Yana Hollandse Bloesemremedies Chakra remedies
Yana chakra remedies Informatieboekje Los informatieboekje Yana Chakra remedies / zit bij de set inbegrepen.
Bekijk in de webshop
Yana set Chakra remedies 8 x10 ml. Set Yana Chakra remedies 8 stockflesjes 10 ml. Inclusief informatieboekje.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 1 Judaspenning, Fluitenkruid, Grasklokje, Kaasjeskruid, Klein Hoefblad. Deze combinatie bestaat uit 5 bloesemremedies en brengt het Wortelchakra in evenwicht. Ze geeft kracht en stabiliteit aan dit fundament, waarop alle chakra’s, maar ook je leven gebouwd is. Ze herstelt de aardebinding en het aarden. Je leven is een onderdeel van het grotere geheel, van de natuur. Deze remedie versterkt dit bewustzijn en herstelt de natuurbeleving. We zijn deel van de natuur, met al haar processen en de processen van het leven die daarbij horen. Deze remedie laat je ook het feit accepteren dat vergankelijkheid een deel van het leven is. Ze brengt je terug naar je eigen natuur. Ze herinnert je aan wat werkelijk belangrijk is, zodat je bijvoorbeeld je financiële zorgen niet de overhand laat krijgen. Materiële zaken vergeren hoort oorspronkelijk niet bij de menselijke natuur. De remedie laat je met plezier en vreugde in het leven staan en met vertrouwen je eigen plek innemen in deze aarde.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 2 Klaproos, Teunisbloem, Witte Dovenetel, Smeerwortel, Vingerhoedskruid. Deze combinatie werkt op het Buikchakra, het chakra van de emoties en beweging. De remedie haalt oude, vaak diep weggestopte emoties weer naar boven zodat je ze onder ogen kunt zien en ze los kunt laten. De remedie heelt emotionele blauwe plekken, zodat het chakra weer beter kan gaan stromen. Dit chakra staat ook voor seksualiteit. De remedie zorgt voor het loslaten van oude, evt. opgelegde patronen of blokkades en laat het gevoel weer stromen. Zo kun je jezelf in openheid en met plezier creatief uiten. Er zijn goede resultaten behaald met deze remedie bij onregelmatige menstruatie of bij het niet op gang komen ervan. Ze herstelt de balans en laat je (letterlijk) weer stromen. Ook bij klachten tijdens de overgang zijn goede resultaten behaald.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 3 Arnica, Boterbloem, Oerhout, Zonnebloem. De combinatie van deze remedies hoort bij de zonnevlecht, het derde chakra. Vanuit dit chakra handel je en manifesteer je jezelf in de buitenwereld. Deze remedie zorgt dat je goed bij jezelf blijft en dat je handelt vanuit je bron. Wanner je goed bij jezelf kunt blijven, is een ander niet snel in staat om je innerlijke vrede te verstoren. Je kunt jezelf accepteren zoals je bent en in openheid reageren op de ander. De remedie helpt je om adequater om te gaan met zaken – informatie, mensen, gebeurtenissen – die op je afkomen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 4 Akelei, Sneeuwklokje, Boterbloem, Smeerwortel, Vingerhoedskruid. Deze combinatie van 5 remedies vormen samen de Hartchakra remedie. Het Hartchakra is het middelste van de 7 hoofd chakra’s. Het is het centrum. Belangrijk bij dit chakra is de liefde. Vooral de liefde voor jezelf is zeer belangrijk. Op een goede manier van jezelf kunnen houden en mededogen kunnen hebben met jezelf is de sleutel tot het onvoorwaardelijke kunnen houden van de ander. De remedie herstelt je zelfbeeld; “Ik ben goed zo als ik ben.” Ze zorgt dat je oude hartenpijn los kunt laten, dat je weer bij je hart kunt komen en het open kunt zetten; dat je je hart kunt luchten en je gevoelens kunt uiten. Deze remedie steunt je bij het ontwikkelen van hartelijkheid en liefdevolle aandacht voor jezelf en anderen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 5 Duizendblad, Goudsbloem, Guldenroede, Morgenster, Paardebloem. De combinatie van deze 5 bloesemremedies hoort bij het Keelchakra. Het keelchakra ligt tussen het lijf en het hoofd, het voelen/handelen en het denken. Bij het keelchakra horen creativiteit, maar vooral het horen, het gehoord worden en het zuiver spreken. De Keelchakra remedie laat je luisteren met je hart en met je verstand, zowel naar jezelf als naar anderen. Het goed luisteren naar jezelf is buitengewoon belangrijk; het luisteren naar je denken, naar je gevoel en naar je lichaam. Je bent dan in staat om beter bij jezelf te blijven, ook in sociale situaties. Je kunt spanningen en verkrampingen (verkrampte gedachtes) loslaten en in openheid naar de ander luisteren en ook het spreken gebeurt vanuit innerlijke oprechtheid. Je wordt ook beschermd tegen de negatieve woorden van anderen.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 6 Havikskruid, Margriet, Vergeet me Nietje, Smeerwortel, Zwanebloem. Deze remedie is voor het Voorhoofdchakra, ook wel het derde oog genoemd. Dit is de chakra van zowel de uiterlijke, als de innerlijke waarneming, het uiterlijk zien en het innerlijk zien, hoe je naar dingen kijkt. Ook het denken en het verder zien dan het denken, helderziendheid, vallen onder dit chakra. De remedie versterkt het contact met het Hoger Zelf en het handelen naar eigen inzicht. Ze verbetert het verkrijgen van inzicht en overzicht, dit kan ook gebeuren via dromen, het integreren hiervan en het toepassen op een goede manier. Je bent in staat dingen te zien in een breder perspectief. Vanuit dit verkregen inzicht en overzicht kun je goed bij jezelf blijven en trouw blijven aan datgene wat goed voor je is.
Bekijk in de webshop
Yana stock Chakra 7 Akelei, Bijvoet, Engelwortel, Fluitenkruid, Witte Dovenetel. Deze combinatie is voor het Kruinchakra. Ze helpt je om het zevende chakra meer te openen. Dit verbetert je inzicht in hoe de dingen werkelijk zijn. Ze versterkt je vertrouwen in moeilijke momenten en geeft je spirituele begeleiding en bescherming. Zij zorgt dat jij je angsten en verkeerde denkbeelden los kunt laten, zodat je meer inzicht krijgt in je bewustzijn. Op deze manier kun jij je optimaal ontplooien.
Bekijk in de webshop
Yana stock De Verbinding (Chakra remedie) Akelei, Fluitenkruid, Witte Dovenetel, Judaspenning, Margriet. Deze combinatie vormt samen de Verbinding remedie. Ze zorgt voor een goede energetische doorstroming in het energie kanaal waar de chakra’s mee verbonden zijn. Ze laat de energie tussen de verschillende chakra’s weer stromen, van het onderste naar het bovenste chakra en omgekeerd. Wanneer de energie van één chakra hersteld wordt, kan daar op dat moment zoveel energie naar toe gaan, dat er minder energie stroomt naar de andere chakra’s.
Bekijk in de webshop