Healing Herbs Bloesemremedies
Healing Herbs Stock Agrimony Positieve, transformerende kwaliteit: Zelf-acceptatie; je innerlijke wereld open laten zien; rust; optimisten; vredestichters. Het aanvaarden van gevoelens die vaak verborgen worden voor anderen. Onevenwichtigheid: Verborgen zorgen; een niet echte uiterlijke kalmte of vreugde die een innerlijk conflict en kwelling verbergt; bij een scheiding tussen de innerlijke en uiterlijke wereld.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Aspen Positieve, transformerende kwaliteit: Aantrekking tot het onbekende; geeft moed en innerlijke kracht om vol vertrouwen in het leven te staan en open te staan voor alle levenservaringen; je niet door angst te laten blokkeren. Onevenwichtigheid: Onbekende angsten; bezorgdheid zonder bekende redenen; angst voor het donker of het onbekende; angsten die uit de omgeving opgenomen worden en niet meetbaar zijn; nachtmerries; angstige voorgevoelens.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Beech Positieve, transformerende kwaliteit: Het ontwikkelen van aanvaarding, tolerantie en zelfinzicht; het goede in anderen leren zien; verschillen in de manieren van anderen accepteren. Onevenwichtigheid: Oordeel en kritiek op anderen en de omgeving; kritisch oordelen over en afkeuren van anderen; overgevoelig voor de sociale en fysieke omgeving hetgeen resulteert in projectie van negativiteit op anderen; hoge idealen; niet verdraagzaam.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Centaury Positieve, transformerende kwaliteit: Geeft de kracht om een onderdanige houding te overwinnen; vanuit een innerlijke eerlijkheid "nee" kunnen zeggen, weten wanneer te geven of niet; het volgen van de eigen innerlijke richting, de baas zijn over je leven. Onevenwichtigheid: Beïnvloedbaar; geen "nee" kunnen zeggen; voor degenen die de behoefte hebben ontwikkeld om hulp aan anderen te verlenen zonder een goede ontwikkeling van hun eigen ego-krachten.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Cerato Positieve, transformerende kwaliteit: Intuïtief; innerlijke zekerheid om je eigen innerlijke leiding te volgen; weten wat goed voor jezelf is en dit vol vertrouwen kunnen volgen; wijs. Onevenwichtigheid: Geen vertrouwen in zichzelf; voortdurend de raad van anderen vragen; voor degenen die constant leraren, goeroes en autoriteiten zoeken ter bevestiging van zichzelf; handelen naar wat anderen verwachten dat je zal doen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Cherry Plum Positieve, transformerende kwaliteit: Moed; spontaniteit; uithoudingsvermogen en sterkte op het mentale vlak, zelfs bij extreme spanning; controle over zichzelf; loslaten en het Goddelijke binnenlaten, de wijsheid van het Hogere Zelf erkennen. Onevenwichtigheid: Angst voor controle verlies; verzet tegen de innerlijke leiding; bang om dingen te doen die men niet wil doen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Chestnut Bud Positieve, transformerende kwaliteit: Inzicht; leren van voorbije ervaringen; aard en doel van fouten in het leerproces begrijpen, snel en gemakkelijk kunnen veranderen; alert, zorgvuldig het leven kunnen observeren. Onevenwichtigheid: Voor degenen die vast blijven zitten in dezelfde herhalende situatie, levensles of gewoonte; langzaam in leren.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Chicory Positieve, transformerende kwaliteit: Geven zonder iets terug te verwachten; onpersoonlijke liefde; onpersoonlijke liefde, zorgen en verzorgen met grote liefde en toewijding, kunnen delen, de universele bron van Liefde binnenin jezelf kennen. Onevenwichtigheid: Voor degenen die behoefte hebben aan een overdadige hoeveelheid aandacht; bezitterig; stemmingen met woede-uitbarstingen bij kinderen, voor overdreven drukke of aanhankelijke naturen; medelijden met zichzelf.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Clematis Positieve, transformerende kwaliteit: Volledig wakker en aanwezig zijn in het hier en nu; geïnspireerd zijn om de praktische verwerkelijking van je idealen te scheppen. Onevenwichtigheid: Wanneer men te dromerig en afwezig is; dagdromers; bij buitenlichamelijke of zweverige condities; vlucht in fantasieën en illusies, niet bewust van de hedendaagse werkelijkheid.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Crab Apple Positieve, transformerende kwaliteit: Reiniger van lichaam en geest; geeft zuiverheid; maakt ruimdenkend; voor ontspanning en ontgifting op elk niveau. Onevenwichtigheid: Voor obsessieve zorgen over onreinheden en onvolmaaktheden; voor een gevoel van schaamte of zich niet schoon voelen; bij obsessies over details, te precies, te pietepeuterig; moedeloos.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Elm Positieve, transformerende kwaliteit: Doen naar het beste vermogen; goed verantwoordelijkheid kunnen dragen; begrijpen dat we perfect zijn zonder er iets voor te doen; het kunnen verenigen van idealisme en realiteit. Onevenwichtigheid: Hoge idealen en gevoelens van ontoereikendheid door het niet bereiken van deze idealen; voor bezorgde en te perfectionistische inspanningen; zich overweldigt voelen door verantwoordelijkheid; het gevoel hebben dat je alles alleen moet doen; uitputting; het niet kunnen dragen van verantwoordelijkheden.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Five Flower Five Flower remedy De Five Flower remedy is geprepareerd volgens de richtlijnen van Dr. E. Bach. Het is geschikt voor eerste hulp, zowel bij noodgevallen, als bij spanning. De remedie bestaat uit een concentraat van de; Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem. De remedie heeft een kalmerende en stabiliserende werking op de emoties in een crisissituatie en is geschikt voor zowel geestelijke als lichamelijke ongelukken. Het helpt om de noodsituaties in ons leven beter te leren begrijpen en accepteren en herstelt het vertrouwen en de rust.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Gentian Positieve, transformerende kwaliteit: Groot vertrouwen ondanks moeilijkheden of duisternis; moed om te accepteren wat is; het positieve uit alle levenssituaties halen; iedere ervaring als waardevolle les kunnen gebruiken. Onevenwichtigheid: Het vertrouwen verloren; twijfel en ontmoediging door tegenslagen, vooral door een gebrek aan vertrouwen en begrip in verband met de gebeurtenissen in je leven; moedeloos door onze kijk op het leven.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Gorse Positieve, transformerende kwaliteit: Verder gaan ondanks tegenslagen; positieve overtuigingen; vertrouwen in het onmogelijke; vol hoop blijven ondanks overmacht. Onevenwichtigheid: Hopeloosheid, wanhoop, berusting; gelatenheid; het gevoel van "niets kan mij nog helpen"; wanneer men voortdurend verwacht te zullen lijden als gevolg van de gebeurtenissen van het leven.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Heather Positieve, transformerende kwaliteit: Zichzelf niet ontzien bij hulp aan anderen, begrijpen en medeleven met anderen; in staat zijn om de eigen zorgen te vergeten en rustig naar anderen te kunnen luisteren; persoonlijke behoeften zien vanuit een hoger bewustzijn; Onevenwichtigheid: Te veel in beslag genomen zijn door zichzelf; zich terugtrekken; buitensporig praten en aandacht voor persoonlijke problemen; het te veel naar binnen gericht zijn van de zielenkrachten; zelfbeklag; aanklampen en niet loslaten van anderen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Holly Positieve, transformerende kwaliteit: Onvoorwaardelijke liefde; het hart openen voor ware liefde; het vol medeleven aanvaarden van de ander; tevredenheid met en erkenning van zichzelf; negatieve emoties kunnen zien als geblokkeerde liefde; de liefde uiten die je voelt; de eenheid met al het leven voelen in een universum van overvloed. Onevenwichtigheid: Jaloezie, afgunst, vijandigheid, boosheid; tegen het gevoel niet geliefd te zijn, het gevoel hebben dat er niet genoeg liefde bestaat; te lage waardering voor zichzelf.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Honeysuckle Positieve, transformerende kwaliteit: Vreugde en geluk in het nu, het accepteren van het heden; goed in het hier en nu zijn; van het verleden leren terwijl je het loslaat. Onevenwichtigheid: Te lang blijven stilstaan bij het verleden; nostalgie; niet in staat om het heden met volle aandacht onder ogen te zien; ontvluchten aan de groei door naar een vorig stadium te willen terugkeren; spijtgevoelens.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Hornbeam Positieve, transformerende kwaliteit: Kracht om persoonlijke voornemens uit te kunnen voeren; het aankunnen van interne en externe druk; mentale sterkte; over alle energie beschikken die je nodig hebt; wakkere geest. Onevenwichtigheid: Bij vermoeidheid zonder duidelijke reden; niet in staat om de dagelijkse taken aan te kunnen of weerstand in verband met dagelijkse verantwoordelijkheden; het niet aan kunnen van of een afkeer hebben aan de dagelijkse praktische werkelijkheid; mentale uitputting; maandagmorgen gevoel.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Impatiens Positieve, transformerende kwaliteit: Geduld; begrip, weten dat al het leven voortgaat in z'n eigen unieke ritme; levensprocessen de tijd geven om zich te ontwikkelen; kalmte in geest en lichaam; het aanvaarden van het ritme van anderen en de gebeurtenissen van het leven. Onevenwichtigheid: Ongeduld, prikkelbaarheid, intolerantie; zich niet kunnen voortbewegen in een eigen ritme; het niet kunnen uiten van ergernissen en irritaties; te snel willen groeien.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Larch Positieve, transformerende kwaliteit: Zelfvertrouwen; vertrouwen in je creatieve zelfexpressie; spontaniteit; realiseren dat ook fouten waardevolle leerprocessen zijn en deze kunnen accepteren, zolang we groeien zijn we succesvol. Onevenwichtigheid: Faalangst; voor degenen die zichzelf beperken door twijfel aan zichzelf, ofschoon ze best bekwaam zijn; door angst laten verstoren en verstarren.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Mimulus Positieve, transformerende kwaliteit: Moed; de uitdagingen van het alledaagse leven tegemoet treden; het overwinnen van angsten en zorgen die de persoonlijkheid onnodig hinderen en verstoren; vrijheid naar doen en laten; het accepteren van alle levensvormen en weten dat we er niet door beperkt worden; iedere moeilijkheid herkennen als mogelijkheid om te groeien. Onevenwichtigheid: Alle angsten die bekend zijn zoals voor bijvoorbeeld: dieren, hoogte, mensen, kleine ruimten, beperkingen, nieuwe dingen, enz.; schuchterheid en sociale verlegenheid.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Mustard Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen, innerlijke rust en levensvreugde, verder gaan in donkere tijden met het vertrouwen dat dit naar een groter Licht brengt. Onevenwichtigheid: Manisch-depressieve stemmingen, zich overweldigt voelen door een "zwarte wolk" die plotseling of zonder reden tevoorschijn lijkt te komen; somber, bedroefd en/of depressief zijn zonder duidelijke redenen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Oak Positieve, transformerende kwaliteit: Kracht; begrijpen dat zolang we vechten we onze groei onderdrukken in plaats van te bevorderen; geeft Marsachtige kracht en standvastigheid; meestromen met het leven. Onevenwichtigheid: Terneergeslagen doorzetter; degenen die doorstrijden en nooit ophouden; moedeloos, maar het niet opgeven; geloven dat we moeten strijden om te groeien.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Olive Positieve, transformerende kwaliteit: Grote energie; kracht en vernieuwing; bewuster met energie omgaan; de gedachte laten gaan dat we onze eigen energie geven en vertrouwen dat we uit onze oneindige bron kunnen gebruiken. Onevenwichtigheid: Bij uitputting en vermoeidheid, zowel mentaal als fysiek; na een lange strijd of lang lijden; wanneer de fysieke krachten zwaar belast zijn geweest; na ziekte of extreme spanning.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Pine Positieve, transformerende kwaliteit: Zelfacceptatie; vergeven; loslaten van alle gevoelens van schuld en zelfverwijt; vertrouwen in de wijsheid van het Hogere Zelf. Onevenwichtigheid: Over kritisch op zichzelf; gevoelens van schuld en zelfverwijt; zich de "underdog" voelen; het jezelf niet kunnen vergeven of het niet kunnen loslaten van fouten gemaakt in het verleden of van gebeurtenissen in je leven.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Red Chestnut Positieve, transformerende kwaliteit: Rustige en genezende gedachten naar anderen kunnen sturen; hulp geven waar mogelijk; vrijheid met betrekking tot problemen van anderen; goed de eigen geestelijke ruimte kunnen handhaven. Onevenwichtigheid: Overbezorgdheid en zorgen over anderen, voor de verwachting dat anderen iets zal overkomen; het ergste verwachten; angst in verband met de veiligheid van anderen. Indication For those who find it difficult not to be anxious for other people. Often they have ceased to worry about themselves, but for those of whom they are fond they may suffer much, frequently anticipating some unfortunate thing may to happen to them. [Bach: Twelve Healers and Other Remedies 1936] Affirmation Everyone of us also has sympathy with those in distress, and naturally so, because we have all been in distress ourselves at some time in our lives. So that not only can we heal ourselves, but we have the great privilege of being able to help others to heal themselves, and the only qualifications necessary are love and sympathy. [Bach: Collected Writings]
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Rock Rose Positieve, transformerende kwaliteit: Zichzelf overstijgende moed; helpt om zichzelf te vergeten; bewust worden van je eigen grotere persoonlijkheid; de ergste uitdagingen met moed onder ogen durven zien. Onevenwichtigheid: Extreme angst of paniek; de angst om zichzelf te verliezen, angst voor de dood of de dood van het ego, angst voor het bewust of onbewust verliezen van de identiteit.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Rock Water Positieve, transformerende kwaliteit: Soepel en idealistisch; spontaniteit; mee kunnen stromen met natuurlijke ritmen en levensprocessen; de behoefte laten gaan om mentaal streng voor jezelf te zijn. Onevenwichtigheid: Zelfonderdrukking; te streng zijn voor jezelf; zelfontkenning, hard ascetisme; hoge idealen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Scleranthus Positieve, transformerende kwaliteit: Evenwicht; snelle beslissingen kunnen nemen; vertrouwen bij het nemen van beslissingen; zien dat het niet altijd nodig is om te kiezen en begrijpen dat wat tegenstellingen lijken, opgenomen kunnen worden in een groter geheel; handelen vanuit innerlijke zekerheid. Onevenwichtigheid: Twijfel; onzekerheid; besluiteloosheid; aarzeling en tweeslachtigheid bij keuzes; twijfelen tussen verstandelijk en gevoelsmatig.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Star of Bethlehem Positieve, transformerende kwaliteit: Trooster en verzachter van pijn en verdriet; voor een krachtig en snel herstel; vooral gebruikt voor zijn verzachtende en harmoniserende kwaliteiten; shocks door ons heen kunnen laten gaan zonder blokkades of spanning te maken. Onevenwichtigheid: Shock, verdriet of trauma uit het verleden of het heden, dit kan zowel op lichamelijk, emotioneel of mentaal niveau zijn.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Sweet Chestnut Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen wanneer men tot het uiterste gespannen is; het vermogen de leegte te ervaren en tegelijk heel te zijn; Onevenwichtigheid: Wanhoop, extreem lijden, "de donkere nacht van de ziel", zich afgesneden voelen van God; eenzaamheid tot in de kern.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Vervain Positieve, transformerende kwaliteit: Het vermogen te zijn; gematigd in denken en doen; gemakkelijk kunnen ontspannen; het kunnen overeenstemmen van de persoonlijke wil met het universele. Onevenwichtigheid: Tegen overenthousiasme wat tot uitersten leidt; het te fanatiek zijn en het te veel belasten van de wil; op de toppen van de zenuwen leven; overinspanning; altijd onder druk staan; "de ware gelovige" die anderen tracht te overtuigen of zijn ideeën wil opdringen.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Vine Positieve, transformerende kwaliteit: Bevordert positieve sociale hulpverlening en leiderschap; respecteren van anderen; begrijpen dat ware autoriteit boven het individu uitgaat. Onevenwichtigheid: Dominerend; niet flexibel; voor degenen die de wil van anderen onderdrukken; bekwaam maar bazig.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Walnut Positieve, transformerende kwaliteit: Openheid om te veranderen; vrij zijn van beperkende invloeden; voor alle veranderingen in het leven, innerlijk en uiterlijk; door dr. Bach de "verbindingverbreker" genoemd; je eigen richting vinden vrij van de druk van anderen; uiterlijke krachten afsluiten en duidelijk de innerlijke stem volgen. Onevenwichtigheid: Beïnvloedbaar voor krachten buiten ons, zoals de omgeving, andere mensen, samenleving; vast blijven zitten in oude patronen en gewoonten.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Water Violet Positieve, transformerende kwaliteit: Gratie; zelfvertrouwen; open en vol waardering voor anderen; zien dat contact met anderen nodig is voor zelfverwezenlijking. Onevenwichtigheid: Gereserveerdheid; trots met een minachting ten opzichte van anderen; vaak met het gevoel dat men boven anderen staat; zich apart en ver weg van anderen voelen; alleen willen zijn.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock White Chestnut Positieve, transformerende kwaliteit: Stilte en helderheid in de geest; gedachten onder controle kunnen houden; stil zijn vanbinnen, zodat de intuïtie naar buiten kan komen; weten dat de antwoorden die je zoekt opkomen vanuit een rustige geest. Onevenwichtigheid: Druk innerlijk praten; herhalende steeds terugkerende gedachten; ongewilde gedachten; wanneer de gedachten te snel gaan; slechte concentratie.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Wild Oat Positieve, transformerende kwaliteit: Zekerheid over de levensrichting; helderheid over het doel van het leven en de bestemming; het vermogen om de mogelijkheden te herkennen en deze volledig te ontwikkelen. Onevenwichtigheid: Wanneer de neiging bestaat om veel verschillende banen te proberen; teveel mogelijkheden; gebrek aan richting; tegen rusteloos zoeken, voor degene met "twaalf ambachten en dertien ongelukken".
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Wild Rose Positieve, transformerende kwaliteit: Levenslust; enthousiast; het kunnen aanvaarden en laten gaan van moeilijke gebeurtenissen; vreugde en humor binnen de dagelijkse routine; interesse in en actief deelnemen aan het leven. Onevenwichtigheid: Apathie; droefheid en gebrek aan motivatie om beter te worden; slepende ziekte; berusting zonder het te aanvaarden; het ontbreken van een duidelijke interesse in aardse zaken; het gevoel van een nederlaag; levensmoe.
Bekijk in de webshop
Healing Herbs Stock Willow Positieve, transformerende kwaliteit: Weten dat alles wat er buiten ons is een reflectie van onze binnenkant is; het nemen van verantwoordelijkheid; het loslaten van verbittering en schuld uit het verleden; anderen kunnen vergeven die ons pijn hebben aangedaan. Onevenwichtigheid: Verbittering; verwijten; wrok; een negatieve werkelijkheid scheppen en krachten van buiten hiervan de schuld geven; het niet kunnen aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.
Bekijk in de webshop