, kunt verdelen. Helpt uitputting te voorkomen, doordat je voor jezelf gaat zorgen.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Rainbow Shower Tree Rainbow shower Tree: geeft je een gevoel van veiligheid, waardoor je je kwetsbaarheid kunt accepteren en vertrouwen krijgt in hoe het leven zich ontvouwt. Zorgt voor de versterking van de groepsharmonie, doordat ze draden van engelenhaar weeft in de structuur van de familie en gemeenschap.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Royal Poinciana Royal Poinciana: bied je een schuilplaats van emotionele bescherming, wanneer je ondersteuning nodig hebt. Geeft steun wanneer anderen veel van je eisen of wanneer je voor anderen moet zorgen. Verbind je met de wijze, leven gevende, vertrouwenswaardige erfenis van de vrouwelijke oergeest.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Sacred Quest Sacred Quest: neemt je mee op je innerlijke reis om je diepste waarden en doelen te ontdekken. Een goede remedie om je de weg te wijzen tijdens de transformaties in je leven, die vragen om het opnieuw definiëren en duidelijk maken wie je bent en waar je naar toe gaat. Een goed hulp bij veranderingen, wanneer het oude al los gelaten is, maar het nieuwe nog niet geboren is.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Sea Turtle Sea Turtle: leert je hoe je je ruimte met anderen kunt delen, zodat de verbinding je voedt in plaats van uitput. Versterkt zowel het bewustzijn als de waardering van de onderling afhankelijke relatie met de natuur. Zorgt dat je in iedere omgeving kunt bewegen met gratie en sereniteit.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Splendid Palm Splendid Palm: laat je de vrijheid van onschuldig sensueel plezier ontdekken, zonder schaamte of angst. Geeft een evenwicht tussen speelse onschuld en gezonde verantwoordelijkheid op het gebied van het ontdekken van sensualiteit, voor degenen die het zijn kwijtgeraakt of nooit hebben gekend.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Sunrise Sunrise: geeft je het gevoel dat iedere dag een nieuwe dag is en laat je er met nieuwsgierigheid en vol verassing voor open staan. Zet teleurstellingen en niet uitgekomen verwachtingen in een nieuw perspectief, met een blij optimisme voor wat zal komen.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Tiare Gardenia Tiare Gardenia: zorgt voor een energetische buffer voor je gevoel, waardoor je je beter in je lichaam voelt, wanneer je wordt blootgesteld aan zowel sociale, energetische als elektromagnetische prikkels uit de omgeving.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Timelessness Timelessness: staat je toe om het rustiger aan te doen en verandert je relatie met de tijd, waardoor je inzicht kunt krijgen in wat het belangrijkste is voor jou. Zorgt dat je geaard bent en dat je de tijd goed kunt gebruiken en kunt genieten van het hier en nu.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Whale Whale: maakt je ontvankelijk voor je innerlijke leiding en geeft inzicht in de patronen die de persoonlijke en collectieve evolutie beïnvloeden. In een tijd waarin oude systemen in elkaar storten en nieuwe ontstaan, helpt deze remedie je om je zowel te focussen op het grote geheel, als om je eigen aandeel in de verandering van oud naar nieuw te zien. Moedigt je aan om vanuit liefde te handelen.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence White Pond Lily White Pond Lily: helpt met het openen en sluiten, in antwoord op de natuurlijke ritmes in je leven. Laat je weten, wanneer het tijd is om uit te breiden, te groeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan of dat het de tijd is om te rusten, te verteren, te integreren en te incarneren.
Bekijk in de webshop
Hawaiian essence Wind Wind: helpt met het loslaten van wat achterhaald is in je houding, je verwachtingen, je gewoonten en je benadering van het leven. Zuivert je gedachten, waardoor je het leven kunt waarnemen, in het hier en nu en met een heldere visie en doel.
Bekijk in de webshop