© Healing Herbs
 © Healing Herbs
Healing Herbs Stock Water Violet
Positieve, transformerende kwaliteit:
Gratie; zelfvertrouwen; open en vol waardering voor anderen; zien dat contact met anderen nodig is voor zelfverwezenlijking.
Onevenwichtigheid:
Gereserveerdheid; trots met een minachting ten opzichte van anderen; vaak met het gevoel dat men boven anderen staat; zich apart en ver weg van anderen voelen; alleen willen zijn.

Vanaf € 9,40