Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Berg den (dwerg) bio wild (latschenkiefer) Farfalla
De berg den groeit op de hoogste berghellingen dicht bij de boomgrens, waar hij zich heeft aangepast aan de moeilijke levensomstandigheden op deze hoogten en zware winterstormen trotseert. Deze eigenschappen gelden ook voor de essentiële olie. De berg den beschermt, versterkt en staat voor weerstand en vitaliteit. De wilde berg den essentiële olie is ideaal voor luchtzuivering en voor de sauna.
Botanische naam: Pinus mugo pumillo
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 12
Categorie ess. olië
Ondersteunt de concentratie- Verhelderend- Stay healthy
Noot
Hoofd-hartnoot
Geurprofiel
Helder- Harsgeur / Harsachtig- Bosgeur / Bosachtig- Activerend
Kwaliteit
Biologisch- Wild- Dierproefvrij- Vegan- AUSTRIA BIO GARANTIE
Methode
Destillatie
Plantendeel
Tak- Naalden
Herkomst
Oostenrijk
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxlatsb (5 ml)
€ 7,25

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bevat alfa-pineen, beta-fellandreen, beta-pineen, limoneen.