Alaska Bloesemremedies
Alaska stock Alder ALDER - Alnus crispa. Neg: Een oppervlakkige kijk op het leven. Niet kunnen bepalen wat voor jou waar is. Pos: Heldere waarneming op alle niveaus; het integreren van zien en weten, zodat je de hoogste waarheid kunt herkennen in elke levenservaring.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Alpine Azalea ALPINE AZALEA - Loiseleuria procumbens. Neg: Twijfel aan jezelf, jezelf liefde onthouden, geen mededogen voor jezelf hebben. Pos: Onvoorwaardelijke zelfaanvaarding door het loslaten van twijfel aan jezelf. Opent je hart voor de geest van liefde. Leert je mededogen door begrip.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Balsam Poplar BALSAM POPLAR - Populus balsamifera. Neg: Inconsequente emotionele en seksuele reacties, vaak ontstaan door shock en trauma of omdat je niet gegrond bent. Pos: Lichamelijke en emotionele spanning loslaten, die in verband staat met seksueel trauma. Evenwichtige circulatie van de levenskracht. Om te gronden en je seksuele energie af te stemmen op de planetaire cycli en ritmes.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Black Spruce BLACK SPRUCE - Picea mariana. Neg: Een beperkte kijk op het leven. De neiging om informatie uit ervaringen in het verleden te vergeten. Niet in verbinding staan met de wijsheid van je zielsverwanten. Pos: Voor de integratie van informatie uit lessen en ervaringen uit het verleden in het huidige bewustzijn. Om toegang te verkrijgen tot eeuwige en archetypische wijsheid uit het collectieve bewustzijn van de aarde
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bladderwort BLADDERWORT - Utricularia vulgaris Neg: Gevangen zijn in illusies. Geen beslissingen kunnen nemen die je hoogste belang ondersteunen. Vaak bedrogen of beetgenomen worden. Gebrek aan inzicht. Pos: De illusie verbrijzelen door een helder innerlijk weten. Versterkt je oordeelsvermogen wanneer anderen oneerlijk zijn. Bevordert het opmerken van de waarheid, ondanks de verwarring eromheen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Blue Elf Viola BLUE ELF VIOLA - Viola sp. Neg: Kwaadheid niet op een duidelijke en niet-gewelddadige manier kunnen uiten. Problemen hebben met het oplossen van conflicten, vooral in groepssituaties. Pos: Lost de beschermende energie op die zich heeft opgebouwd rondom je kwaadheid, woede en frustratie. De kwesties die de oorzaak vormen van deze emoties begrijpen, zodat ze op een duidelijke manier vanuit het hart uitgedrukt kunnen worden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Blueberry Pollen BLUEBERRY POLLEN - Vaccinium uliginosum Neg: Te weinig overtuiging om overvloed te kunnen manifesteren. Weinig vertrouwen in voorspoed. Moeilijk iets van anderen en van de aarde kunnen ontvangen. Pos: Uitbreiden op alle niveaus om plaats te maken voor overvloed. Mentale en emotionele gehechtheden loslaten die je vermogen beperken om een hoger doel in fysieke vorm te manifesteren.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bog Blueberry BOG BLUEBERRY - Vaccinium uliginosum Neg: Voorwaarden stellen aan het aanvaarden van overvloed. Gehecht zijn aan de vorm waarin dingen zich manifesteren in je leven. Pos: Voor het neutraliseren van de overtuigingen die het ervaren van overvloed op alle niveaus beperken. Moedigt je aan om je met instemming en dankbaarheid open te stellen voor de overvloed die wordt aangeboden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bog Rosemary BOG ROSEMARY - Andromeda polifolia Neg: Geen vertrouwen hebben. Verkrampt zijn door een angst voor het onbekende. Niet in staat zijn om risico's te nemen om te groeien of te herstellen. Pos: Angst en weerstand loslaten die diep in het hart vastgehouden worden. Versterkt het vertrouwen in goddelijk herstel en ondersteuning.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bunchberry BUNCHBERRY - Cornus canadensis Neg: Je hoofd er niet bij kunnen houden. Gemakkelijk afgeleid worden of meegesleurd worden door de emotionele beroering van anderen. Pos: Je bewust worden van je gehechtheid aan afleiding en dit daarna los kunnen laten. Geestelijke standvastigheid en emotionele helderheid in veeleisende situaties.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Cassandra CASSANDRA - Chamaedaphne calyculata Neg: Onrust, je aandacht moeilijk op het innerlijk kunnen richten. Niet kunnen ontspannen tot diepere niveaus van meditatie. Pos: Kalmerend. Bevordert een stille geest. Het leven kunnen waarnemen vanuit een rustig innerlijk perspectief.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Cattail Pollen CATTAIL POLLEN - Typha latifolia Neg: Verzwakt zijn door verbindingen en betrekkingen die niet langer je hoogste waarheid dienen. Moeite om voor jezelf op te komen. Je niet gesteund voelen door anderen. Pos: Je verbinden met de persoonlijke waarheid die het door jou gekozen levenspad verlicht en met de innerlijke kracht om te handelen in overeenstemming met deze waarheid.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Chiming Bells CHIMING BELLS - Mertensia paniculata Neg: Je zwaarmoedig en ontmoedigd voelen. Geen plezier hebben in je alledaagse bestaan. Weinig lichamelijke steun en stabiliteit voelen. Pos: Versterkt het ervaren van vreugde, vrede en stabiliteit op het fysieke niveau. Om je hart te openen voor de liefdevolle energie van de Goddelijke Moeder.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Columbine COLUMBINE - Aquilegia formosa Neg: Een lage eigenwaarde. Je eigen uiterlijk vergelijken met dat van anderen. Je eigen unieke en kenmerkende schoonheid niet kunnen waarderen. Pos: Je eigen unieke en persoonlijke schoonheid waarderen, ongeacht hoe die verschilt van die van anderen. Versterkt je zelfgevoel en het vermogen om jezelf naar buiten toe in de wereld te projecteren, zodat anderen je kunnen zien.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Comandra COMANDRA - Geocaulon lividum Neg: Visionaire vermogens die niet ontwikkeld of niet gegrond en daarom geen praktisch nut hebben. De focus van je waarneming wordt beperkt door de grove, materiële aspecten van de fysieke wereld. Pos: De fysieke wereld vanuit een hoger perspectief kunnen zien. Geeft steun voor het handhaven van het noodzakelijke perspectief op zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld, terwijl we op dit ogenblik door de overgang van de ene dimensie naar de andere gaan.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Cotton Grass COTTON GRASS - Eriophorum sp. Neg: Shock en trauma als gevolg van een ongeluk of een verwonding. Je aandacht richten op je ongemak in plaats van op je herstel. Niet van een oude verwonding kunnen herstellen, omdat je te weinig bewust bent van de reden van het ontstaan. Pos: Om de belangrijkste oorzaken te begrijpen die geleid hebben tot een ongeluk of een verwonding, zodat het fysieke, emotionele en mentale trauma wat ermee samenhangt kan worden losgelaten.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Cow Parsnip COW PARSNIP - Heracleum lanatum Neg: Niet gegrond zijn. Je afgesneden voelen van je wortels. Onzeker zijn over je innerlijke richting. Jezelf moeilijk kunnen verbinden met of aan kunnen passen aan de nieuwe omgeving na een verhuizing. Pos: Versterkt innerlijke kracht. Helpt bij het proces van aanpassing aan een nieuwe omgeving. Bevordert een rustige geest en tevredenheid met de huidige omstandigheden, zelfs in tijden van intense overgang en verandering.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Dandelion DANDELION - Taraxacum officinale Neg: Niet genoeg bewust zijn van de dieperliggende houdingen die geleid hebben tot een chronische spanning in de spieren. Moeite hebben met het loslaten van emotionele energie die opgeslagen is in het lichaam. Pos: Maakt bewust en helpt met het loslaten van emotionele spanning; verbetert de communicatie tussen lichaam en geest, zodat je beter in staat bent om de onderliggende problemen en houdingen te onderkennen die geleid hebben tot het ontstaan van spanning in het lichaam.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Fireweed FIREWEED - Epilobium angustifolium Neg: Shock of trauma; vastzittende energie op elk niveau. Je opgebrand voelen. Een zwakke verbinding met de aarde hebben. Pos: Herstel van shock en trauma. Versterkt de grondende verbinding met de aarde. Het loslaten van oude patronen, die vastgehouden worden in het etherische lichaam, zodat je een nieuwe cyclus van kracht en vernieuwing in werking kunt stellen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Forget-Me-Not FORGET-ME-NOT - Myosotis alpestris Neg: Je afgescheiden voelen. Moeilijk verbinding met het spirituele kunnen maken. Diepere verbindingen met anderen worden geblokkeerd door onbewuste angsten. Je schuldig voelen over daden in het verleden. Pos: Angst, schuld en pijn loslaten, die vastgehouden worden in het onderbewuste. Zorgt dat je weer respect en mededogen kunt hebben met jezelf en anderen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Foxglove FOXGLOVE - Digitalis purpurea Neg: Angst voor het onbekende. Niet kunnen zien hoe je om moet gaan met uitdagende situaties. In de lessen of problemen niet de kern kunnen zien, die de oorzaak zijn van je conflicten en problemen. Pos: Bevordert het loslaten van angst en emotionele spanning. Zorgt dat je je waarneming uit kunt breiden om je te verbinden met de waarheid van de situatie.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Golden Corydalis GOLDEN CORYDALIS - Corydalis aurea Neg: Je talenten en bekwaamheden niet kunnen laten samenwerken op een gerichte manier. Overweldigd raken door nieuwe ervaringen. Niet begrijpen hoe je leven in elkaar zit. Pos: Het opnieuw integreren van de identiteit na een diepgaande verandering. Het aanbrengen en in stand houden van een verbinding met het hoger zelf, waardoor de integratie van levenservaringen mogelijk wordt volgens de wensen van de ziel.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Grass of Parnassus GRASS OF PARNASSUS - Parnassia palustris Neg: Je energieniveau moeilijk kunnen handhaven in vervuilde of drukke omgevingen. Wanneer je subtiele lichamen niet schoon genoeg zijn of nieuwe energie nodig hebben. Pos: Brengt alle niveaus van het energiesysteem in de reinigende en voedende weldaad van het Licht. Om ervaringen uit het verleden op alle niveaus af te ronden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Green Bells of Ireland GREEN BELLS OF IRELAND - Molucella laevis Neg: Niet gegrond zijn. Geen bewuste verbinding vanuit het hart met de natuurlijke wereld. Niet bewust zijn van het licht en de intelligentie die in de natuur aanwezig zijn. Pos: Opent je bewustzijn voor het co-creatieve bewustzijn dat aanwezig is in de natuur. Helpt pasgeborenen om de aarde te begroeten. Versterkt de energetische verbinding tussen het fysieke lichaam en de aarde.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Green Bog Orchid GREEN BOG ORCHID - Platanthera obtusata Neg: De gevoeligheid voor jezelf en anderen wordt geblokkeerd door pijn en angst die diep in het hart wordt vastgehouden. Geen vertrouwen hebben in je dieperliggende motieven. Moeilijk vanuit het hart kunnen communiceren. Pos: Stimuleert het voorzichtige loslaten van pijn en angst vanuit diepe lagen van het hart. Breidt het bewustzijn van je innerlijke natuur uit. Steunt de ontwikkeling van een verbinding vanuit het hart met anderen en met de rijken van de natuur.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Green Fairy Orchid GREEN FAIRY ORCHID - Hammarbya paludosa Neg: Als het mannelijke en het vrouwelijke aspect van het zelf diep uit evenwicht zijn. Moeilijk problemen in het hart op kunnen lossen. Afstand houden door een verdedigende houding. Pos: Een eerlijkheid in het hart scheppen waardoor niets voor jezelf verborgen blijft. Breidt het hart uit zodat het de volheid van de innerlijke man en de innerlijke vrouw kan omvatten.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Grove Sandwort GROVE SANDWORT - Moehringia lateriflora Neg: Een tekort aan fysieke en emotionele koestering voelen. Een zwakke band tussen moeder en kind. Je niet gesteund voelen door de aarde. Pos: Een duidelijke energetische verbinding maken met de aarde. Ondersteunt een koesterende relatie tussen de aarde en alle levende wezens. Versterkt de fysieke en emotionele band tussen moeder en kind.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Hairy Butterwort HAIRY BUTTERWORT - Pinguicula villosa Neg: De hogere leiding en steun niet erkennen of vertrouwen, vooral in uitdagende situaties of levenslessen. Niet genoeg bewust zijn van de voornaamste zaken die je aan moet pakken om een probleem op te lossen. Pos: De steun en leiding die je nodig hebt bewust toelaten om door een verandering, conflict of probleem heen te kunnen gaan met gemak, gratie en diep begrip, zonder een crisis of een ziekte te creëren.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Harebell HAREBELL - Campanula lasiocarpa Neg: Je niet geliefd voelen en afgesneden van de Bron. Liefde buiten jezelf zoeken. Pos: Zelfopgelegde beperkingen verwijderen zodat je alle gebieden van je leven kunt openen voor de Universele Liefde en de aanwezigheid van het goddelijke.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Horsetail HORSETAIL - Equisetum arvense Neg: Verstoorde communicatie met één of met alle niveaus van je bewustzijn. Moeilijk kunnen communiceren met het hoger zelf van anderen, inclusief van dieren. Pos: Verbondenheid; opent de communicatiekanalen tussen het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste en breidt deze uit. Verbetert de communicatie tussen verschillende levensvormen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Icelandic Poppy ICELANDIC POPPY - Papaver icelandica Neg: Als je voorwaarden stelt aan de manier waarop je het geestelijke in je leven toelaat. Als overlevingsaspecten, seksuele aspecten en spirituele aspecten van het leven niet zijn geïntegreerd. Pos: Ondersteunt de zachte ontwikkeling van spirituele ontvankelijkheid. Versterkt je vermogen om spirituele energie in alle aspecten van je leven te integreren en uit te stralen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Jacob's Ladder JACOB'S LADDER - Polemonium pulcherrimum Neg: Geen duidelijkheid over je intentie of motivatie. Gebrek aan vertrouwen in de spirituele wereld. Het leven verstandelijk controleren, om zo je behoeften en verlangens te vervullen. Pos: Laat je intentie en motivatie samenwerken met de wijsheid van het hoger zelf. Zorgt ervoor dat je in plaats van dat je probeert dingen uit te zoeken, je naar een plek gaat waar je open staat om op elk moment toe te laten wat beschikbaar is.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Labrador Tea LABRADOR TEA - Ledum palustre Neg: Verslavingen, proberen de ene extremiteit in evenwicht te brengen met de andere. Bij extreme onevenwichtigheid in een of ander levensgebied. Moeilijk terug in je centrum kunnen komen na een traumatische of ontregelende ervaring. Pos: Centreert de energie - in het lichaam - en in het moment. Vermindert stress die te maken heeft met het ervaren van extreme situaties. Om voortdurend een nieuw idee te krijgen van wat evenwicht is.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lace Flower LACE FLOWER - Tiarella trifoliata Neg: Te weinig bewustzijn, acceptatie of waardering voor je eigen natuurlijke schoonheid en je innerlijke waarde. Je onbeduidend voelen. Er onzeker over zijn hoe je persoonlijke of professionele bijdrage in het geheel past. Pos: Versterkt zelfaanvaarding en je eigenwaarde. Om er bewust van te worden hoe de unieke bijdrage van elk persoon het geheel verrijkt.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Ladies' Tresses LADIES' TRESSES - Spiranthes romanzoffiana Neg: Je niet bewust zijn van het verband tussen je levenslessen en je levensdoel. Moeilijk weer in contact kunnen komen met je lichaam na een ernstige verwonding of een traumatische ervaring. Pos: Bevordert een diepe innerlijke afstemming op je levensdoel door het loslaten van trauma, dat op cellulair niveau wordt vastgehouden. Weer contact maken met delen van het lichaam die verwond of getraumatiseerd zijn geweest.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lady's Slipper LADY'S SLIPPER - Cypripedium guttatum Neg: Te weinig gevoelig zijn voor de stroom van energie in en rondom het lichaam. Weerstand hebben tegen het ontvangen van genezende energie van anderen. Pos: Reguleert de energiestroom in alle belangrijke energiewegen. Versterkt het bewustzijn van de subtiele energiestroom in en rondom het lichaam. Om genezende energie voor jezelf en anderen te ontvangen, te richten en te sturen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lamb's Quarters LAMB'S QUARTERS - Chenopodium album Neg: Je overzicht wordt beperkt door wat je met je verstand kunt begrijpen. Te weinig evenwicht tussen het verstand en het hart, het rationele en het intuïtieve. Pos: Herstelt de scheiding tussen hart en verstand. Evenwicht tussen de kracht van het verstand en de vreugde van het hart.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Monkshood MONKSHOOD - Aconitum delphinifolium Neg: Moeite hebben om lichamelijk dicht bij anderen te zijn. Verwarring over je spirituele identiteit. Bang zijn om in contact te komen met je schaduw-zelf. Pos: Geeft bescherming en steun om in verbinding te kunnen komen met de diepste niveaus van je innerlijk zelf. Zorgt dat je beter met anderen om kunt gaan door het versterken van een duidelijke herkenning van je eigen goddelijke identiteit.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Moschatel MOSCHATEL - Adoxa moschatelina Neg: Een te intellectuele kijk op het leven. Geloven dat alles door strijd tot stand komt. Creëren zonder plezier. Pos: Leert je hoe je meer kunt bereiken door je geestelijke aandacht in de aarde te gronden, hoe je in samenwerking met de natuur kunt scheppen door viering en spel.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Mountain Wormwood MOUNTAIN WORMWOOD - Artemisia tilesii Neg: Niet opgeloste kwaadheid en wrok. Wanneer je jezelf of een ander niet gemakkelijk daden uit het verleden kunt vergeven, ongeacht de bedoeling die erachter stak. Pos: Stimuleert het herstel van oude wonden en het loslaten van wrok. Ondersteunt je bij het opgeven van delen die niet vergeven zijn, in jezelf en in je relaties met anderen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Northern Lady's Slipper NORTHERN LADY'S SLIPPER - Cypripedium passerinum Neg: Een zwakke verbinding tussen lichaam en ziel. Traumatische geboorte-ervaring. Pijn en trauma die heel diep in het lichaam worden vastgehouden. Pos: Een koesterende energie voor het herstel van diepe trauma’s en wonden die de fysieke en energetische structuur van het lichaam sterk hebben beïnvloed. Toestaan dat je wezen wordt aangeraakt en hersteld door oneindige zachtheid.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Northern Twayblade NORTHERN TWAYBLADE - Listera borealis Neg: Weerstand om open te staan voor de subtiele niveaus van je eigen bewustzijn. Je spirituele wijsheid en goddelijke natuur niet kunnen integreren met je belangrijkste basisbehoeften. Pos: Je gevoeligheid voor de subtiele rijken vollediger gronden in het fysieke lichaam en de levenservaring, om je belangrijkste basisbehoeften, je instincten en je dagelijkse realiteit te verlichten met de fijnste aspecten van je spirituele wijsheid.
Bekijk in de webshop
Alaska stock One-sided Wintergreen ONE-SIDED WINTERGREEN - Pyrola secunda Neg: Niet functionerende energiegrenzen. Sterk beïnvloed worden door de energie van anderen. Je er niet bewust van zijn hoe je energie en je handelingen anderen beïnvloedt. Pos: Laat gevoelige mensen bewust worden hoe zij anderen beïnvloeden en hoe zij door anderen worden beïnvloed. Dichtbij anderen werken zonder je centrum kwijt te raken. Energetische grenzen scheppen, vanuit je eigen gevoeligheden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Opium Poppy OPIUM POPPY - Papaver somnifera Neg: Geen evenwicht vinden tussen activiteit en rust. Diepe uitputting. Niet bewust zijn van verworvenheden uit het verleden. Je lessen moeilijk kunnen begrijpen en integreren. Pos: Evenwicht vinden tussen doen en zijn. Voorgaande ervaringen integreren, zodat je vollediger in het nu kunt leven.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Paper Birch PAPER BIRCH - Betula papyrifera Neg: Verwarring of desoriëntatie over de richting die je leven zou moeten nemen. Je niet kunnen verbinden met de diepere niveaus van inzicht over je levensdoel. Pos: Het ware en essentiële zelf dat in je aanwezig is naar buiten laten komen. Geeft een duidelijker perspectief met betrekking tot je levensdoel en hoe je dit kunt verwezenlijken.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Pineapple Weed PINEAPPLE WEED - Matricaria matricariodes Neg: Niet in harmonie zijn met je fysieke omgeving. Niet bewust zijn van de steun en de koestering die er is vanuit de natuur. Zwakke koesterende band tussen moeder en kind. Pos: Een kalm bewustzijn van jezelf en je omgeving handhaven, zodat je vrij kunt blijven van letsel en risico. Bevordert harmonie tussen moeders en kinderen en tussen mensen en de aarde.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Prickly Wild Rose PRICKLY WILD ROSE - Rosa acicularis Neg: Gebrek aan vertrouwen, je hopeloos voelen; apathisch en niet geïnteresseerd zijn in het leven. Je hart niet open houden bij tegenwerkende omstandigheden. Pos: Je hart open houden bij conflict en strijd. Bouwt vertrouwen op. Moedigt openheid en een moedige interesse in het leven aan.
Bekijk in de webshop
Alaska stock River Beauty RIVER BEAUTY - Epilobium latifolium Neg: Emotionele ravage. Overweldigd zijn door verdriet, droefheid of een intens gevoel van verlies. Shock of trauma door emotioneel of seksueel misbruik. Pos: Een remedie voor emotioneel herstel, heroriëntatie en regeneratie. Opnieuw beginnen na een emotioneel verwoestende ervaring. Maakt je sterker, zodat je tegenwerkende omstandigheden kunt gebruiken als mogelijkheden voor schoonmaak en groei.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Round-leaved Sundew ROUND-LEAVED SUNDEW - Drosera rotundifolia Neg: Gehecht zijn aan het bekende, bang voor het onbekende. Liever strijden dan veranderen. Je te sterk identificeren met het ego. Geen goede communicatie tussen het lager en hoger zelf. Pos: Om je gehechtheid aan het bekende en je weerstand tegen het onbekende los te kunnen laten. Om de kracht van het ego in overeenstemming te brengen met de goddelijke wil.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Shooting Star SHOOTING STAR - Dodecatheon frigidum Neg: Je er niet bij voelen horen op aarde. Heimwee naar een plaats die je niet kunt benoemen. Niet bewust kunnen begrijpen waarom je hier bent. Pos: Versterkt je verbinding met de innerlijke spirituele leiding. Geeft een dieper begrip van kosmische oorsprongen en aardse doelen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Single Delight SINGLE DELIGHT - Moneses uniflora Neg: Je geïsoleerd en alleen voelen, vooral tijdens een donkere of deprimerende periode. Een donkere innerlijke visie. De verbinding met je zielsverwanten niet kunnen voelen. Pos: Voor degenen die lijden aan een gevoel van isolement. Om je te openen en energetisch te verbinden met je zielsverwanten.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sitka Burnet SITKA BURNET - Sanguisorba stipulata Neg: Gevoelens van innerlijke strijd zonder bekende oorzaak. De bron van de problemen in je leven niet kunnen lokaliseren. Je lessen moeilijk kunnen begrijpen. Pos: Voor het herstel van het verleden op alle niveaus. Problemen onderkennen die bijdragen aan een innerlijk conflict. Om het volledige potentieel voor herstel, dat in een bepaald proces aanwezig is, naar buiten te brengen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sitka Spruce Pollen SITKA SPRUCE POLLEN - Picea sitchensis Neg: Te weinig nederigheid in je relatie naar de aarde. Geen evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke uitdrukking van kracht binnen een persoon. Terughoudendheid om je kracht uit te drukken of uit te oefenen uit angst om iemand te kwetsen. Pos: Brengt de mannelijke en vrouwelijke uitdrukking van kracht in een persoon in evenwicht. Ondersteunt de juiste handelingen in het huidige moment.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Soapberry SOAPBERRY - Sheperdia canadensis Neg: Angst voor de kracht van de natuur. Angst voor je eigen kracht. Je kracht gebruiken op een onverantwoordelijke, oneigenlijke of onevenwichtige manier. Pos: Stimuleert het loslaten van spanning uit het hart die te maken heeft met een angst voor de natuur. Met een open hart door situaties heen gaan die angst met zich mee brengen. Steunt je bij het kanaliseren van kracht door je hart.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sphagnum Moss SPHAGNUM MOSS - Sphagnum sp. Neg: Te kritisch en oordelend zijn over je weg naar herstel, geobsedeerd zijn door de dagelijkse details van je herstel-proces. De positieve kant van transformerende ervaringen niet kunnen zien. Pos: Een hard oordeel of kritiek over je herstelproces los kunnen laten. Een plaats van onvoorwaardelijke acceptatie kunnen vormen in het hart, waar je belangrijke problemen heen kunt brengen om te herstellen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Spiraea SPIRAEA - Spiraea beauverdiana Neg: Je niet ondersteund voelen door het leven. Beperkingen stellen aan hoe je steun toelaat in je leven. Gehecht zijn aan de manier waarop dingen zijn, zelfs als je ze niet leuk vindt. Pos: Bevordert een onvoorwaardelijke acceptatie van steun uit alle bronnen. Leert te koesteren en gekoesterd te worden door het leven door open en dankbaar te zijn.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sticky Geranium STICKY GERANIUM - Geranium erianthum Neg: Je verstrooid, futloos of besluiteloos voelen. Weerstand om naar het volgende niveau of de volgende fase te gaan. Te weinig energie hebben om je doelen te bereiken. Gehecht zijn aan je huidige niveau van bewustzijn en je huidige identiteit. Pos: Om weer in beweging te komen. Steunt besluitvaardige en gerichte actie, om voorbij eerdere fases van groei en identiteit te gaan.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sunflower SUNFLOWER - Helianthus annuala Neg: Een onevenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij zowel mannen als vrouwen. Een zwakke of verstoorde relatie met de vader of met je eigen identiteit als vader. Pos: Versterkt een stralende uitdrukking van jezelf. Bevordert een evenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij mannen en vrouwen. Versterkt een doelmatige omgang met autoriteit.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sweetgale SWEETGALE - Myrica gale Neg: Geblokkeerde emotionele energie in de onderste chakra's. De emotionele communicatie met anderen is defensief, onduidelijk en wordt gekenmerkt door conflicten, verwijten en/of beschuldigingen. Pos: Diepe emotionele pijn en spanning herkennen en loslaten, die de kwaliteit van je communicatie en omgang met anderen ondermijnt, vooral in man-vrouw relaties.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Sweetgrass SWEETGRASS - Hierochloe odorata Neg: Energieblokkades in het etherisch lichaam. Een lage energie tijdens de dag. Een herstellingsproces moeilijk helemaal kunnen voltooien. Niet harmonieuze energieën die verwijderd moeten worden uit de woon- of de werkomgeving. Pos: Reinigt en verjongt het etherisch lichaam. Zorgt dat lessen en ervaringen voltooid worden op het etherisch niveau. Verwijdert niet harmonieuze energieën uit de woon- en werkomgeving.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Tamarack TAMARACK - Larix laricina Neg: Geen vertrouwen hebben in je unieke vermogens en mogelijkheden. Een zwak zelfgevoel, je er te weinig bewust van zijn waartoe je werkelijk in staat bent. Pos: Bevordert zelfvertrouwen door een dieper begrip van je unieke krachten en vermogens. Moedigt de bewuste ontwikkeling van je individualiteit aan.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Tundra Rose TUNDRA ROSE - Potentilla fruticosa Neg: Hopeloosheid, gebrek aan inspiratie en motivatie; overweldigd zijn door de verantwoordelijkheden die je op je hebt genomen. Pos: Herstelt hoop, moed en inspiratie bij hen die veel te bieden hebben maar dicht bij het punt van opgeven zijn. Versterkt het vermogen om meer plezier en enthousiasme te leggen in de uitvoering van je verantwoordelijkheden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Tundra Twayblade TUNDRA TWAYBLADE - Listera cordata Neg: Diepe pijn en lijden als gevolg van wonden uit het verleden. Het hart is gesloten in een poging de pijn niet te voelen die daar is opgeslagen. Pos: Opent het hart om onvoorwaardelijke liefde volledig toe te kunnen laten in gebieden van het lichaam die genezing nodig hebben. Steunt het opruimen van trauma dat op het cellulair niveau van je wezen wordt vastgehouden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Twinflower TWINFLOWER - Linnaea borealis Neg: Defensief of overgevoelig zijn in je communicatie. Niet in staat zijn om duidelijk te communiceren vanuit de verschillende aspecten van jezelf. Moeilijk begrijpen wat anderen zeggen. Pos: Evenwicht in communicatie. Leren luisteren naar en spreken met anderen vanuit een plaats van innerlijke kalmte en gerichte neutraliteit.
Bekijk in de webshop
Alaska stock White Fireweed WHITE FIREFEED - Epilobium angustifolium Neg: Diepe emotionele schok en trauma. Diepgaande vervreemding van het lichaam na een ervaring van seksueel of emotioneel misbruik. Pos: Kalmeert het emotionele lichaam na een schokkende ervaring. Verwijdert emotioneel pijnlijke ervaringen uit het cellulaire geheugen en helpt je om je deze gebeurtenissen los te laten zodat verjonging en vernieuwing kan plaatsvinden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock White Spruce WHITE SPRUCE - Picea glauca Neg: Overvoerd zijn door informatie. Het gevoel hebben dat je instort. Je kennis niet toe kunnen passen op de uitdagingen van het leven. Je gevoelens en je gedachten moeilijk kunnen integreren. Pos: Grondt spirituele wijsheid in het lichaam. Brengt logica, intuïtie en emotie samen in een eensgezinde actie in het huidige moment.
Bekijk in de webshop
Alaska stock White Violet WHITE VIOLET - Viola renifolia Neg: Je niet op je gemak voelen in gesloten ruimtes en beperkte omgevingen. Bang zijn om je identiteit te verliezen in een groep. Je gevoeligheid niet op een gemakkelijke manier kunnen laten zien. Pos: Ontwikkelt vertrouwen in de bescherming van het hoger zelf en van welwillende spirituele krachten. Voor mensen die erg gevoelig zijn of die zich sterk bewust zijn van hun omgeving, om zich goed te blijven voelen, ongeacht wat er zich om hen heen afspeelt.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Wild Iris WILD IRIS - Iris setosa Neg: Gebrek aan vertrouwen in je eigen vermogen om te creëren. Je creatieve uitdrukking blokkeren omdat je niet bereid bent ze met anderen te delen. Je afgesneden voelen van de bron van je creativiteit. Pos: Opent bewustzijn voor je eigen creatieve mogelijkheden. Om de prachtige uitdrukking van Goddelijke creativiteit, die je bent, te herkennen. Moedigt je aan om je innerlijke schoonheid en creatieve energie vrij met anderen te delen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Wild Rhubarb WILD RHUBARB - Polygonum alaskanum Neg: Mentale weerstand en onbuigzaamheid. Het verstand wordt beïnvloed door het ego. Communicatie tussen het hart en het verstand is geblokkeerd of niet ontwikkeld. Pos: Bevordert mentale soepelheid. Brengt het verstand in overeenstemming met de goddelijke wil door middel van het hart. Bevordert een ontspanning van ongewenste mentale controle. Brengt het rationele in evenwicht met het intuïtieve.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Willow WILLOW - Salix bebbiana Neg: Weerstand tegen het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden of voor het leven dat je gecreëerd hebt. Er niet bewust van zijn hoe gedachten de werkelijkheid scheppen. Pos: Geestelijke ontvankelijkheid, soepelheid en veerkracht. De weerstand tegen het bewust creëren van je leven verwijderen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Yarrow YARROW - Achillea borealis Neg: Overgevoelig voor de omgeving. Bescherming buiten jezelf zoeken in plaats van in jezelf. Als de integriteit van de aura is aangetast door een trauma in dit of een vorig leven. Pos: Verzegelt energiebreuken in de aura. Versterkt de algehele integriteit van het energieveld. Om te beseffen dat je zelf de bron van je eigen bescherming bent.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Yellow Dryas YELLOW DRYAS - Dryas drummondii Neg: Je vervreemd voelen van je zielsverwanten. De verbindende draad niet kunnen voelen die je ervaringen aaneenrijgt tot een samenhangend en begrijpelijk geheel. Pos: Steunt degenen die de grenzen van het bekende onderzoeken. De verbinding handhaven met je zielsverwanten in perioden van groei en verandering.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Alaska Violet Alaska Violet - Viola langsdorfii - ondersteunt je bij het vinden van de juiste energetische relatie met jezelf, met anderen en met de omgeving, vooral in drukke situaties. Om een rustige plek in jezelf te scheppen. Liefde en enthousiasme voor je levenswerk. Om je vreugde als een gave met anderen te delen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Alpine Arnica Alpine Arnica - Arnica alpina - geeft duidelijkheid over de relatie tussen oude emotionele en mentale onevenwichtig-heden en de pijn die je in je lichaam voelt; helpt om de opstapeling van oude pijnen los te laten, zonder dat je door elk detail hoeft te gaan van wat gebeurd is en waarom; versterkt rust, diepe kalmte en evenwicht; zorgt voor een goede werking, verbinding en positie van de subtiele lichamen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Angelica Angelica – Angelica genuflexa – verbindt je met de beschermende energieën van het engelenrijk, aanvaarding van steun in alle situaties. Bescherming ervaren als iets wat ontstaat uit onze goddelijke natuur.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bleeding Heart Bleeding Heart - Dicentra spectibalis - opent het hart voor vergeving, mededogen en liefdevolle vriendelijkheid; om jezelf of een ander weer binnen te kunnen laten. Bij het opnieuw integreren en oplossen van de polariteiten liefde en vervreemding, vreugde en lijden, zelfaanvaarding en afwijzing, je openen voor mededogen, om te beginnen met jezelf.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Blue Poppy Blue Poppy - Meconopsis grandis - helpt om alle aspecten van je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen te verenigen in je fysieke lichaam; versterkt zuiverheid van passie in dienst van het geestelijke; bevordert een vreugdevolle, eenvoudige, nederige, bewuste en moedige benadering van de seksuele relatie.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Bog Candle Bog Candle - Platanthera dilatata - de kringlopen van inwijding, dood en wedergeboorte. Geeft je steun, zodat je door een spirituele transformatie en wedergeboorte kunt gaan en hier uit komt met nieuwe wijsheid in de plaats van met verwarring, angst, schaamte of schuld. Herstelt de neiging tot destructiviteit en teruggang, om verwaarloosde aspecten van jezelf terug in het Licht te brengen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Chocolate Lily Chocolate Lily - Frittilaria camschatcensis - opent bewustzijn voor je centrum en voor de verbinding van dit centrum met de oorsprong en de bron van je vitaliteit. Nieuwe wegen leren om je levenskracht te gebruiken en te beheersen, zodat ze zich in de loop van de tijd op kan bouwen; als de wisselwerking met de buitenwereld niet in overeenstemming is met wat binnenin je aanwezig is.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Cloudberry Cloudberry - Rubus chamaemorus - een laag gevoel van eigenwaarde vervangen door een bewustzijn van innerlijke waarde; jezelf openen voor de ware bron van je wezen en dit naar buiten toe weerspiegelen, zodat anderen dit kunnen zien. Om de zuiverheid in jezelf te herkennen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Club Moss Club Moss - Lycopodium annotinum - helpt je om een directe verbinding te maken met de aarde in het nu; om naar diepere niveaus van ontspanning, genieten en manifestatie te gaan; versterkt de energetische basis in het lichaam voor de ontwikkeling van hogere functies; maakt het lichaam, de emoties en de geest rustig.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Comfrey Comfrey - Symphytum officinale - ondersteunt genezing op alle niveaus; herstelt het etherische lichaam wanneer dit verwond is in dit of een ander leven. Bevordert de verwezenlijking van hogere spirituele energieën en de uitdrukking van je potentieel.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Crowberry Crowberry – Empetrum nigrum – versterkt het bewustzijn van de cyclus van licht en donker, inwendig en uitwendig. Aanvaarding van deze afwisseling met respect en dankbaarheid, zonder gehechtheid en afkeer.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Devil's Club Devil’s Club – Echinopanax horridum – bij tegenstrijdige gevoelens over het in je lichaam en hier op aarde zijn. Je waarheid krachtig en duidelijk vanuit je hart uitdrukken.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Dwarf Fireweed Dwarf Fireweed – Epilobium adenocaulon – voor de transformatie van niet opgeloste problemen in de kern van je wezen. Pijn en trauma uit je verleden loslaten dat je hebt geprobeerd te verbergen of ontkennen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Enchanter's Nightshade Enchanter's Nightshade - Circaea alpina - om in contact te komen met de energie van de natuur. Evenwicht in de polariteiten van licht en schaduw, uitbreiding en samentrekking; herstelt de onevenwichtigheid die is ontstaan door te veel blootstelling aan het licht. Om vrede, bescherming, veiligheid en zekerheid in de schaduw te vinden, doordat je de angst loslaat.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Fairy Slipper Fairy Slipper - (Calypso Bulbosa) - laat je in je eigen kracht en schoonheid staan en zorgt ervoor dat je je unieke individualiteit op een duidelijke manier naar buiten brengt. Helpt je met het manifesteren van je spirituele wijsheid. Versterkt het mannelijke principe in mannen en vrouwen. Bevordert een heldere communicatie door je afstemming op het aardse en op het geestelijke.
Bekijk in de webshop
Alaska stock False Hellebore False Hellebore – Veratrum eschscholtzii – het loslaten van valse ideeën, versterkt de beweging van het oude naar het nieuwe. Je diepste, donkerste angsten onder ogen zien.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Goatsbeard Goatsbeard - Aruncus sylvester - vreugde kennen door optimisme; je aandacht naar het positieve verplaatsen. Voor het scheppen van een positieve realiteit door een sterk gerichte intentie om het licht en de energie van de ziel in het lichaam te brengen. Helpt degenen die een hoge energie hebben op het mentale vlak om deze creatieve energie te gronden en tot uitdrukking te brengen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Ladies' Mantle Ladies' Mantle - Alchemillia vulgaris - beschermt je relatie met het vrouwelijke, opent je voor de Godin. Geneest de vrouwelijke verbinding tussen sensualiteit, creativiteit en goddelijkheid. Helpt mannen bij het in evenwicht brengen van hun relatie met de moeder, het innerlijke kind en de vrouwelijke kracht, in henzelf en in anderen. Bevordert het loslaten van verdriet, wanhoop en lijden, vastgehouden in de onderste chakra's.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lapland Rosebay Lapland Rosebay - Rhododendron lapponicum - inzicht in jezelf en in de hele natuur. Zien zonder vervorming. Brengt je terug bij je eigen gevoelens wanneer je buiten jezelf naar antwoorden hebt gezocht. Herinnert je eraan naar binnen te kijken voor wijsheid, kennis, perspectief en richting.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lavender Yarrow Lavender Yarrow – Achillea borealis – evenwicht in de stroom van spirituele energie naar het hart. Herstelt de uitputting als gevolg van losgeslagen krachten in het hart of een chaotische instroom van energie door het kruinchakra.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Lilac Lilac – Syringa vulgaris – brengt de chakra’s met elkaar in evenwicht zodat ze het licht beter kunnen ontvangen en uitdrukken, de frequentie van je energieveld op een soepele manier verhogen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Nootka Lupine Nootka Lupine Lupinus nootkatensis – aan diepe karmische kwesties werken die regelmatig aan de oppervlakte komen en om een oplossing vragen, laat je zien waarop je je bewustzijn moet richten om te kunnen veranderen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Northern Coral Root Northern Coral Root - (Corallorhiza trifida) - helpt je om giftige en verstoorde emoties, gedachte vormen en energieën om te vormen, terug naar het licht. Om je meer bewust te worden van en meer respect te krijgen voor je symbiotische relatie met de aarde. Steunt je in het ontvangen van dat wat je nodig hebt door middel van een creatieve samenwerking en verbondenheid.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Northern Green Orchid Northern Green Orchid - (Platanthera hyperborean) - ontwikkelt meesterschap en kracht en leert hoe je deze kwaliteiten met liefde door het hart naar buiten kunt brengen; leert je hoe we onze harten samen kunnen brengen in liefde en een gemeenschappelijk hoger doel kunnen delen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Pale Corydalis Pale Corydalis – Corydalis sempervirens – liefde die verslavend is of voorwaarden stelt. Je relaties zien als katalysators voor spirituele groei.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Pasque Flower Pasque Flower - (Pulsatilla patens) - voor verlegenheid en overgevoeligheid voor lichamelijk contact. Om te leren hoe je een gevoel van veiligheid kunt creëren en handhaven, door middel van energetische grenzen, in plaats van geïrriteerd te raken wanneer iemand te dichtbij komt of contact maakt op een manier die je niet aanstaat. Zorgt dat je je tegelijkertijd gerespecteerd, gewaardeerd en beschermd voelt. Om je diepste gevoel van persoonlijke identiteit in alle situaties te kunnen handhaven.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Potato Potato – Solanum tuberosum – fysieke ontspanning; het loslaten van niet afgemaakte ervaringen die in het lichaam worden vastgehouden; om liefde en zelfaanvaarding te laten doordringen in elke cel van je lichaam.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Purple Poppy Purple Poppy - Papaver somniferum - je evenwicht bewaren tijdens periodes van snelle evolutie - wanneer je hele wezen verandert. Stelt je in staat om met het proces van verandering door te gaan en tegelijkertijd diepe niveaus van integratie en rust te ervaren. Jezelf kunnen openen voor nieuwe informatie van het hoger zelf en die verwerkelijken.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Red Elder Red Elder – Sambucus racemosa – samentrekken als je te ver naar buiten gericht bent, het leven vanuit je centrum leven in plaats vanuit de buitenkant.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Red-Purple Poppy Red-Purple Poppy - Papaver somniferum - de fysieke en de etherische energie in evenwicht brengen. Om je aandacht op een evenwichtige manier op zowel overleven als op de spirituele aspecten van het leven te kunnen richten, om volledig gebruik te kunnen maken van je fysieke capaciteiten om de geest uit te drukken.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Reindeer Moss Reindeer Moss - Cladina rangiferina – om van het collectieve verlies te herstellen dat optrad toen de inheemse volkeren van de aarde hun land moesten verlaten om plaats te maken voor de dominante culturen. Voor degenen die eronder geleden hebben dat ze de verbinding met een plek kwijt zijn geraakt. Verpakking: 7,5 ml
Bekijk in de webshop
Alaska stock Round-Leaf Orchid Round-Leaf Orchid - Amerorchis rotundifolia - steun om dieper in je eigen hart te leven en om op die plaats te blijven tijdens verwarring en chaos. Gelijkmoedigheid, evenwicht en je bewust zijn van je centrum; om tot de kern van een zaak te komen en daar te blijven zonder te worden afgeleid door al de energie eromheen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Self-Heal Self-Heal - Prunella vulgaris - bevordert zelfbewustzijn, zelfaanvaarding en uitbreiding van de liefde en het mededogen voor jezelf. Om je geloof te versterken in het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Star Gentian Star Gentian - (Swertia perennis) - zorgt dat je je energie beter kunt richten op hogere doelen, door de versterking van de samenwerking tussen de polariteiten in jezelf. Helpt mannen om hun spirituele zelfbeeld terug te krijgen, steunt mannen bij het dienen van het goddelijke vrouwelijke. Om een hoger niveau van evenwicht en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verkrijgen, omdat ze allebei betrokken zijn bij dienstbaarheid aan een hoger doel.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Starflower Starflower - Trientalis europea - een kalmerende en troostende energie van zuiverheid, verfijning en onschuld. Versterkt individualiteit, betrokkenheid en vrije uitdrukking van het zelf. Versterkt je vermogen om je zelfgevoel te handhaven in drukke situaties. Ondersteunt de geïnspireerde communicatie in groepen, zowel het spreken vanuit je hart als het waarderen van wat anderen zeggen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Stinging Nettle Stinging Nettle - Urtica gracilis – Zorgt dat mensen die heel gevoelig zijn verbonden blijven met de aarde en met hun gevoelens; om weer te gronden na teveel indrukken. Informatie en indrukken zodanig opnemen en verwerken dat je ze ook kunt integreren. Als je in het verleden diep gekwetst bent en degenen die je in werkelijkheid dicht bij je wilt hebben, prikkelt en afstoot. Voor het loslaten van vervreemding, die is ontstaan uit de angst om opnieuw gekwetst te worden.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Valerian Valerian - Valeriana officinalis - Om het langzamer aan te doen, zodat je kunt zien waar je prioriteiten liggen, vooral wanneer je voelt dat je onder druk staat om te handelen of te beslissen. Bevordert harmonie in relaties, om in groepen op een vreedzame manier overeenstemming te bereiken.
Bekijk in de webshop
Alaska stock White Lupine White Lupine - Lupinus nootkatensis - bevordert het naar buiten treden van mannelijke spirituele energie. Bevordert de assimilatie van je lotsbestemming, stimuleert het loslaten van karmische patronen van de familie of de stam. Het loslaten van oude gedragspatronen.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Wild Sweet Pea Wild Sweet Pea – Hedysarum mackenzii – versterkt vertrouwen en gemak in je omgang met anderen; het naar buiten uitdrukken en delen van je talenten en vermogens.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Yellow Paintbrush Yellow Paintbrush - Castilleja unalaschensis - emotionele frustraties en gevoelens van zelfbeperking loslaten, die je uitdrukking naar buiten toe blokkeren. Opent en zuivert het hart, zodat het kan werken als een brandpunt voor de uitdrukking van je creatieve energieën.
Bekijk in de webshop
Alaska stock Yellow Violet Yellow Violet - (Viola biflora) - onverschrokkenheid; geeft je de kracht en het vertrouwen om op een natuurlijke manier de essentie van je wezen zonder beperkingen, compromissen of verlegenheid te laten zien, onder alle omstandigheden. Geeft bescherming bij het spreken, vooral wanneer er een uitdaging of tegenstelling bestaat over wat er gezegd moet worden.
Bekijk in de webshop