© New Nature Synthesis
Aanbieding
LENTE ACTIE: McS-complex voor 50-plussers
McS-Complex is een voedingssupplement voor de ondersteuning van de cognitieve vermogens zoals het geheugen, de concentratie, het leren en onthouden.

HET McS-Complex bevat natuurlijke ingrediënten van minerale en plantaardige oorsprong waaronder wakame, ginkgo biloba,eucalyptus en de vitamines B3, B6 en B12.
Wanneer je ouder wordt, kan het gebeuren dat je steeds meer moeite krijgt met namen. Je vergeet soms hoe iets heet en noemt het “dit ding” of “dat ding”. Je bent dan de woorden kwijt.
Die achteruitgang gaat doorgaans heel langzaam want de hersenen hebben een grote hoeveelheid reservecapaciteit. Daardoor duurt het even voordat gebreken zichtbaar worden.
De eerste praktische gevolgen uiten zich meestal onder stressvolle omstandigheden, zoals een ziekte of bij grote (geestelijke) druk en vermoeidheid.
Wanneer men ouder wordt, kan men dan ook vaker ervaren dat het in de bovenkamer niet meer altijd zo soepel loopt dan voorheen. Dat geldt vooral voor het geheugen, maar ook voor het vermogen om diverse dingen tegelijkertijd te doen of wanneer je van een project of van aandacht moet wisselen. Het wordt dan een stuk moeilijker om je te concentreren.

De typisch menselijke cognitieve vermogens zijn moeilijk om precies te beschrijven. Het geheugen maakt er zeker deel van uit. Je herinneringen en het kunnen herkennen van mensen en fysieke materie behoren tot de dagelijkse werkelijkheid en zijn van cruciaal belang voor
het functioneren. Ook iets nieuws leren is een mentale functie waarbij het geheugen en de concentratie een belangrijke rol spelen.
De functies die met het denken te maken hebben en ook lichamelijke activiteiten zoals lopen, kunnen worden beschouwd als hogere cognitieve functies. Lopen lijkt vaak een automatisme maar vraagt veel aandacht en coördinatie waarbij planning, geheugen en veel andere motorische en waarnemingsprocessen centraal staan.

Het McS-COMPLEX, voor de 50-plusser, is gemaakt door New Nature Synthesis en geeft zowel ondersteuning van het geheugen als de concentratie.

Thema’s blisterverpakkingen:
Op het diepste celniveau je weer verbinden met de herinnering van je oorspronkelijke kracht van creatie. Het activeren van de tijd voordat je belast werd met trauma en ziekte.

De onderstaande geestelijke thema’s hebben te maken met de blisterverpakkingen 1 t/m 6 (zie de gebruiksaanwijzing).
Serie 1 - Terug naar je oorsprong, naar waar je uit bestaat. Je aardse essentie. Wees de aarde, de klei en het zand.
Serie 2 - Verbind je met de aarde, verbind je met het zand, verbind je met jezelf zodat je wortels diep groeien de aarde.
Serie 3 - Sta rechtop en krachtig. Geef jezelf aandacht, schep vorm, structuur van wortel tot kruin. Wees aanwezig.
Serie 4 - Word wakker, laat je zien. Jij bent het waard om gezien te worden. Kom in beweging en zoek je weg.
Serie 5 - Laat al je belemmeringen los, laat je pijn los en neem je ruimte in, het leven is er voor jou. Wees jezelf en zuiver jezelf van wat je niet nodig hebt.
Serie 6 - Open jezelf voor het licht en voel dat Jij mag er Zijn, zijn wie je bent. Geen concessies meer, wees en blijf trouw aan jezelf in een Universeel ontwaken.

Gebruiksaanwijzing:
• Inhoud: 48 capsules verdeeld over 6 blisterverpakkingen met elk 8 capsules.
• De 6 blisters zijn genummerd van 1 t/m 6. U begint met blister nummer 1.
• U neemt éénmaal per dag 1 capsule, welke u bij voorkeur inneemt bij het ontbijt met een glas water.
Als blister nummer 1, na 8 dagen, leeg is, gaat u verder met blister nummer 2 en zo verder tot alle 6 blisters leeg zijn (48 dagen).
• Bent u een capsule vergeten in te nemen? Ga dan de volgende dag verder waar u gebleven was, neem geen 2 capsules op 1 dag.
• Na het beëindigen van de kuur 6 weken wachten alvorens u, indien gewenst, aan een volgende kuur begint.
• Uitgaande van voornoemde geadviseerde innameprocedure: U kunt, indien gewenst, 4 kuren McS-Complex in 1 jaar innemen.
van € 119,90 voor € 59,98

Documentatie