© Healing Herbs
 © Healing Herbs
Healing Herbs Stock Holly
Positieve, transformerende kwaliteit:
Onvoorwaardelijke liefde; het hart openen voor ware liefde; het vol medeleven aanvaarden van de ander; tevredenheid met en erkenning van zichzelf; negatieve emoties kunnen zien als geblokkeerde liefde; de liefde uiten die je voelt; de eenheid met al het leven voelen in een universum van overvloed.
Onevenwichtigheid:
Jaloezie, afgunst, vijandigheid, boosheid; tegen het gevoel niet geliefd te zijn, het gevoel hebben dat er niet genoeg liefde bestaat; te lage waardering voor zichzelf.
Vanaf € 9,40