© Healing Herbs
 © Healing Herbs
Healing Herbs Stock Vervain
Positieve, transformerende kwaliteit:
Het vermogen te zijn; gematigd in denken en doen; gemakkelijk kunnen ontspannen; het kunnen overeenstemmen van de persoonlijke wil met het universele.
Onevenwichtigheid:
Tegen overenthousiasme wat tot uitersten leidt; het te fanatiek zijn en het te veel belasten van de wil; op de toppen van de zenuwen leven; overinspanning; altijd onder druk staan; "de ware gelovige" die anderen tracht te overtuigen of zijn ideeën wil opdringen.

Vanaf € 9,40