Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
Roos Bulgaars 10% (90% alc.) selektion Farfalla
De rozenolie is harmoniserend en balancerend, heeft een rustgevend effect op de emoties met name bij verdriet, depressie en jaloezie en verlicht het hart en spanning. Geschikt voor alle huidtypes maar vooral voor de droge, rijpe en gevoelige huid. Werkt verjongend. De rozenolie Bulgaars 10% is geschikt voor de geurlamp en is ideaal als parfum.
Botanische naam: Rosa damascena
Ingrediënten / INCI lijst: 90% Alcohol, 10% Rosa damascena.
Categorie ess. olië
Harmoniserend- Verbetert de stemming- Comfort
Noot
HartnootHartnoot
Geurprofiel
Zoet- Zwaar- Rozengeur / Roosachtig- Rijp
Kwaliteit
Dierproefvrij- Vegan- Farfalla-quality-control- Selection
Methode
Destillatie
Plantendeel
Bloem
Herkomst
Bulgarije
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxrosebs10 (5 ml)
€ 28,10
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
CorrosiefCorrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk

Belangrijk!

Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Verdacht van het veroorzaken van genetische defecten. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.