Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Ceder rood wild (Zederholz) Farfalla
Hoewel het wereldwijd wordt verkocht als "red cedar", behoort het sterk aromatische, roodachtige hout eigenlijk tot de cipresfamilie. Het hout is erg populair omdat het zelden wordt aangevallen door insecten. De geur is vergelijkbaar met ceder, maar een beetje harder en strenger. De essentiële olie heeft een energetisch versterkende en stimulerende werking. Zeer populair om muggen op afstand te houden. Vermijden tijdens de zwangerschap en bij jonge kinderen.
Botanische naam: Juniperus virginiana
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 2
Categorie ess. olië
To be protected
Kwaliteit
Biologisch- Wild- Dierproefvrij- Vegan
Methode
Destillatie
Plantendeel
Hout
Herkomst
USA
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxzedes (10 ml)
€ 10,35

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-cedreen.