Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Balsemspar bio Farfalla
Om de lucht in de kamer nieuw leven in te blazen. Versterkt de concentratie en is verhelderend.
De essentiële olie van de Balsemspar is afkomstig van een biologische wilde verzameling in de uitlopers van de Canadese Rocky Mountains. Een milde en heerlijke naaldolie met een prachtige bosgeur. Balsemspar is zeer balsemachtig en ideaal om de lucht in een kamer te verfrissen en te vitaliseren en om geconcentreerd en volhardend te studeren.
Goed te mengen met andere essentiële oliën.
Botanische naam: Abies balsamea
Categorie ess. olië
Ondersteunt de concentratie- Stay healthy
Noot
Hoofd-hartnoot
Geurprofiel
Fris- Groen- Helder- Bosgeur / Bosachtig- Balsemgeur / Balsemachtig
Kwaliteit
Biologisch- Wild- Dierproefvrij- Vegan- ECOCERT
Methode
Destillatie
Plantendeel
Tak- Naalden
Herkomst
Canada
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxbalsb5 (5 ml)
€ 9,30

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. Bevat beta-pineen, delta-3-careen, alfa-pineen, limoneen.