© Yana
 © Yana
Yana stock Bij Agressie
Deze remedie is voor die kinderen die niet goed weten hoe zij met hun agressie om kunnen gaan. Agressie is iets, wat ieder mens in zich heeft en kan nodig zijn om jezelf te handhaven of om te overleven. Destructief agressief gedrag ontstaat als kinderen hun frustratie, woede of angsten niet onder controle kunnen houden. Er is geen respect voor de ander. Het kind gaat over de grens van de ander heen, met de bedoeling te kwetsen. Dat kan zowel fysiek als verbaal zijn. Het is echter mogelijk voor kinderen om te leren dat zij zich op een andere manier kunnen uiten en dat zij woede anders leren richten. Hoe eerder een kind leert om met woede en agressie om te gaan, hoe beter.
€ 12,30