© Perelandra
 © Perelandra
Perelandra Stock Cauliflower
Cauliflower: (bloemkool) In de toekomst zal de Cauliflower remedie bekend worden als de "geboorteremedie". Terwijl de Perelandra roos remedies vooral werken met overgang en transformatie op alle niveaus tijdens iemands levens- en stervensprocessen, bevat de Cauliflower remedie vooral de stabiliserende patronen voor de geboorte ervaring. Veel van de ontregelde patronen die iemand door zijn hele levenscyclus heen kan ervaren worden in het lichaam en de ziel ingeprent tijdens het geboorteproces. Deze patronen zijn een gevolg van het feit dat het lichaam/ziel evenwicht uit zijn centrum raakt als gevolg van de weigering van het kind om helder bewustzijn te handhaven tijdens de geboorte. De Cauliflower remedie ondersteunt en stabiliseert zowel het bewustzijn van de hogere, uitgebreide ziel als de bewuste kinderziel, als deze zich beide door de geboorte heen bewegen. Omdat deze twee niveaus gestabiliseerd zijn in het proces, handhaaft de lichaam/ziel eenheid van het kind zijn evenwicht, en elimineert zo ogenblikken van onevenwichtigheid die in het lichaam van het kind kristalliseren als ontregelde patronen. Cauliflower remedie zal het kind niet behoeden voor de ervaring van de soort geboorte die in het evolutionaire patroon van zijn zielenniveau is geprogrammeerd. Ze zal echter zijn vermogen ondersteunen om volledig bewustzijn te handhaven en te focussen op zijn doel als het zich door de geboorte heen beweegt.
€ 23,05
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Documentatie