© Yana
 © Yana
Yana stock Naar Openheid
Sommige kinderen durven hun gevoelens niet te uiten of durven zich niet te laten zien. Zij schermen zich af, zijn gesloten. Zelfs als ze hard vallen of zich pijn hebben gedaan, verbijten zij hun pijn en knipperen hun tranen weg. Het zijn vaak gevoelige kinderen, die de omgeving sterk waarnemen. Pas wanneer zij zich heel veilig weten en gezien voelen, ontdooien zij stapje voor stapje en laten zij hun scherm zakken: het Licht kan binnen stromen. Zij komen hierdoor in hun kracht te staan. Ze ervaren dan dat zij zich niet af hoeven te sluiten, omdat zij zich beschermd voelen. Daardoor kunnen zij zich langzaam maar zeker steeds meer openen, totdat zij zich in alle openheid kunnen uiten en zich durven te laten zien.
€ 12,30