Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Scharlei bio Grand Cru Farfalla
Deze hoog groeiende saliesoort heeft grote, ruwe bladeren en tere paarse bloemen; deze delen van de plant zijn sterk geurend. De heldere, duidelijke geur van scharlei met de kruidige aardenoot heeft een euforisch, sensueel karakter. Een zeer ontspannende essentiële olie, balancerend en vitaliserend. Scharlei is een belangrijke vrouwenolie. Te vermijden tijdens de zwangerschap.
Botanische naam: Salvia sclarea
Druppels in 50 ml basis-/zaadolie: 7
Categorie ess. olië
Geeft evenwicht- Verwarmend- Inspirerend- Vrouw
Noot
Hoofd-hartnoot
Geurprofiel
Zoet- Warm- Kruidig
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- Grand Cru- ICEA
Methode
Destillatie
Plantendeel
Kruid
Herkomst
Italië
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxmuskbgc (5 ml)
€ 12,45

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat linalylacetaat, linalool, geraniol, cis-beta-ocimeen, limoneen.