Deva Bach Remedies
Deva stockflesje Agrimony Vrede, rust. Naar buiten toe joviaal, vrolijk en zonder klagen, maar verbergt onrust en zorgen achter een zorgeloos masker.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Aspen Vertrouwen om het onbekende aan te gaan. Voor angsten van onbekende oorsprong. Vage, irrationele, onverklaarbare en plotselinge onrust, angst om te gaan slapen en angst voor dromen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Beech Tolerantie, liefdevol accepteren van het leven. Voor degenen die kritisch, ontevreden, lichtgeraakt zijn. Altijd de onvolkomenheid, de negatieve kant van dingen zien.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Centaury De innerlijke kracht om -nee- te zeggen als het nodig is. Voor degenen die timide, rustig, aardig, vriendelijk, vormelijk zijn en erop uit zijn om te behagen. Een zwakke wil, onderdanig en gemakkelijk te domineren.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Cerato Vertrouwen op jezelf, voorgevoel. Het vertrouwen om te geloven in je eigen intuïtie en waarheid. Bij een zwakke wil, niet opkomen voor je overtuigingen. Twijfel aan je eigen mogelijkheden, altijd raad vragen aan anderen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Cherry Plum Kalmte, evenwicht, controle over jezelf. Tegen wanhoop, angst voor controle verlies, zenuwinzinking, dwangmatige en destructieve neigingen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Chestnut Bud Leren van je ervaringen, wakker zijn. Als je niet leert van je ervaringen en steeds opnieuw dezelfde fouten blijft maken. Slechte observatie van het leven.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Chicory Liefde zonder voorwaarden. Zorg en liefde voor al het leven uitdrukken, edelmoedigheid. Liefde uitdrukken door bezitterig, veeleisend en hulpbehoevend te zijn. Teveel op jezelf gericht zijn en aandacht vragen door negatief gedrag.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Clematis Aanwezigheid, Aanwezig zijn, persoonlijkheid. Voor mensen die dagdromen, niet aanwezig zijn, slaperig zijn, niet opletten, in beslag genomen worden door gedachten en fantasieën. Voor degenen die geen interesse hebben in het heden.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Crab Apple Schoonmaak, een gevoel van zuiverheid. Voor degenen die zich niet schoon, besmet, verontreinigd voelen en geobsedeerd zijn door onvolkomenheid.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Eerste Hulp (Situations de crise - First Aid) Eerste hulp, crisis situaties, shock. Positieve kwaliteiten: Ondersteuning, evenwicht, stabiliteit, herstel. Een belangrijke combinatie om te gebruiken in alle crisis situaties, bij grote spanning en voor het overwinnen van alle moeilijkheden. Om kalm en rustig te blijven en om je hoofd koel te houden in moeilijke situaties. Kan ook preventief gebruikt worden als je een situatie met veel stress verwacht. Helpt je bij onrust, bij angst voor controle verlies of wanneer je je verloren en in de war voelt (bij examens, ongewone situaties ...).
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Elm Kracht, perfectie. De kracht en overtuiging om je taken af te maken. Voor mensen die zeer bekwaam zijn maar die overweldigd worden door verantwoordelijkheden. Je niet in staat voelen om alles wat je nog moet doen onder ogen te zien.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Gentian Vertrouwen, doorzettingsvermogen. Voor degenen die snel ontmoedigd zijn, depressief worden en moedeloos. Bij twijfels en gebrek aan vertrouwen, melancholie, scepticisme en teleurstelling.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Gorse Hoop en optimisme, kracht van de wil. Tegen wanhoop, hopeloosheid, chronische depressie, berusting en ontmoediging.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Heather Innerlijke rust, kunnen luisteren. Voor mensen die overbezorgd zijn over hun eigen leven en hun problemen en die daarbij zeer spraakzaam zijn. Ze bespreken hun zaken dwangmatig met iedereen en kunnen er niet tegen om alleen te zijn.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Holly Liefde voelen, een open hart hebben. Vertrouwen dat er voor ieder genoeg is in het universum. Voor alle sterk negatieve gemoedstoestanden: kwaadheid, jaloersheid, verbittering, afgunst, woede, achterdocht, wraakgevoelens, haat, gewelddadigheid, een slecht humeur, ergernis, egoïsme.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Honeysuckle Betrokkenheid bij het heden. Bij nostalgie, heimwee, emotioneel gehecht zijn aan het verleden. Voor mensen die teren op hun herinneringen, die willen ontsnappen aan het heden door een geromantiseerde kijk op het verleden.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Hornbeam Levenskracht, betrokken zijn bij je levenstaken. Bij een tijdelijke staat van mentale / fysieke vermoeidheid. Wanneer een gebrek aan energie de oorzaak is van een verlies aan interesse, vermoeidheid en het onvermogen om je dagelijkse taken onder ogen te zien.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Impatiens Geduld, acceptatie, toegeeflijkheid. Voor degenen die ongeduldig, lichtgeraakt, impulsief en onbezonnen zijn. Ze vinden het moeilijk om met de stroom van de tijd mee te gaan en lopen vooruit op de gebeurtenissen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Larch Zelfvertrouwen, creativiteit. Gebrek aan vertrouwen, verwachten te zullen falen. Voor degenen die aarzelen en uitstellen, die gemakkelijk bezwijken en zich minderwaardig voelen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Mimulus Moed. Bekende angsten uit het alledaagse leven (voor water, het donker, dieren, ziekte, pijn, alleen zijn, voor andere mensen?). Voor nerveuze en schuchtere mensen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Mustard Gemoedsrust, plezier. Tegen depressie die ontstaat zonder duidelijke reden en vanuit een onbekende oorzaak. Zwaarmoedigheid, diep verdriet, melancholie. Voor mensen die voelen dat ze lijden onder de steeds terugkerende kwelling van een noodlottig gesternte.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Oak Evenwichtige kracht, je beperkingen accepteren. Voor sterke, betrouwbare, geduldige, verantwoordelijke mensen die grote lasten dragen zonder te klagen, die doorzetten ondanks tegenslag en die nooit de hoop opgeven.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Olive Grote energie en vitaliteit. Voor mensen die lijden aan complete uitputting, die hun energiereserves hebben uitgeput zodat ze geen kracht meer hebben. Te gebruiken na langdurige ziekte, of nadat je langere tijd te veel gewerkt of veel gepiekerd hebt.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Pine Zelf acceptatie, berouw hebben. Voor zelfverwijt, schuldgevoelens, zelfkritiek enn zelfveroordeling. Voor degenen die zichzelf niet kunnen accepteren.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Red Chestnut Vertrouwen in het leven. Voor mensen die zich snel ongerust maken over andere mensen. Van tevoren problemen verwachten en je het ergste voorstellen, jouw onrust projecteren.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Rock Rose Moed en innerlijke vrede bij grote uitdagingen, vertrouwen. Voor noodgevallen, plotselinge ziekte of ongelukken. Voor diepe angst, dreiging, paniek, hysterie. Wanneer je geen hoop meer hebt of wanneer het slechte en negatieve erg dichtbij komt.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Rock Water Ontvankelijkheid, soepelheid, begrip. Wanneer je erg streng bent, jezelf onderdrukt en een starre houding hebt naar het leven. Voor de idealisten die de obsessie niet kunnen zien die hen domineert.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Scleranthus Besluitvaardigheid, innerlijke vastberadenheid. Voor mensen die geen beslissing kunnen nemen, die niet kunnen kiezen tussen twee zaken. Veranderlijk zijn en besluiteloos, aarzelend, wispelturig; neigen tot onbetrouwbaarheid.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Star of Bethlehem Verzachtend, innerlijke vrede. Shock, verdriet, leed. Voor degenen die troost en steun nodig hebben. Helpt om de gevolgen van een shock uit het verleden of het heden te neutraliseren, zelfs de shock van de geboorte.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Sweet Chestnut Vertrouwen, moed. Voor heel groot lijden en wanhoop, wanneer je tot aan de grenzen van je uithoudingsvermogen bent gegaan. Het ervaren van -de donkere nacht van de ziel-. Leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Vervain Tolerantie, gematigdheid. Voor degenen die overenthousiast, bazig, twistziek, sturend, hartstochtelijk, fanatiek zijn. Ze veranderen hun vaststaande meningen zelden en staan erop dat anderen zich aan hen aanpassen.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Vine Onvoorwaardelijke hulp. Voor degenen die zeker van zichzelf zijn en die de neiging hebben om hun autoriteit te gebruiken om macht te verwerven over anderen en hen te domineren. Ze kunnen arrogant, ambitieus en tiranniek zijn.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Walnut Vrij zijn van beperkende invloeden, losmaken van de band met het verleden, bescherming. Voor degenen die bescherming nodig hebben tegen invloeden van buitenaf, wanneer het fundament van hun leven onvast is geworden tijdens een grote verandering in hun leven. Helpt om met het oude te breken.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Water Violet Delen, rust, wijsheid. Voor degenen die graag alleen zijn. Ze zijn afstandelijk, soms trots, rustig en teruggetrokken. Ze vermijden discussies, zijn onafhankelijk, zelf beschouwend, afkerig van sociale contacten.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje White Chestnut Een kalme en heldere geest, kalmte. Voor een gedachtepatroon dat zich steeds herhaalt en de geest niet met rust laat. Een constante innerlijke dialoog, zorgen en geklets, mentale verstopping.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Wild Oat Het doel in je leven weten. Voor verwarring en besluiteloosheid over de richting in je leven. Onzeker zijn over je carrière, onduidelijke of niet vervulde ambitie.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Wild Rose Motivatie, levenskracht. Geen inspanning kunnen leveren, fatalisme, gebrek aan interesse, geen vitaliteit. Een gevoel van eentonigheid. Voortslepende ziektes.
Bekijk in de webshop
Deva stockflesje Willow Vergeving, aanvaarding. Voor degenen die lijden door elke kleine tegenslag en daarop reageren met bitterheid en wrok. Anderen de schuld geven en het gevoel hebben dat het leven niet eerlijk is.
Bekijk in de webshop