© Yana
 © Yana
Yana stock Grenzen
Kinderen hebben tijdens de ontwikkelingsfasen in hun eerste levensjaren een duidelijke begrenzing nodig. Begrenzing geeft het kind vrijheid, ruimte en veiligheid om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer de begrenzing te strak is of wanneer er bijna geen begrenzing plaatsvindt, kan er een belemmering optreden in de ontwikkeling van het jonge kind. Het kan zich dan niet in vrijheid ontwikkelen. Wanneer er te strakke grenzen gesteld worden, levert dat een vrijheidsbeperking op. Wanneer er weinig begrenzing plaats vindt, kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Dit kan zich uiten op verschillende manieren. Het kind kan zich in sterke mate afsluiten voor zijn omgeving, het heeft zich teruggetrokken in zichzelf, in zijn binnenwereld. Het kan ook zo zijn, dat het kind teveel uitvloeit. Dit kind kan zich juist te weinig afsluiten voor zijn omgeving. Hierdoor is het gevoelig of zelfs overgevoelig voor zijn omgeving.
€ 12,30