Prepareren

Bloesemremedies zijn energetische remedies die niet alleen gemaakt worden van de bloesems van wilde of biologisch geteelde planten, maar ook van paddenstoelen, edelstenen en energieplaatsen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de levensenergie van de plant of bloem, de paddenstoel, edelsteen of energieplaats.

Het maken van een bloesemremedie is een levend proces. Je kunt het niet namaken in een fabriek, omdat je werkt met levende planten. Dit is de levende natuur, een natuur waarmee we bovendien met zoveel mogelijk respect proberen om te gaan.

Het maken van een bloesemremedie is ook een levend proces, waarbij de ontmoeting met de plant de conceptie is. Daarna begint een pe­riode van bekij­ken en onderzoeken. (De planten worden niet geplukt.) Dit onderzoek begint bij het maken van een afstemming op de plant, op de plaats waar deze groeit. Door jarenlange observaties en afstemmingen, beginnen we de plant te begrijpen en uiteindelijk, soms pas na 8 of 10 jaar, wordt er een bloesemremedie van gemaakt. Deze periode is tevens een persoonlijk inner­lijk proces van degene die de bloem ont­moet, waarbij de kwaliteit van een goede remedie afhankelijk is van deze afstemming. Je kunt het vergelijken met het aan­gaan van een relatie: de ont­moeting en de verdie­ping. De diepte van een relatie zal heel wat minder zijn wanneer je drie relaties in een week hebt dan wanneer je één relatie gedurende 25 jaar hebt.

Het maken zelf wordt gedaan in een medita­tieve houding en met een innerlijk luiste­ren naar de plant. Wanneer het juiste moment is gevonden, worden de bloemen in een schaal met bronwater gebogen, waarna de zon of maan een aantal uren op deze schaal met bloemen blijft schijnen. Daarna worden alle bloemen uit het water gehaald. Dit water bevat nu de levenskracht van de plant. De kwaliteit van de bloesemremedie is afhankelijk van het uiteindelijke tijdstip waarop de bloemen uit de schaal gehaald worden. Hierna volgt de conservering met cognac en een verdunning om de voorraad- (stock)flesjes te maken. Van deze voorraad- (stock)flesjes worden de doseerflesjes gemaakt.

Hierna beginnen we met het testen van de remedie in de praktijk op verschillende manieren. We gebruiken eerst zelf de remedie en daarna wordt deze gebruikt door o.a. de les­groepen en vrijwilligers.

 

Buigmethode

Zoals hierboven al beschreven, maakt Bloesem Remedies Nederland de bloesemremedies voor zover mogelijk volgens de buigmethode. Bij deze methode worden de bloemen niet geplukt, zoals bij de oorspronkelijke manier, maar worden ze in een schaal met water gebogen. Na het maakproces kunnen de bloemen verder gaan met hun groei en zaadvorming. Dit is vooral belangrijk voor het behouden van de bijzondere en zeldzame planten. Wij proberen bloesemremedies te maken in samenwerking met de natuur. Dit kan alléén wanneer er gewerkt wordt met zorg en eerbied voor de natuur, ook tijdens het maakproces. De op deze manier geprepareerde remedies bezitten meer doorstromende kracht dan de bloesemremedies die op de oorspronkelijke manier zijn geprepareerd (de plukmethode). Doordat de verbinding van de plant met de aarde niet is verstoord, is ook de aardse energie van de bloesemremedie beter.

Bloesem van de Peer
Krachtplaats Engelpoort