Klik hier om een beschrijving van uw praktijk toe te voegen


Info Orchid airsprays - Info Orchid remedies uit Zweden

ORCHID


Bloesem Remedies uit Zweden

De eerste set Orchid Bloesemremedies gaat over Betekenis en Integratie. Ze gaan over hoe je de onderdelen van je leven bij elkaar zoekt en begrijpt, om te begrijpen waar je vandaan komt en waarom de dingen zo gebeurd zijn, welke keuzes je hebt om je eigen weg te blijven gaan. De steun van deze remedies gaat door creativiteit vanuit het hart, de geest en de integratie van deze twee. De tweede set gaat over afstemming en stroming. Het laat je centreren op je werkelijke zelf en dat je dit werkelijke zelf naar buiten toe laat stromen. Zien en voelen als originele kracht en kunnen handelen vanuit een vrije keuze.

De Orchid remedies in de eerste set zijn het resultaat van mijn afstemmingsproces met wilde orchideeën dat is begonnen in 1999. De tweede set zijn de remedies vanaf 2010. De remedies zijn gemaakt van in het wild groeiende orchideeën in het noorden van Zweden door Lisa Sandberg. De remedies zijn gemaakt met de buigtechniek. De bloemen werden niet geplukt en ze gaan verder met hun groei nadat de remedie gemaakt is.

Welkom op een reis in het bewustzijn van Zweedse wilde orchideeën.

Lisa Sandberg


LADY SLIPPER

Cypripedium calseolus - Venusschoentje

Wanneer je je vleugels wilt uitspreiden en ruimte wilt scheppen voor je toekomst. De Lady Slipper helpt je om naar je hart te luisteren en om een richting te vinden in je leven. Een goede remedie om uit de dis¬cussie te stappen en in plaats daar¬van te gaan handelen vanuit je hart. Maakt een opening voor spirituele ontwikkeling.

FLY ORCHID

Ophrys insectifera - Vliegenorchis

Om het verleden los te laten. Vertrouw jezelf en blijf op je weg, ondanks invloe¬den van anderen. Geeft je leven een vrije, zichzelf ondersteunende kwaliteit. Helpt je om niet beïnvloed te worden door an¬deren. Om de gedachten en de ideeën los te laten, die je hebt overgenomen van anderen.
Ondersteunt vrijheid in groei op je eigen unieke manier.
Vergeet wat niet belangrijk is en blijf 100% het unieke we¬zen dat je bent.

FRAGRANT ORCHID

Gymnadenia conopsea – Grote Muggenorchis

Helpt je een verbinding te maken met je hoger zelf. Zorgt dat je open staat om te begrijpen dat er meer op de pla¬neet aarde is dan je kunt zien. Helpt je met het ontwikkelen van het spirituele aspect, door het openen van je zintui¬gen. Activeert je gevoelens zodat je deze kunt gebruiken om je inzicht in de heelheid uit te breiden. Om per¬soonlijk gewin los te laten.

HEATH SPOTTED ORCHID

Dactylorhiza fuchsii – Bosorchis

Om de vrijheid te voelen om je eigen weg te gaan. Voor het loslaten van oud verdriet en om je te verbinden met de vreugde om het bestaan. Helpt je om je leven met vreugde, plezier en liefde te leven en om in staat te zijn dit naar je omgeving uit te drukken. Deze remedie brengt het licht in je dagelijkse leven en laat je tegenslagen overwinnen. Helpt je om in beweging te blijven en door te gaan om het licht van het leven en de opstanding te vinden. Wordt wakker!

LAPPONIAN ORCHID

Dactylorhiza lapponica

Om je hart te openen. Blijf bij je gevoelens en je kracht ondanks tegenslag. Om van je¬zelf en van anderen te houden. Versterkt sek¬sualiteit en opent je voor echte diepe liefde. Voor de ontwikkeling van relaties en om je bewust te worden van wat echt is aan de an¬der. Voor het loslaten van oordelen en om de vrijheid te krijgen om uit te drukken wat je binnen houdt. Laat je zien dat alles een weerspiegeling is van de liefde die je aan jezelf geeft. (zou goed kunnen zijn voor mensen die medicijnen gebruiken en waarvan de hormonen uit evenwicht zijn).

GHOST ORCHID

Epipogium aphyllum - Spookorchis

Voor de verbinding met de natuur. Om te kun¬nen geloven en vertrouwen. Goed voor de inte¬gratie van links (gevoel) en rechts (verstand) op alle niveaus. Opent je zintuigen om te kunnen zien wat nieuw is. Laat je beginnen om nieuwe ideeën neer te zetten, terwijl je toch aanwezig bent in het hier en nu. Helpt je om alert te blijven voor wat er gebeurt en bij het scheppen van nieuwe dingen. Let niet op oude patronen en wees open om het ongeziene uit te brei¬den. Verwijdert de angsten en leid je naar een nieuwe tijd en een nieuw bewustzijn. Mensen die zoekers zijn op hun levensweg zal ze steu¬nen om een goede richting te vinden.

BALANCE

(Heathspotted orchid, Lapponian orchid en Earth Creation)

Balance geeft vreugde en plezier ondanks moeilijkheden. Maakt je kalm en zorgt dat je spanning los kunt laten. Opent je geest voor het inzicht hoe je in deze situatie terecht bent gekomen en stelt je in staat om je aandacht gericht te houden op de verbinding met het hoger zelf. Geeft je vertrouwen en evenwicht in moeilijke tijden.

ORCHID ESSENCES SET 2

PROTECTION – BESCHERMING

Dit is een combinatie van: Lady slipper, Fly orchid, Fragrant orchid, Heath spotted orchid, Laponian orchid and Ghost orchid. Dit is een remedie voor je bescherming, die je helpt om je energie bij jezelf te houden gedurende tegenwerk-ende omstandigheden, speciaal wanneer je de reden niet ziet of niet begrijpt waarom je kracht en energie minder wordt. Een van de mogelijke oorzaken kan zijn, dat sommige spirituele wezens moeilijk waar te nemen zijn. Het is een goede remedie wanneer je overgevoelig bent. Het geeft goede resultaten bij jongeren, die een periode van fysieke, emotionele of spirituele onevenwichtigheid hebben meegemaakt. Ze brengt je weer in contact met je hoger zelf en geeft je een gevoel van eenheid. De Protection geeft je een gevoel van veiligheid om te zijn wie je werkelijk bent. Het is een krachtige spirituele begeleider.

LETTING GO – LOSLATEN

De Letting go is een combinatie van: Lady slipper, Fly orchid and Fragrant orchid. Wanneer je hulp nodig hebt om het oude verdriet en de pijn los te laten, datgene wat je niet hebt kunnen verwerken. Wanneer je geen liefde voor jezelf meer kunt voelen en je ziet of voelt geen doel meer in je leven. Wanneer je de moeilijke weg hebt gekozen en je weg al vallend en opstaand probeert te vervolgen. De Letting go helpt je met het vinden van andere, gemakkelijkere en lichtere manieren om verder te komen in het leven.

Oude problemen met je moeder, die nog niet losgelaten zijn, krijgen een nieuw perspectief en kunnen getransformeerd worden naar een gevoel dat je door je moeder ondersteund wordt. Hetzelfde geldt voor de problemen die met je vader te maken hebben. Deze problemen kunnen een gevoel van blokkering tussen het hoger zelf en het fysieke hebben gegeven, wat weer het gevoel gaf, dat je niet in staat was om vooruit te komen. De Letting go geeft meer plezier, blijheid en kracht in je dagelijkse leven.

CORAL ROOT - Corrallorhiza trifida

De Coral root geeft je een gevoel van blij zijn met jezelf en/of anderen. Wanneer je de Coral root gebruikt zorgt deze voor aarding en ontspanning, met een gevoel van vertrouwen, veiligheid en innerlijke rust. Het is een belangrijke remedie om energie blokkades los te laten en het zorgt voor een gevoel dat je je energie vrij kan laten stromen.

De Coral root creëert een evenwicht tussen de linker en rechter hersenhelften vooral voor degene die teveel vanuit een polariteit handelt. De remedie schoont op ziel niveau, waardoor je de werkelijke missie van je ziel kunt zien.

Het thema is: “ Hou van jezelf als het lichtwezen, dat je bent!”

LESSER TWAYBLADE - Listera cordata

De Lesser twayblade geeft je een gerichte focus terwijl je rustig en tegelijkertijd goed in het hier en nu blijft. Deze focus ontstaat door een goed evenwicht en een goede uitwisseling tussen de linker- en rechterhersenhelft. Hierdoor wordt een ruimte gecreëerd waar je volledig de diepste kern van wie je bent, kunt laten zien. Het thema is: “Ik ben wie ik ben en ik heb geen goedkeuring van anderen nodig.”

Om te kunnen omgaan met kwaadheid, angst en pijn uit het verleden. De Lesser twayblade helpt je met het ontwaken van je innerlijke kracht en je innerlijke vuur, dat je nodig hebt voor de manifestatie van een sterke levenskracht.

Het is belangrijk dat deze kracht zich kan manifesteren, omdat wanneer dat niet gebeurd als gevolg van je terughoudendheid en de onderdrukking van je kracht, lichamelijke klachten kunnen ontstaan door het teveel aan vuur, dat zich niet kan manifesteren.

FLECKED MARSH ORCHID - Dactylorhiza cruenta

Een zuiverende remedie, die je helpt om je te aarden en die je doorstroming bevordert. Op lichamelijk niveau helpt ze je, omdat ze je eigen geneeskracht door het lichaam heen laat circuleren. Ze maakt je alert en wakker en ze geeft een versterking van je energie, waardoor je het gevoel krijg van kracht.

Ze maakt het je gemakkelijk om met anderen om te gaan en helpt je om je hart op een vrije en expressieve manier te laten zien. De remedie zorgt voor een beter inzicht in je levensritme en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het kan ook je inzicht bevorderen in hoe je een ander op een nieuwe manier zou kunnen helpen. Het thema is: “Ik bezit een eigen zelf genezende kracht en op deze manier help ik ook de ander!”.

SOUL INTEGRATION

Deze remedie is gemaakt op een krachtplaats in Noord Zweden op de 20st maart 2015 gedurende de kosmische triade van de lente equinox, de zons-verduistering en de supermaan. Wanneer je de betekenis van het leven zoekt en de hulp nodig hebt om de liefde voor jezelf te vinden ondanks de tegenwerking die je tegenkomt op je weg vooruit. Geeft de Soul integration je de kracht om je werkelijke zelf onder ogen te zien en laat ze je op alle niveaus eerlijk naar jezelf kijken. Een krachtig gevoel van innerlijke zekerheid over je eigen doel en je rol in het leven, wanneer je het spoor van je levensweg en je richting bent kwijtgeraakt.

Wanneer je al lang een ingehouden kwaadheid met je meedraagt en misschien onder deze kwaadheid verdriet van gemiste kansen vasthoudt, dan helpt de Soul integration met het loslaten van het verleden en laat je een nieuwe plaats, richting en doel vinden. Je evenwicht en je dankbaarheid die vrijkomen, helpen je met je inzicht en laten je luisteren naar de leiding van het hogere bewustzijn.

FROG ORCHID - Coeloglossum viride

Wanneer je de kracht nodig hebt om je eigen waarheid naar buiten te brengen en om voor jezelf op te komen, dan maakt de Frog orchid je gedachten helder en geeft je de moed om duidelijk en direct vanuit het hart te spreken. Wanneer je al je hele leven verlegen bent, dan geeft de Frog orchid je nieuwe inzichten en laat je een nieuwe vrijheid voelen wanneer je samen met anderen bent.

Ze laat je de behoeften van je ziel zien en voelen, zodat je deze op een natuurlijke manier tot uitdrukking kunt brengen. De remedie kan veel spanning helpen loslaten, zelf fysieke. Dit voelt als een diepe uitademing, met een fijn gevoel van ontspanning dat zich verspreid door je hele lichaam.

Geproduceerd door: Orchid Flower Essences 

Sweden. Tel: +46 21 33 01 31
www.orchid.se


Info Orchid airsprays - Info Orchid remedies uit Zweden

© 2019 Bloesem Remedies Nederland  |  Kamer van Koophandel nr: 12023111  |  Privacy policy  |  Algemene Voorwaarden  |  Powered by 4ice Online Solutions