DIVINE LIGHT


Na de Divine Love, ontstond er al snel een nieuwe combinatie: De Goddelijke Drie eenheid. Een combinatie van de Divine Angel, de Divine Heart en de Divine Love. De datum waarop deze combinatie bij elkaar kwam was 29 september. Dit is de dag van St. Michaël, de aartsengel die staat voor moed en helder inzicht. Om de moeilijkheden van deze tijd te kunnen doorzien en de uitdagingen die je in je leven tegenkomt aan te gaan. Ook kwaliteiten zoals het denken in een groter geheel en inzicht in je geestelijke ontwikkeling en de noden van deze tijd horen tot de kwaliteiten van Michaël. In het Hebreeuws betekent Michaël “Wie is als God”. Een affirmatie van de kwaliteit van Michaël is nog steeds heel toepasbaar in de huidige tijd: Ik snijd door de duisternis van de wereld met een vlammend zwaard van Waarheid.

Opent je kruin en laat de hogere chakra’s met universeel licht volstromen. Vult je aura met licht en versterkt de buitenrand met licht. Maakt helder en wakker en geeft inzicht in de weg die je gaat. Een weg die ondersteund wordt door het Licht. Dit is het einde van een cyclus van bewustwording en groei, waarbij je nu vanuit een nieuw perspectief en nieuw niveau de volgende stap kunt gaan zetten. Een volgende stap die als basis je diepste verbinding met je ziel heeft. Verbonden zijn met het Al en de liefde vanuit de hoogste goddelijke bron. Er kunnen zijn zonder in de emoties te schieten en het oude loslaten zonder pijn. Voor het loslaten van spanning en stress, die is ontstaan omdat de volgende stap in bewustzijn niet genomen kan worden. Vrijheid in je handelen en je manifestatie.

De Divine Angel geeft het inzicht in niet opgeloste en vergeten patronen uit het verleden, brengt heelheid en versterkt je eigenwaarde en gronding. Trauma’s uit vorige levens worden in het nu gespiegeld en kunnen vanuit eigen kracht hersteld worden. Een remedie voor de bevrijding van de mens. Wanneer iemand nog gevangen is in pijn, stress, verdriet of andere onevenwichtigheden, zorgt deze remedie voor het loslaten van deze problemen door de versterking van het eigen licht. Bewust of onbewust een verlengstuk zijn van het licht en dit licht overal waar je bent laten zien. Een lantaarndrager voor de nieuwe tijd. Het kunnen loslaten van de donkere nachten van de ziel tot in vele generaties.

De Divine Heart ondersteunt de samenwerking als de volgende stap in het bewustzijn, waarbij je kunt leren dat de oorspronkelijke schepping uit liefde bestaat. Dat je verbonden bent met alles en iedereen en dat niets moet. Zijn doordat je voelt dat je deel uitmaakt van het geheel. Op deze manier ontstaat er een vertrouwen in het diepste van je ziel. Je hart als middelpunt van het universum en de integratie met anderen en alle andere bewustzijnsvormen. Voorbij de strijd in een harmonische samenwerking door de integratie van alle losse, vastzittende en blokkerende structuren.

De Divine Love is voor de integratie van oude en nieuwe hogere kennis en voor het versterken van je universele liefde. Dat je de oude patronen van je ziel kunt begrijpen en dat je de liefde voor jezelf en je omgeving vanuit een dieper bewustzijn kunt manifesteren. Groei, ontwikkeling en manifestatie als kernwoorden van je bestaan. Ze zorgt voor de acceptatie van je schaduwkant en helpt met het loslaten van het negatieve in jezelf. Je verbonden voelen met de menselijke spirituele familie en voelen dat de aarde je thuis is. Open staan voor de ander en de ander kunnen zien als reflectie van jezelf. Kunnen leven in licht en liefde en weten dat je hier uit bestaat. Met de keuze om alleen nog maar te leven vanuit zuiverheid en je niet meer aan te passen.


Terug naar het overzicht