© F.E.S.
 © F.E.S.
Range of Light stock Lilac
Lilac - Syringa vulgaris - Sering
P: diepe bronnen van herinnering die de ziel verjongen, neurologisch herstel door de stimulering van de specifieke krachten van het geheugen, die de ziel verbinden met vreugde en zingeving.
O: geheugenverlies van de ziel - ervaringen van de ziel uit het verleden niet kunnen integreren of er niet door gevoed kunnen worden, vooral in de vroege jeugd; verdriet, depressie of een gevoel van zwaarte als gevolg van gevoelens van afgescheidenheid, vervreemding of verlatenheid; beperkte zintuiglijke ervaring als de voorbode van een ziekte of storing in de hersenen.
€ 11,50