Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Aanbieding
Bergamot bio furocumarinarm Farfalla
Bergamot gedijt goed in de intense zon van Zuid-Italië. De fruitige, scherp zoete citrusgeur is een echte helper voor mensen die gevoelig zijn voor angst. De essentiële olie wordt aanbevolen voor emotionele dieptepunten.
Botanische naam: Citrus aurant. bergamia
Categorie ess. olië
Opwekkend- Verbetert de stemming- Joy of life
Noot
HoofdnootHoofdnoot
Geurprofiel
Fris- Groen- Licht- Levendig- Sprankelend- Citrusgeur / Citrusachtig- Fruitig
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- AIAB
Methode
Koude persing
Plantendeel
Schil
Herkomst
Italië
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxbergbfa (5 ml)
€ 7,40
* Maximaal te bestellen aantal: 3

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.