© Taoasis
 © Taoasis
Nieuw
Engelduft bio Demeter roomspray Taoasis
De geur om weg te zweven! Grapefruit, tonka en limoen vormen een unieke, hemels-lichte geurcombinatie die je meteen naar andere sferen brengt - gezellig, warm en fruitig tegelijk. De roomspray gemaakt van 100% natuurlijke etherische oliën en Demeter alcohol zorgt voor een magische sfeer in elke ruimte.

De roomspray is nu verkrijgbaar in een decoratieve glazen fles.
Toepassingstip: 1-2 x sprayen is voldoende om een aangename geur in de kamer te creëren.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket klaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Veiligheidshandschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk inzamelpunt. Bevat limoneen, linalool en linalylacetaat.
Geurprofiel
Zacht- Fris- Sprankelend- Betoverend- Stralend- Fruitig
Kwaliteit
Biologisch- Demeter
Verkrijgbaar als
Roomspray
€ 8,90