Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Saro bio Farfalla
Geur: warm, groen, zacht.
Effect: losmakend, luchtzuiverend, beschermend, versterkend, stemmingsverhogend.
Helpt bij: winterkwalen, uitputting.
Zorgt voor: weerstand, winterbescherming, schone lucht in de ruimte.
"Keep evil away" is de directe vertaling van de Malagassische naam Mandravasarotra, afgekort tot Saro. In veel opzichten is de zeer krachtige essentiële olie van saro vergelijkbaar met ravintsara, en net als het is het inheems in Madagaskar. Het spectrum van effecten is nog uitgebreider, de geur is warmer, zachter en rustgevend voor de psyche. Het stimuleert de lichaamseigen afweer, helpt bij winterkwalen en uitputting, is gunstig voor het zenuwstelsel. Het is ook op psychisch vlak opbeurend en stemmingsverhogend.
Niet voor kinderen onder de 6 jaar, zwangere vrouwen en epilepsie.
Botanische naam: Cinnamosma fragrans
Categorie ess. olië
Stay healthy
Geurprofiel
Warm- Zacht- Groen
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- ECOCERT
Methode
Destillatie
Plantendeel
Blad
Herkomst
Madagascar
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxsarob (5 ml)
€ 8,30
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-pineen, beta-pineen, linalool, limoneen.