STINKENDE GOUWE
Chelidónium május.

De Stinkende Gouwe integreert de linker en rechter hersenhelft en verbindt het gevoel met het verstand. Ze geeft aardebinding en ze stimuleert de daadkracht. Ze laat de kracht van de innerlijke koning ontwaken en integreert de innerlijke vrouwelijke krijger, zowel bij mannen als bij vrouwen. De Stinkende Gouwe is sterk aardend en heeft daardoor een zuiverende en reinigende werking, waarbij vooral de oude giffen en emotionele woekeringen kunnen worden losgelaten. Ze verbetert je relaties, speciaal wanneer er een muur van ergernis en kwaadheid is tussen gekomen. Deze verbetering ontstaat doordat de integratie van de beide hersenhelften wordt teruggespiegeld in de relatie. Ze reinigt je gevoel en zorgt ervoor dat je basis zuiver wordt. Ze helpt je met het loslaten van emotionele giffen en van alles wat je niet meer nodig hebt aan oude ballast of van dat wat je ziek maakt. Ze bevordert de acceptatie van jezelf en versterkt het vertrouwen in jezelf, doordat ze je gevoel van minderwaardigheid verwijdert. In patiënten studies worden veel goede resultaten gemeld bij problemen met wratten.


Terug naar het overzicht