Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Arve den bio wild (Zirbelkiefer) Farfalla
De essentiële olie van Arve den, ook wel bekend als Swiss Stone pine, wordt gewonnen uit houtafval veroorzaakt door stormschade en bosonderhoud. Deze dennensoort groeit in de hoogste Alpenregio's en is zeer taai en veerkrachtig. De belangrijkste thema's van de essentiële olie zijn kracht, veerkracht, moed en vastberadenheid. Het maakt je hoofd en gedachten leeg, maar bevordert ook levensvreugde, ontspanning en een goede nachtrust.
Botanische naam: Pinus cembra
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 12
Categorie ess. olië
Verhelderend- To be protected
Noot
Hoofd-hartnoot
Geurprofiel
Fris- Helder- Houtgeur / Houtachtig- Reinigend
Kwaliteit
Biologisch- Wild- Dierproefvrij- Vegan- AUSTRIA BIO GARANTIE
Methode
Destillatie
Plantendeel
Tak
Herkomst
Oostenrijk
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxzirbb5 (5 ml)
  • xxzirb50 (50 ml)
Vanaf € 8,30

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-pineen, limoneen, beta-pineen, delta-3-careen.