© Yana
 © Yana
Yana stock Uiten
Het is belangrijk dat kinderen zich goed leren uiten, dat ze hun gedachten en gevoelens naar buiten kunnen en durven brengen. Sommige kinderen hebben een rijke gedachte- en/of gevoelswereld, maar houden hun woorden liever binnen. Na veel vragen geven zij summier informatie. Het kan zijn dat kinderen bang zijn, - dat hun gedachten of gevoelens niet belangrijk genoeg zijn, - dat ze uitgelachen worden, - wat andere kinderen over ze denken, - dat ze toch niet begrepen worden, - omdat zij zich erg onzeker voelen in de groep, - om zich kwetsbaar op te stellen. Soms kan een kind zelfs gaan hakkelen of stotteren.
€ 12,30