7,5 ml © Alaskan Essences
7,5 ml © Alaskan Essences
Alaska combinatie Fireweed Combo
FIREWEED COMBO ondersteunt een proces van transformatie en verandering. Het algehele genezende effect van deze formule kan beter begrepen worden als we kijken naar de manier waarop transformatie processen in de natuur voorkomen. Wanneer een onevenwichtig patroon voorkomt in de natuurlijke omgeving, zorgt de natuur voor een katalysator, zoals een storm, een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of een vloedgolf, om dit patroon te verbreken. Deze schijnbaar "verstorende" energie schept de ruimte voor de vorming van nieuwe energiepatronen. De Fireweed Combo formule werkt op een zelfde manier binnen het mensenrijk door de natuurlijk voorkomende processen van transformatie en vernieuwing binnen het menselijk energiesysteem en het fysieke lichaam te ondersteunen. Fireweed - Helpt je energiesysteem om zich voor te bereiden op verandering door te werken aan je grondende verbinding met de aarde, zodat wanneer een proces begint, je een solide basis hebt om vanuit te werken. River Beauty - Werkt op de emotionele of gevoelsaspecten van verandering, helpt je bij het herkennen en loslaten van onderdrukte emotionele energieën die vaak verbonden zijn met de patronen die je probeert los te laten. White Fireweed - Deze remedie helpt je om het hele transformatie proces te verplaatsen naar een dieper niveau door je te ondersteunen bij het loslaten van lagen diepe pijn en emotioneel trauma, die vastgehouden worden op het cellulaire niveau van het lichaam. Dwarf Fireweed - Werkt als een opzichter, helpt je om betrokken te blijven bij het transformatie proces totdat je alle problemen hebt opgelost die ermee verbonden zijn. De Fireweed combo bestaat uit: Fireweed, River Beauty, White Fireweed en Dwarf Fireweed.
Vanaf € 14,99