Water vitalisers

Gezond en vitaal water is van levensbelang. Vitaal water van Aqua Aurora kan veel betekenen voor uw gezondheid en de gezondheid van uw planten en (huis)dieren. Maar, dat is niet het enige. Vitaal water kan ook een toegevoegde waarde geven aan productieprocessen. Het kan op verschillende vlakken kostenbesparend werken en de kwaliteit van eindproducten verhogen.

Wat is vitaal water?

Wat is vitaal water? En waarom is het nodig om ons kraanwater te vitaliseren? En hoe werkt dat vitaliseren dan? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord.

Waarom?

Gezuiverd water blijft belast
Gezond water is van levensbelang. We staan er niet iedere dag bij stil, omdat we er vanuit gaan dat het water uit de kraan fris, schoon en zuiver is en dus gezond voor mensen, planten en dieren. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder. Het water dat via het waterleidingsnet of via eigen bron beschikbaar komt, is opgepompt uit de bodem of gewonnen uit oppervlaktewater, waarna het wordt gezuiverd. Het zuiveringsproces haalt vervuilende stoffen zo goed mogelijk uit het water. Desondanks blijft dit gezuiverde water belast, omdat de stoffen die er uit gehaald zijn de oorspronkelijke structuur van het water hebben aangetast.

Elke stof geeft namelijk een trilling af. Dat geldt voor water, maar ook voor andere stoffen. Omdat water de eigenschap bezit trillingen over te nemen, verandert de structuur van het water door de trilling van de andere stoffen die er in terechtkomen. Het water heeft daarna niet meer haar eigen oorspronkelijke trilling, maar dat van de stoffen die er in opgelost zijn (geweest). Dit tast de vitaliteit van water aan. Om visueel duidelijk te maken wat de Aqua Aurora Vitaliser® doet, zijn hieronder twee foto’s opgenomen. De microscopische foto’s tonen de kristalstructuren van water. De eerste foto geeft het water weer zoals het de Aqua Aurora Vitaliser® in is gegaan. De tweede foto hoe het er weer uit is gekomen. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar.

Omdat mensen, planten en dieren voor het grootste deel uit water bestaan, reageren ze sterk op de trillingen van het water. Doordat alleen de vervuilende stoffen bij het zuiveringsproces uit het water worden gehaald en niet de belastende trilling, zullen mensen, planten en dieren op het gezuiverde water reageren alsof het nog belast is met de vervuilende stoffen. Ze nemen de belastende trilling over. Zo worden ze zelf ook minder vitaal, wat zich vertaalt in een afname van de weerstand. Daardoor zijn mensen, planten en dieren vatbaarder voor invloeden van buitenaf zoals ziektes, allergieën, bacteriën, virussen en schimmels.
Deze negatieve cirkel kan doorbroken worden door een Aqua Aurora Vitaliser te plaatsen. 

  Zwaar belast niet-vitaal water:       Vitaal water:

 

Werking

Water krijgt natuurlijke trilling terug
Een Aqua Aurora Vitaliser® zorgt er voor dat het water weer haar natuurlijke trilling terugkrijgt. Mensen, planten en dieren reageren daar direct op en worden zelf ook weer vitaler. Het gevolg is minder gezondheidsproblemen bij mensen en minder ziekte en uitval bij planten en dieren.

De werking van een Aqua Aurora Vitaliser® is eenvoudig. De vitaliser bestaat uit een roestvrij stalen buis waardoor het water stroomt. De dubbelwandige watervoerende buis is van RVS 316, die gecertificeerd is voor de voedingsindustrie. De vitaliser is gevuld met materie waarin de gewenste frequentie is opgeslagen. Zij geeft deze frequentie af aan het passerende water. De vitaliser wist belastende frequenties en vervangt deze door de frequenties van de materie in de vitaliser. De apparatuur wordt direct achter de watermeter in de waterleiding geplaatst zodat alle water hierna is gevitaliseerd.

Geïnstalleerde Massa Vitaliser

 

Toepassingen van Aqua Aurora producten - gezond en wel

Hier vind u in het kort hoe de producten van Aqua Aurora toe te passen zijn. 

Voor het ontstoren van belastingen en het energetisch laden van materie kunt u kiezen uit verschillende  opties en zo de gewenste combinaties maken. Zo kunt u water vitaliseren, voeding en levensmiddelen vitaliseren, apparaten ontstoren, energie in ruimtes versterken, geopatische- en stralingsbelastingen neutraliseren, ademen door vitalisers enz. Wat kunt u doen:

Water

  • AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser 1”; dit is de basis oplossing en kan na de watermeter en voor de eerste aftakking ingebouwd worden. Zo is alle water in uw woning met het schelpkalk frequentie patroon gevitaliseerd. Dit is energetisch de meest krachtige manier van vitaliseren. Bij voorkeur plaatst u deze vitaliser verticaal met de brede kant onder, zodat de vitaliser eveneens een positieve bijdrage levert aan het energetische veld van de aarde. Eventuele negatieve aardstralen worden zo positief beïnvloed.

  • Optioneel is het mogelijk om in plaats van de basis oplossing te kiezen voor minder sterke kleine vitalisertjes. Deze zijn op diverse tappunten te monteren of aanvoerleidingen te plaatsen. Hiervoor hebben we respectievelijk:
    • AA kraan vitaliser met combi koppelingen voor aansluiting op (keuken) kranen.

    • AA douche vitaliser met koppelingen voor aansluiting op de thermostaatkraan van de douche.

 

 

Voeding

Voeding en levensmiddelen vitaliseren, apparaten ontstoren, energie in ruimtes versterken, geopatische- en stralingsbelastingen neutraliseren:

  • AA energetische plaat; door de plaat centraal in een ruimte te plaatsen (bijv. aan het plafond) verandert de energie in deze ruimte. Bij slaapproblemen kan plaatsing onder het bed soms oplossingen bieden. Een plaat onder de bestuurdersstoel in de auto kan zorgen voor minder vermoeidheid tijdens lange autoritten. Om apparaten te ontstoren en levensmiddelen te bewerken dienen deze minimaal 30 minuten op de plaat geplaatst te worden. Dit geldt ook voor medicijnen, zodat de opname verbetert en bijwerkingen kunnen verminderen. Het is effectief om de plaat een half uur in de koelkast te leggen. Op het aanrecht onder het fruitmandje kan eveneens goed werken.

 

De Aqua Aurora energetische plaat heeft een diameter van 30 cm en een rubberen rand eromheen.

Gebruik de Aqua Aurora energetische plaat in belastende omstandigheden, zoals bij straling en luchtvervuiling in huis, auto, werkomgeving.

MONTAGE- GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN: gebruik de plaat altijd minimaal 30 minuten om jezelf of producten energetisch op te laden.

 

 

  • De Aqua Aurora energetische 5G plaat heeft een diameter van 30 cm en een rubberen rand eromheen. Het zijn twee platen op elkaar met afstand houders ertussen. Ze resoneren op elkaar  en versterken zo enorm.

Gebruik de Aqua Aurora 5G plaat in zwaar belastende omstandigheden, zoals bij straling en luchtvervuiling in huis, auto, werkomgeving.

MONTAGE- GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN: zeer sterk energetisch veld, waardoor jijzelf  of producten binnen 5 minuten energetisch zijn opgeladen. We denken dat deze plaat bij invoering van 5G optimaal zal neutraliseren.

 

Seagull waterzuiveraars

SEAGULL IV WATERFILTER

Het seagull IV microfiltersysteem levert ongeacht de kwaliteit van het aangevoerde water, zuiver en gezond drinkwater. Hierbij wordt geen gebruikt gemaakt van chemicaliën en elektriciteit.
 
Zuiver drinkwater
Drinkwaterfiltersysteem voor rechtstreekse aansluiting op keukenkraan

Het Seagull IV microfiltersysteem is ontwikkeld door General Ecology.
Deze onderneming is al meer dan 36 jaar actief als onderzoeker en producent van professionele waterzuiveringsinstallaties op basis van microfiltrage.

De werking

De filtering gebeurt in 3 stappen

1) Submicron microfiltratie: Volledige verwijdering van alle vaste bestanddelen uit water.

De gevaarlijkste deeltjes in het drinkwater zijn voor de mens onzichtbaar. Het microfilter systeem van Genaral Ecology verwijdert zelfs deeltjes die kleiner zijn dan eentiende van een bacterie. Daardoor worden in deze eerste filterfase niet alleen ziekteverwekkers, bv.bacteriën en allerlei soorten parasieten verwijderd, maar ook de kleinste asbestvezels, allergie veroorzakende deeltjes of radioaktieve stofdeeltjes.

2) Het herstellen van de natuurlijke voortreffelijke eigenschappen van het drinkwater door moleculaire zeving en brede spectrum absorptie.

In een gezond ecologisch systeem zorgt de aardbodem voor de natuurlijke reiniging van het water tegen schadelijke chemicaliën. De tweede reinigingsfase van het seagull filtersysteem neemt deze taak over.

Fase twee werkt als een goede bosgrond- of bergbodem en levert drinkwater met een kwaliteit te vergelijken met het water uit een bergbron. Het is vrij van chloor, industriële chemische veront-reiniging, bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten of andere organische chemicaliën.

3) Elektrokinetica ter verwijdering van elektrisch geladen deeltjes uit het drinkwater.

Deze techniek bestaat uit negatieve en positieve electro-statische ladingen waardoor de filtratie- mix in staat is om minuscule verontreinigingen te elimineren.
Tegenovergesteld geladen deeltjes zoals colloidale bacteriële afvalstoffen verdwijnen.

Bekijk hier de video:

Testresultaten:

Lees ook de brochure:

 

Carbonit

Waterkwaliteit

Drinkwater komt op zijn lange weg van de diepten van de aarde naar je kraan in contact met veel verschillende materialen. En ze laten bijna altijd hun sporen achter in het kostbare water - min of meer gewenst. De waterkwaliteit van het drinkwater wordt gemeten in de waterleiding en is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar vanaf het aansluitpunt tot aan het huis. Maar het is meestal een lange weg van de waterleiding naar het winningspunt. Drinkwaterfilters kunnen hier voor de gewenste waterkwaliteit zorgen.

Bij industrieel gebruik hebben actief koolblokfilters een vaste plaats in de waternabehandeling en waterbehandeling. CARBONIT waterfilters worden gebruikt in de voedingsindustrie, farmaceutische productie en medische technologie.

Afwerking

De natuurlijke stof actieve kool wordt verfijnd door middel van een uniek proces. Alle verwerkte grondstoffen worden residu gecontroleerd en LGA gecontroleerd. Ze voldoen aan strenge Europese normen. State-of-the-art technologie zorgt voor ongeëvenaarde prestaties. CARBONIT-waterfilters combineren een uitzonderlijke filterfijnheid tot 0,45 µm met het hoge adsorptie-effect van actieve kool.

Filteren

Er zitten veel ongewenste stoffen in ons leidingwater. Het CARBONIT monoblock waterfilter verwijdert bijvoorbeeld zware metalen zoals koper en lood, chloor, medicijnresten, pesticiden en micro-organismen, kalk- en roestdeeltjes en vele andere stoffen. Een drinkwaterfilter zoals het hoort. De effectiviteit van CARBONIT-waterfilters is TÜV-getest en is bevestigd in tal van toepassingen. Rapporten van gerenommeerde instituten bevestigen de grondige, chemicaliënvrije verwijdering van ongewenste stoffen.

Het CARBONIT-waterfilter bevat geen toevoegingen van zilver of andere chemische desinfectiemiddelen. Opgeloste mineralen worden in het water vastgehouden en geven het zo een gezonde waterkwaliteit.