Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Cipres bio Farfalla
Cipressen zijn kenmerkend voor de landschappen van Toscane en de Provence. Hun opvallende signatuur geeft ze de typische mediterrane touch. Deze rechtlijnigheid geeft ook vorm aan het karakter van de essentiële olie, die waardigheid, moed en vastberadenheid uitstraalt. Kalmerend, balancerend en goed bij gebrek aan concentratie. Zeer goed in combinatie met citroen olie. Niet geschikt voor kleine kinderen.
Botanische naam: Cupressus sempervirens
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 5
Categorie ess. olië
Ondersteunt de concentratie- Verhelderend- To be protected
Noot
HartnootHartnoot
Geurprofiel
Kruidig- Mannelijk- Helder- Houtgeur / Houtachtig- Harsgeur / Harsachtig- Pittig
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- ECOCERT
Methode
Destillatie
Plantendeel
Tak
Herkomst
Frankrijk
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxzyprb5 (5 ml)
€ 9,30

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-pineen, delta-3-careen, limoneen, terpinoleen.