© Farfalla
 © Farfalla © Farfalla © Farfalla
Nieuw
Buik in balans geurmengsel tegen misselijkheid (Bauchkomfort Übelfrei) Farfalla
De frisse geur van citroen, gember en pepermunt kan je gevoel van welzijn verbeteren wanneer misselijkheid maagklachten of ongemak in je buik veroorzaakt. Een mengsel met 100% natuurlijke essentiële oliën van o.a. citroen, pepermunt en gember dat kan helpen bij alle vormen van misselijkheid, ook bij reisziekte bijvoorbeeld.
Kwaliteit
Vegan

Artikelnummer(s):
  • ambbuf (5 ml)
€ 13,65

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Let op! Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees alle instructies zorgvuldig en volg ze op. In geval van inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts waarschuwen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Bevat limoneen, linalool, beta-pineen, geraniol.