Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Rozemarijn Cineol bio wild (Rosmarin Cineol) Farfalla
Geur: fris, helder, kruidig.
Effect: stimulerend, versterkend, bevordert de concentratie, vitaliserend.
Gebruik: aromaverzorging, cosmetica, in ruimtes.
Helpt bij: zwakte, lusteloosheid, vermoeidheid, duizeligheid, huidvlekken.
Zorgt voor: kracht, concentratie, warmt.
De vlamachtige vorm van de struik symboliseert de stimulerende, vurige en verwarmende eigenschappen van rozemarijn.
De essentiële olie versterkt, verkwikt, stimuleert en is geschikt voor passende toepassingen.
Vermijden tijdens de zwangerschap en bij kinderen, ook bij epilepsie.
Botanische naam: Rosmarinus officinalis ct cineole
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 15
Categorie ess. olië
Ondersteunt de concentratie- Verfrissend- Stay healthy
Noot
HoofdnootHoofdnoot
Geurprofiel
Kruidig- Fris- Helder
Kwaliteit
Biologisch- Wild- Dierproefvrij- Vegan- ECOCERT
Methode
Destillatie
Plantendeel
Kruid
Herkomst
Spanje
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxrosmcb (10 ml)
€ 13,50
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan organen beschadigen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat kamfer, alfa-pineen, limoneen, linalool.