WILDE BERTRAM
Achillea ptarmica.

De Wilde Bertram geeft je bescherming op de weg die je gaat en zorgt ervoor dat je je eigen zuivere normen en waarden kunt manifesteren. De Wilde Bertram laat je bovendien je eigen weg gaan en laat je je eigen keuzes maken, zonder dat je dit eerst aan een ander moet vragen. Ze laat je op eigen benen staan en brengt je eigen gedachten en visies naar buiten, zonder te moeten steunen op de ander. Ze geeft je zekerheid en vertrouwen in jezelf en laat je duidelijk zeggen waar het op staat, vooral in relaties. De Wilde Bertram laat je er bewust van worden wat goed en niet goed is met betrekking tot de hulp van anderen. Ze maakt je duidelijk dat je uiteindelijk zelf moet kiezen en je keuzes en vragen niet moet laten afhangen van de informatie die anderen geven. (Ook van b.v. gidsen.)


Terug naar het overzicht