Nieuw
Sandelhout breathe well geurmengsel Farfalla
De balsem-achtige eigenschappen van sandelhout maken deze essentiële olie tot een betrouwbare hulp in het koude seizoen. De warme, zachte geur nodigt uit tot diep ademhalen en versterkt je geest. Hoe heilzaam kan het zijn om je eigen adem te voelen! Met 100% natuurlijke essentiële (sandelhout, tijm linalool, eucalyptus radiata, tolubalsem, e.a.).
Kwaliteit
Vegan

Artikelnummer(s):
  • ambgaw (5 ml)
€ 11,40

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Let op! Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt. Als medisch advies nodig is, hou dan een etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees alle instructies zorgvuldig en volg ze op. In geval van inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts waarschuwen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. Bevat linalol, limoneen, geraniol, citronellol.