Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Salie bio Grand Cru (Salbei) Farfalla
De naam "Salvia" komt van het Latijnse "salvare", wat genezen of redden betekent. De reinigende / zuiverende werking van wierook met salie is al sinds de oudheid bekend. In de geurlamp wordt de essentiële olie gebruikt om kamers te reinigen en negatieve trillingen te neutraliseren. In de aromatherapie wordt vaak de zachtere, soortgelijk werkende salie gebruikt. Vermijden tijdens de zwangerschap en bij kinderen, ook bij epilepsie. Neurotoxisch.
Botanische naam: Salvia officinalis
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 1
Categorie ess. olië
Verhelderend- Stay healthy
Noot
HoofdnootHoofdnoot
Geurprofiel
Kruidig- Helder- Pittig- Reinigend
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- ICEA
Methode
Destillatie
Plantendeel
Kruid
Herkomst
Italië
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxsalbbgc (5 ml)
€ 9,25
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan organen beschadigen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-thujon, alfa-pineen, limoneen, linalool.