Momenteel is het erg druk bij de bezorgdiensten.
Met name bij leveringen direct na het weekend en rondom de feestdagen zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren dient u rekening te houden met een iets langere levertijd. Excuus voor het ongemak.

Onderstaand een overzicht van de openingstijden rondom de komende feestdagen

HEMELVAARTSDAG 13 MEI
Op deze dag is het kantoor van Bloesem Remedies Nederland gesloten.
Bestellingen van 12 mei ná 13.00 uur en van 13 mei worden op vrijdag 14 mei verzonden.
Winkel De 3Vrouwen is eveneens gesloten op deze dag.

PINKSTEREN 23 & 24 MEI
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is Bloesem Remedies Nederland gesloten. Bestellingen die geplaatst worden op vrijdag 22 mei vóór 13.00 worden dezelfde dag nog verzonden. Bestellingen ná 13.00 uur en de bestellingen op zaterdag, zondag en maandag worden verzonden op dinsdag 25 mei.
Winkel De3Vrouwen is altijd op maandag gesloten, dus ook op 2e Pinksterdag.

Met vriendelijke groet,

Team Bloesem Remedies Nederland en De 3Vrouwen

 

 

Klik hier om een beschrijving van uw praktijk toe te voegen


Info Deva Bloesem Remedies - Info Deva combinaties

DEVA BLOESEM REMEDIES

De 39 Bach remedies, geprepareerd door Deva

Alle Deva remedie flesjes bevatten het stockniveau (geconcentreerd) en zijn zowel los verkrijgbaar, als in een 10 of 30 ml. set.

Agrimony (Agrimonia eupatoria) Agrimonie. Vrede, rust. Naar buiten toe joviaal, vrolijk en zonder klagen, maar verbergt onrust en zorgen achter een zorgeloos masker.

Aspen (Populus tremula) Esp. Vertrouwen om het onbekende aan te gaan. Voor angsten van onbekende oorsprong. Vage, irrationele, onverklaarbare en plotselinge onrust, angst om te gaan slapen en angst voor dromen.

Beech (Fagus sylvatica) Beuk. Tolerantie, liefdevol accepteren van het leven. Voor degenen die kritisch, ontevreden, lichtgeraakt zijn. Altijd de onvolkomenheid, de negatieve kant van dingen zien.

Centaury (Centaurium erytherae) Duizendguldenkruid. De innerlijke kracht om “nee” te zeggen als het nodig is. Voor degenen die timide, rustig, aardig, vriendelijk, vormelijk zijn en erop uit zijn om te behagen. Een zwakke wil, onderdanig en gemakkelijk te domineren.

Cerato (Ceratostigma willmottiana) Loodkruid. Het vertrouwen om te geloven in je eigen intuïtie en waarheid. Bij een zwakke wil, niet opkomen voor je overtuigingen. Twijfel aan je eigen mogelijkheden, altijd raad vragen aan anderen.

Cherry Plum (Prunus cerasifera) Kerspruim. Kalmte, evenwicht, controle over jezelf. Tegen wanhoop, angst voor controleverlies, zenuwinzinking, dwangmatige en destructieve neigingen.

Chestnut Bud (Aesculus hippocas) Knop v.d. Paarde-kastanje. Leren van je ervaring-en. Als je niet leert van je er-varingen en steeds opnieuw de-zelfde fouten blijft maken. Slech-te observatie van het leven.

Chicory (Chicorium intybus) Cichorei. Zorg en liefde voor al het leven uitdrukken, edelmoe-digheid. Liefde uitdrukken door bezitterig, veeleisend en hulp-behoevend te zijn. Teveel op jezelf gericht zijn en aandacht vragen door negatief gedrag.

Clematis (Clematis vitalba) Bosrank. Aanwezig zijn, per-soonlijkheid. Voor mensen die dagdromen, niet aanwezig zijn, slaperig zijn, niet opletten, in beslag genomen worden door gedachten en fantasieën. Voor degenen die geen interesse hebben in het heden.

Crab Apple (Malus sylvestris) Appel. Schoonmaak, een gevoel van zuiverheid. Voor degenen die zich niet schoon, besmet, verontreinigd voelen en geobse-deerd zijn door onvolkomenheid.

Elm (Ulmus procera) Veldiep. De kracht en overtuiging om je taken af te maken. Voor mensen die zeer bekwaam zijn maar die overweldigd worden door verant-woordelijkheden. Je niet in staat voelen om alles wat je nog moet doen onder ogen te zien.

Gentian (Gentiana amarella) Gentiaan. Vertrouwen, door-zettingsvermogen. Voor de-genen die snel ontmoedigd zijn, depressief worden en moede-loos. Bij twijfels en gebrek aan vertrouwen, melancholie, scepticisme en teleurstelling.

Gorse (Ulex europaeus) Gaspeldoorn. Hoop en optimisme. Tegen wanhoop, hopeloosheid, chronische depressie, berusting en ontmoediging.

Heather (Calluna vulgaris) Struikheide. Innerlijke rust. Voor mensen die overbezorgd zijn over hun eigen leven en hun problemen en die daarbij zeer spraakzaam zijn. Ze bespreken hun zaken dwangmatig met iedereen en kunnen er niet tegen om alleen te zijn.

Holly (Ilex aquifolium) Hulst. Liefde voelen, een open hart hebben, vertrouwen dat er voor ieder genoeg is in het universum. Voor alle sterk negatieve gemoedstoestanden: kwaadheid, jaloersheid, verbittering, afgunst, woede, achterdocht, wraakgevoelens, haat, gewelddadigheid, een slecht humeur, ergernis, egoïsme.

Honeysuckle (Lonicera caprifolium) Kamperfoelie. Betrokkenheid bij het heden. Bij nostalgie, heimwee, emo-tioneel gehecht zijn aan het ver-leden. Voor mensen die teren op hun herinneringen, die willen ontsnappen aan het heden door een geromantiseerde kijk op het verleden.

Hornbeam (Carpinus betula) Haagbeuk. Kracht, betrokken zijn bij de taken in je leven. Bij een tijdelijke staat van mentale / fysieke vermoeidheid. Wanneer een gebrek aan energie de oor-zaak is van een verlies aan interesse, vermoeidheid en het onvermogen om je dagelijkse taken onder ogen te zien.

Impatiens (Impatiens glandulifera) Reuzenbalsemien. Geduld, acceptatie. Voor degenen die ongeduldig, lichtgeraakt, impulsief en onbezonnen zijn. Ze vinden het moeilijk om met de stroom van de tijd mee te gaan en lopen vooruit op de gebeurtenissen.

Larch (Larix decidua) Lariks. Zelfvertrouwen, creativiteit. Gebrek aan vertrouwen, ver-wachten te zullen falen. Voor degenen die aarzelen en uitstellen, die gemakkelijk bezwijken en zich minder-waardig voelen.

Mimulus (Mimulus guttatus) Maskerbloem. Moed. Bekende angsten uit het alledaagse leven (voor water, het donker, dieren, ziekte, pijn, alleen zijn, voor andere mensen…). Voor nerveuze en schuchtere mensen.

Mustard (Sinapis arvensis) Herik. Gemoedsrust, plezier. Tegen depressie die ontstaat zonder duidelijke reden en van-uit een onbekende oorzaak. Zwaarmoedigheid, diep verdriet, melancholie. Voor mensen die voelen dat ze lijden onder de steeds terugkerende kwelling van een noodlottig gesternte.

Oak (Quercus robur) Eik. Evenwichtige kracht, je beper-kingen accepteren. Voor sterke, betrouwbare, geduldige, verantwoordelijke mensen die grote lasten dragen zonder te klagen, die doorzetten ondanks tegenslag en die nooit de hoop opgeven.

Olive (Olea europaea) Olijf. Grote energie en vitaliteit. Voor mensen die lijden aan complete uitputting, die hun energie-reserves hebben uitgeput zodat ze geen kracht meer hebben. Te gebruiken na langere ziekte, of nadat je langere tijd te veel gewerkt of veel gepiekerd hebt.

Pine (Pinus sylvestris ) Den. Zelf acceptatie. Voor zelfverwijt, schuldgevoelens, zelfkritiek en zelfveroordeling. Voor degenen die zichzelf niet kunnen accepteren.

Red Chestnut (Aesculus carnea) Rode Kastanje. Vertrouwen in het leven. Voor mensen die zich snel ongerust maken over andere mensen. Van tevoren problemen verwachten en je het ergste voorstellen, jouw onrust projecteren.

Rock Rose (Helianthemum nummularium) Zonneroos. Moed en innerlijke vrede bij grote uitdagingen. Voor noodgevallen, plotselinge ziekte of ongelukken. Voor diepe angst, dreiging, paniek, hysterie. Wanneer je geen hoop meer hebt of wanneer het slechte en negatieve erg dichtbij komt.

Rock Water ( ) Bronwater. Ontvankelijkheid, soepelheid. Wanneer je erg streng bent, jezelf onderdrukt en een starre houding hebt naar het leven. Voor de idealisten die de obsessie niet kunnen zien die hen domineert.

Scleranthus Scleranthus annuus) Hardbloem. Besluit-vaardigheid, innerlijke vast-beradenheid. Voor mensen die geen beslissing kunnen nemen, die niet kunnen kiezen tussen twee zaken. Veranderlijk zijn en besluiteloos, aarzelend, wispelturig; neigen tot onbetrouwbaarheid.

Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum) Vogelmelk. Verzachtend, innerlijke vrede. Shock, verdriet, leed. Voor degenen die troost en steun nodig hebben. Helpt om de gevolgen van een shock uit het verleden of het heden te neutraliseren, zelfs van de shock van de geboorte.

Sweet Chestnut (Castanea sativa) Tamme Kastanje. Vertrouwen, moed. Voor heel groot lijden en wanhoop, wanneer je tot aan de grenzen van je uithoudingsvermogen bent gegaan. Het ervaren van “de donkere nacht van de ziel”. Leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

Vervain (Verbena officinalis) IJzerhard. Tolerantie, gematigd-heid. Voor degenen die ent-housiast, bazig, twistziek, sturend, hartstochtelijk, fanatiek zijn. Ze veranderen hun vaststaande meningen zelden en staan erop dat anderen zich aan hen aanpassen.

Vine (Vitis vinifera) Wijnstok. Onbaatzuchtige dienstbaarheid. Voor mensen die zeker zijn van zichzelf en die de neiging hebben om hun autoriteit te gebruiken om macht te verwerven over anderen en hen te domineren. Ze kunnen arrogant, ambitieus en tiranniek zijn.

Walnut (Juglans regia) Walnoot. Vrij zijn van beperkende in-vloeden. Voor degenen die bescherming nodig hebben tegen invloeden van buitenaf, wanneer het fundament van hun leven onvast is geworden tijdens een grote verandering in hun leven. Helpt om met het oude te breken.

Water Violet (Hottonia palustris) Waterviolier. Delen. Voor degenen die graag alleen zijn. Ze zijn afstandelijk, soms trots, rustig en teruggetrokken. Ze vermijden discussies, zijn onafhankelijk, zelfbeschouwend, afkerig van sociale contacten.

White Chestnut (Aesculus hippocastanum) Paardekastanje. Een kalme en heldere geest, kalmte. Voor een gedachte-patroon wat zich steeds herhaalt en de geest niet met rust laat. Een constante innerlijke dialoog, zorgen en geklets, mentale verstopping.

Wild Oat (Bromus ramosus) Ruwe dravik. Het doel in je leven weten. Voor verwarring en besluiteloosheid over de richting in je leven. Onzeker zijn over je carrière, onduidelijke of niet vervulde ambitie.

Wild Rose ( Rosa canina) Hondsroos. Voor berusting, apathie, overgave. Geen inspanning kunnen leveren, fatalisme, gebrek aan interesse, geen vitaliteit. Een gevoel van eentonigheid. Voortslepende ziektes.

Willow (Salix vitellina ) Wilg. Vergeving, aanvaarding. Voor degenen die lijden door elke kleine tegenslag en daarop reageren met bitterheid en wrok. Anderen de schuld geven en het gevoel hebben dat het leven niet eerlijk is.

First Aid Remedy - Eerste hulp combinatie – De combinatie bestaat uit de volgende bloesems: Clematis – Star of Bethlehem – Rock Rose – Impatiens – Cherry Plum en de Lotus (deze versterkt en integreert de werking van de andere remedies en geeft een stabiele spirituele verbinding). Het is een uitstekende eerste hulp combinatie, die je kunt gebruiken in iedere situatie. Te gebruiken bij grote spanning, tegen-werking, problemen, stress en moeilijkheden. Het helpt je om kalm en bij jezelf te blijven en laat je het hoofd koel houden wanneer je gecon-fronteerd wordt met moeilijkheden. Het kan ook preventief genomen worden, wanneer je al van te voren weet dat je iets moeilijks te wachten staat en je de angst hebt dat je de situatie niet onder controle hebt. (Van examens, verdriet, schrik, ongelukken tot iedere ongebruikelijke situatie.)

Je kunt 2 druppels direct uit het stockflesje nemen in de noodsituatie en dit eventueel iedere 15, 30 of 60 minuten herhalen tot je voelt dat je emotioneel kalmer wordt en de rust is hersteld. Je kunt ook 4 druppels in een glas water doen en hier iedere 10 minuten of meer een slokje van nemen. Deze remedie is niet bedoeld om te gebruiken voor een langere periode achter elkaar.

Info Deva Bloesem Remedies - Info Deva combinaties

© 2021 Bloesem Remedies Nederland  |  Kamer van Koophandel nr: 12023111  |  Privacy policy  |  Algemene Voorwaarden  |  Powered by 4ice Online Solutions