© Taoasis
 © Taoasis
Für mich bio demeter roomspray Taoasis
Für mich roomspray: voor geborgenheid en rust.

Für mich, een feelgood geur die uitnodigt om tot rust te komen en te ontspannen - bloemig en fruitig-fris tegelijk. Met iriswortel, lindebloesem en mandarijn.
Slechts enkele verstuivingen van de roomspray met 100% natuurlijke etherische oliën en Demeter-alcohol zorgen voor een heerlijk geurende kamer.

Buiten bereik van kinderen houden. Koel en donker bewaren

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket klaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Veiligheidshandschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk inzamelpunt.
€ 12,00
* Maximaal te bestellen aantal: 4

Documentatie